OGENMELON โอเยียนเมลอน กระถางต้นไม้
OGENMELON โอเยียนเมลอน กระถางต้นไม้

ผลิตจากไม้อะคาเซียจริง ไม้เนื้อแข็งที่ทนทานการใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ภายนอกอาคาร

รหัสสินค้า704.163.88

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากไม้อะคาเซียจริง ไม้เนื้อแข็งที่ทนทานการใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
รหัสสินค้า704.163.88
  • OGENMELON โอเยียนเมลอนกระถางต้นไม้รหัสสินค้า704.163.88
    ยาว: 24 ซม.น้ำหนัก: 1.30 กก.เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม.กล่อง: 1

OGENMELON โอเยียนเมลอน
กระถางต้นไม้

499 บาท
ดูตัวเลือกการจัดส่งที่จุดชำระเงิน
เลือกตัวเลือกที่จุดชำระเงิน
ตรวจสอบสต็อก
OGENMELON โอเยียนเมลอน กระถางต้นไม้

OGENMELON โอเยียนเมลอน

499 บาท