ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แบรนด์เดียว - หลายบริษัท

แบรนด์ของเราคือผลลัพธ์ของทุกคำพูดและการกระทำของเรา และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้ค้าปลีกและธุรกิจอื่นๆ ของอิเกียเข้าด้วยกัน

การนำเสนอสินค้าของเราต่อผู้คนจำนวนมากเป็นสิ่งที่ท้าทาย ดังนั้นเราจึงดำเนินงานโดยมีรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่าแฟรนไชส์ ระบบแฟรนไชส์ของเราเอื้อต่อการขยับขยายสู่นานาชาติ ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งแนวคิดแบบอิเกีย (IKEA Concept) Inter IKEA Systems B.V. เป็นเจ้าของแฟรนไชส์อิเกียที่พัฒนาแนวคิดแบบอิเกีย (IKEA Concept) อย่างต่อเนื่องและดำเนินการเพื่อให้มีการนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในตลาดทั้งหมด ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ทำธุรกิจค้าปลีกแบบวันต่อวัน และจ่ายค่าแฟรนไชส์เพื่อประกอบกิจการของตน

อิเกียเป็นแบรนด์ที่มีกิจการอยู่ทั่วโลก และสินค้าของอิเกียส่วนใหญ่ผลิตจากไม้
อิเกียเป็นแบรนด์ที่มีกิจการอยู่ทั่วโลก และสินค้าของอิเกียส่วนใหญ่ผลิตจากไม้

ระบบการทำแฟรนไชส์ของเรา

Inter IKEA Systems B.V. เป็นเจ้าของแนวคิดแบบอิเกีย (IKEA Concept) และเจ้าของแฟรนไชส์อิเกียทั่วโลก ซึ่งได้มอบหมายหน้าที่ให้บริษัทอื่นๆ ของอิเกียดำเนินพัฒนาด้านความหลากหลาย อุปทาน และการสื่อสาร เราร่วมมือกับผู้ประกอบการแฟรนไชส์อิเกียเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอิเกียให้เข้าถึงและจับใจผู้คนมากขึ้น

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์อิเกีย

รายชื่อด้านบนประกอบด้วยบริษัทและกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกของอิเกียในตลาดอย่างน้อยหนึ่งแห่งในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย โดยรายชื่อที่ระบุไม่ใช่ชื่อบริษัททางกฎหมายของบริษัทแฟรนไชส์ที่ได้ทำข้อตกลงแฟรนไชส์กับ IKEA Systems B.V.

*INGKA หมายถึง INGKA Holding B.V. และนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุม

เรื่องราวอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ