KOMPLEMENT คอมเพลียเมนท์ ที่แบ่งช่องในตู้เสื้อผ้า, ขาว, 75-100x58 ซม.

1,250 บาท

ใช้พื้นที่ในตู้เสื้อผ้าให้คุ้มค่า แยกเสื้อผ้าสั้นๆ แขวนไว้เหนือกล่องแบ่งช่อง ส่วนเสื้อผ้ายาวๆ เช่น กางเกง กระโปรง หรือเดรส แขวนไว้รวมกันที่ด้านหนึ่งของตู้ ภายในกล่องแบ่งช่องยังสามารถติดตั้งลิ้นชัก ชั้นวางของ และอุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้อื่นๆ เพิ่มเติมได้ อ่านเพิ่มเติม

ราคาสินค้าที่ปรากฏขึ้นอยู่กับขนาด สี และวัสดุที่คุณเลือก


KOMPLEMENT คอมเพลียเมนท์ ที่แบ่งช่องในตู้เสื้อผ้า, ขาว, 75-100x58 ซม.

1,250 บาท