อุดเด็น รถเข็นอาหาร, สีเงิน, สแตนเลส ความยาว: 54 ซม. ความกว้าง: 54 ซม. ความสูง: 83 ซม.
อุดเด็น
รถเข็นอาหาร
2,900 บาท
ความยาว: 54 ซม., ความกว้าง: 54 ซม., ความสูง: 83 ซม.