Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Miljö & Socialt arbete

STADIGT stödjer social utveckling!
Den tillfälliga kollektionen STADIGT är skapad tillsammans med sociala entreprenörer i Indien. I kollektionen hittar du bland annat kuddfodral, puffar, kuddar, förvaringslådor och korgar. All vinst från försäljningen av produkter som ingår i kollektion återinvesteras i det långsiktiga samarbetet mellan IKEA och sociala entreprenörer runt om i världen. Detta för att stödja ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

TACK!
Du vet väl om att varje gång du drar ditt IKEA FAMILY kort i kassan så skänker IKEA 25 öre till Rädda Barnen.

Tack! till alla IKEA FAMILY medlemmar i Kungens Kurva! Under vårt verksamhetsår 2014 har ni dragit kortet 974253 gånger och hjälpt till med 243 563 kr till Rädda Barnen.
Från hela landet har Rädda Barnen fått över 2,6 miljoner kronor.
Återvinning är enkelt!
En smart källsorteringslösning gör det enkelt att skilja matrester från tomburkar och papper från plast. Behållarna har utformats för det ska vara lätt att organisera återvinningen och de är enkla att rengöra.

Och de försvinner enkelt bakom köksluckorna!

Kranar som sparar pengar!
Sötvatten är en dyrbar resurs som vi alla kan hjälpa till att bevara. Vi har köksblandare som minskar vattenförbrukningen med upp till 30 % och badrumsblandare som minskar förbrukningen med upp till 50 %. Vi har dessutom gjort många av våra diskmaskiner och tvättmaskiner mer vattensnåla.

Detta är goda nyheter för både din budget och för miljön!

Gör skillnad med våra gröna LADDA!
Med våra laddningsbara batterier LADDA blir det bra både för plånboken och miljön.

+ LADDA batterierna kan återanvändas upp till 500 gånger
+ Batterierna kan användas direkt
+ Med Batteriladdaren kan du ladda både AA och AAA-batterier

Låt oss tillsammans göra en stor skillnad för miljön och ett mer hållbart liv hemma!

Spar energi med LED!
Den gamla glödlampan är nu ett minne blott.
Varför inte byta till LED-lampan?

Med LED finns det en mängd bra fördelar:
+ De förbrukar 80 procent mindre energi än gamla glödlampor
+ De håller i cirka 20 år
+ De innehåller inget kvicksilver
+ De tänds direkt

Med LED-lampan kan du göra en stor skillnad både för din plånbok och för miljön!

FYND
När du handlar på vår FYND-avdelning hjälper du oss att värna om miljön. Istället för att kassera varor som fått en repa eller en skadad förpackning erbjuder vi dig att köpa dem till ett lägre pris.

Genom att ge våra varor en andra chans sparar du både på pengar och på miljön.

Välkommen till FYND på IKEA Kungens Kurva!

Avfallshantering på IKEA Kungens Kurva
Reduce - Reuse - Recycle
Inom IKEA arbetar vi utifrån att reducera, återanvända och återvinna så mycket som möjligt, för att minska och ta bra hand om vårt avfall. På IKEA Kungens Kurva såg vi tidigt hur viktigt det är att källsortera och har gjort detta i över 20 år!

Som kund hos oss har du möjlighet sortera och slänga emballaget till det som du har köpt hos oss här. Du hittar kundernas källsortering vid Byten & Återköp. Där kan du även källsortera dina uttjänta energisparlampor, lysrör, och batterier.

Reduce-reuse-recycle
Samhall
IKEA Kungens Kurva har ett samarbete med företaget Samhall. Medarbetare kommer direkt från Arbetsförmedlingen. Alla har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättningar. Minst 40 procent kommer från särskilt prioriterade grupper.

Arbetstagarna arbetar utspritt på olika avdelningar och med olika arbetsuppgifter beroende på den specifika arbetstagarens individuella behov och önskemål.
samhall
Arbetsträning på IKEA
Conexi
IKEA samarbetar sedan 1999 med företaget Conexi. Conexi bedriver arbetsträning för personer med autism/Asperger syndrom på IKEA. De vänder sig till dem som vill söka sig ut i arbetslivet och som till en början behöver stöd av utbildade handledare. Conexi finns på ett flertal varuhus runt om i Sverige.

Upp till fem arbetstagare arbetar tillsammans med två handledare på IKEA Kungens Kurva, utspritt till olika avdelningar och med olika arbetsuppgifter beroende på den specifika arbetstagarens individuella behov och önskemål. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för arbetstagaren att efter arbetsträningen på IKEA få en egen anställning på ett annat företag.
Conexi
Lokalt samarbete med Rädda barnen
Ellen, allan och Coolt med koll
När du köper skruvar och muttrar på Byten & Återköp går hälften av pengar till Rädda Barnens ungdomsprojekt "Ellen, allan och Coolt med koll". Syftet är att göra ungdomar medvetna om de rättigheter de enligt FN:s barnkonvention har, att främja jämställdhet och att göra ungdomars röster hörda.
Lokalt samarbete med Naturskyddsföreningen
Natursnokarna
IKEA Kungens Kurva stöder Natursnokarna, som är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Hälften av intäkterna från försäljningen av skruvar och muttrar på Byten & Återköp går direkt till denna verksamhet.

Varför stöder IKEA Natursnokarna? IKEA tycker det är viktigt att ta ansvar i samhället. Vi fokuserar våra insatser på såväl barn och barns rättigheter som på miljöfrågor i stort och i vår närmiljö. Därför är det roligt att samarbeta med Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna. Vi hoppas att många av våra besökare kommer att delta i verksamheten och lära sig mer om naturen och att vi blir fler som är aktsamma om vår gemensamma natur.