Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

IKEA Älmhult - Miljö & socialt ansvar

Natursnokarna
IKEA Älmhult stödjer Natursnokarna, som är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Hälften av intäkterna från försäljningen av skruvar och muttrar på Byten & Återköp går direkt till denna verksamhet.

Varför stöder IKEA Natursnokarna?

IKEA tycker det är viktigt att ta ansvar i samhället. Vi fokuserar våra insatser på såväl barn och barns rättigheter som på miljöfrågor i stort och i vår närmiljö. Därför är det roligt att samarbeta med Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna. Vi hoppas att många av våra besökare kommer att delta i verksamheten och lära sig mer om naturen och att vi blir fler som är aktsamma om vår gemensamma natur.

Läs mer om natursnokarna

Ellen & Allan
På IKEA Älmhult skänker vi alla pengar vi får in från försäljningen av skruvar och beslag på Byten & Återköp till Rädda Barnens lokala projekt Ellen & Allan.

Ellen är ett projekt som syftar till att stärka unga tjejer i sig själva, i sina värderingar och att våga bryta mönster. Projektet startar och driver samtalsgrupper med tjejer i årskurs åtta där man träffas regelbundet under en termin.

I Allan snackar man om olika regler för hur en kille ska bete sig. Allan vill stärka killar att våga bryta mönster och i stället göra egna självständiga val. Allan är samtalsgrupper för killar i åttan där man träffas regelbundet under en termin.

Ellen och Allans arbete utgår från FN:s konvention om barnens rättigheter och har ett jämställdhetsperspektiv.

Läs mer om Ellen och Allan här