Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Miljö och socialt ansvar

Källsortera mera!

Vi hjälper dig källsortera!
Alla kan vi göra något för att förbättra miljön. Något alla enkelt kan göra är att sortera sina sopor. Vi på IKEA har skapat supersmarta lösningar för att det ska bli ännu enklare för dig att källsortera. Med vår serie RATIONELL kan du hitta lösningar i olika storlek, färg och form som passar hemma hos just dig. Välkommen hit!
IKEA FAMILY

IKEA FAMILY stöder Rädda Barnen
När du drar ditt IKEA FAMILY kort blir barnens värld lite, lite bättre. För varje kortdragning skänker IKEA 25 öre till Rädda Barnens arbete i Sverige. Vi började detta samarbete 2005 och har sedan dess stöttat projekten "Familjerådgivning för barn med skilda föräldrar" och Föräldrartelefon och mejlen. Nu stödjer vi ”Oss föräldrar emellan – för tryggare barn” – ett projekt som ska skapa möjligheter till möten där föräldrar kan träffas och utbyta erfarenheter som stärker dem i deras föräldraroll. Och trygga föräldrar ger trygga barn.
Arbetsträning på IKEA

Conexi
IKEA samarbetar sedan -99 med företaget Conexi. Conexi bedriver arbetsträning för personer med autism/Asperger syndrom på IKEA. De vänder sig till dem som vill söka sig ut i arbetslivet och som till en början behöver stöd av utbildade handledare. Conexi finns på ett flertal varuhus runt om i Sverige.

Arbetstagarna har i nära samarbete med sin handledare arbetsuppgifter på varuhsets många avdelningar. Typ av arbetsuppgifter beror på den specifika arbetstagarens individuella behov och önskemål. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för arbetstagaren att efter arbetsträningen på IKEA få en egen anställning på ett annat företag.