Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Hållbarhet

Miljögruppen på IKEA Karlstad
Frågor inom miljö och socialt ansvar är viktiga för oss på IKEA. Vi samarbetar och har projekt med organisationer som till exempel Världsnaturfonden, Natursnokarna, UNICEF och Rädda Barnen. Samtidigt ligger det naturligt för oss på IKEA att inte slösa och genom att t.ex. snåla på förbrukningsmaterial i vår produktion, sparar vi både naturresurser samtidigt som vi kan erbjuda dig som kund låga priser.

På IKEA Karlstad har vi en hållbarhetskoordinator som tillsammans med en miljögrupp aktivt driver frågor rörande miljö och socialt ansvar. Vi på IKEA Karlstad tar ansvar för miljön och våra medmänniskor! Miljögruppen ser bland annat till att avfallshanteringen sköts på rätt sätt och anordnar diverse miljöaktiviteter för såväl personal som kunder. Miljögruppen har som mål att alltid, ha minst en representant från varje avdelning i varuhuset.

Åk kollektivt till IKEA Karlstad
Klimatförändringarna sker just nu och inom IKEA har denna fråga högsta prioritet. Vi arbetar aktivt för att förbättra vår energieffektivitet och minska våra utsläpp från transporter.

Merparten av våra kunder tar sig till och från varuhuset med egen bil. Här finns ju emellertid kollektivtrafiken som en miljövänligare alternativ. Till oss på IKEA Karlstad kan du åka med busslinjerna 1, 56 och 4 (stadsbuss från Stora Torget i Karlstad). För busstider och information om vad du får ta med på bussen, rekommenderas Karlstadsbuss hemsida.

Samhall
IKEA Karlstad har ett samarbete med företaget Samhall. Medarbetare kommer direkt från Arbetsförmedlingen. Alla har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättningar. Minst 40 procent kommer från särskilt prioriterade grupper.

Arbetstagarna arbetar utspritt på olika avdelningar och med olika arbetsuppgifter beroende på den specifika arbetstagarens individuella behov och önskemål.
Vi sorterar vårt avfall-gör det du med!
Inom IKEA arbetar vi utifrån att reducera, återanvända och återvinna så mycket som möjligt, för att minska och ta bra hand om vårt avfall.

Som kund hos oss har du möjlighet sortera och slänga emballaget till det som du har köpt hos oss här. Du hittar kundernas källsortering vid Utgången. Där kan du också källsortera dina uttjänta energisparlampor, lysrör, och batterier.


Våra samarbetspartners
Vi kan utföra så mycket mer i sociala och miljömässiga förbättringar när vi samarbetar med erfarna partners, än om vi bara arbetar själva. Det är därför vi samarbetar med WWF, Rädda Barnen, UNICEF med flera.

Allan & Ellen
På IKEA Karlstad skänker vi hälften av alla pengar vi får in från försäljningen av skruvar och beslag på Byten & Återköp till Rädda Barnens lokala projekt Allan & Ellen(andra hälften går till Natursnokarna).

I Allan snackar man om olika regler för hur en kille ska bete sig. Allan vill stärka killar att våga bryta mönster och i stället göra egna självständiga val. Allan är samtalsgrupper för killar i åttan där man träffas regelbundet under en termin.

Ellen är ett projekt som syftar till att stärka unga tjejer i sig själva, i sina värderingar och att våga bryta mönster. Projektet startar och driver samtalsgrupper med tjejer i årskurs åtta där man träffas regelbundet under en termin.

Allan och Ellens arbete utgår från FN:s konvention om barnens rättigheter och har ett jämställdhetsperspektiv.

Natursnokarna
IKEA Karlstad stödjer Natursnokarna, som är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Hälften av intäkterna från försäljningen av skruvar och muttrar på Byten & Återköp går direkt till denna verksamhet.

Varför stöder IKEA Natursnokarna?

IKEA tycker det är viktigt att ta ansvar i samhället. Vi fokuserar våra insatser på såväl barn och barns rättigheter som på miljöfrågor i stort och i vår närmiljö. Därför är det roligt att samarbeta med Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna. Vi hoppas att många av våra besökare kommer att delta i verksamheten och lära sig mer om naturen och att vi blir fler som är aktsamma om vår gemensamma natur.

En andra chans för våra produkter!
När du handlar på vår FYND-avdelning hjälper du oss att värna om miljön. Istället för att kassera varor som fått en repa eller skadad förpackning erbjuder vi dig att köpa dem till ett lägre pris. Genom att ge våra varor en andra chans sparar du både pengar och miljön!