New
ความสูง: 30 ซม. ความกว้าง: 39 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น STICKAT/สติคแกทเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 20.9 ซม. ความสูง: 29.4 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด/ตะขอ: 3.00 กก.
ดูซีรีส์ STUGVIK/สตูควีคเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 50 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 37 ซม. ความสูง: 77 ซม.
ดูซีรีส์ BRIMNES/บริมเนสเพิ่มเติม
New
ความกว้าง: 50 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 77 ซม.
ดูซีรีส์ BRIMNES/บริมเนสเพิ่มเติม
New
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ขนาดพื้นที่: 1.60 ตรม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความยาว: 46 ซม. ความสูง: 38 ซม. ความกว้าง: 22 ซม.
New
ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 20 ซม. ความสูง: 25 ซม.
New
ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม. ความกว้างปลอกผ้านวม: 150 ซม. ปลอกหมอนยาว: 50 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น STICKAT/สติคแกทเพิ่มเติม
New
ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. น้ำหนักไส้: 280 ก.
New
ความยาว: 43 ซม. ความกว้าง: 47 ซม. น้ำหนักไส้: 330 ก.
New
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ขนาดพื้นที่: 4.00 ตรม.
New
จำนวนเส้นด้ายในการทอ: 144 ตร.นิ้ว จำนวนปลอกหมอน: 4 ชิ้น ความยาวปลอกผ้านวม: 220 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
ความลึก: 30 ซม. ความกว้าง: 35 ซม. / 35 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 6 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ดูภาชนะอาหารรุ่น IKEA 365+เพิ่มเติม
New
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
New
จำนวนเส้นด้ายในการทอ: 144 ตร.นิ้ว จำนวนปลอกหมอน: 1 ชิ้น ความยาวปลอกผ้านวม: 200 ซม.
New
ความลึก: 10 ซม. / 10 ซม.
New
ความลึก: 11.2 ซม. ความหนา: 5 ซม. ความกว้าง: 62.4 ซม.