KLUBBSPORRE คลุบบ์สปอร์เร หมอนเออร์โกโนมิก รองรับหลายท่านอน, 41x70 ซม.

990 บาท

หมอนเออร์โกโนมิกทำจากเมมโมรีโฟมซึ่งมีชั้นเจลซ้อนทับอยู่ด้านบน ชั้นเจลสร้างสภาพแวดล้อมการนอนที่เย็นสบายและผ่อนคลาย คุณจึงหลับสนิทได้ตลอดทั้งคืน ไม่ถูกความร้อนอบอ้าวเข้ามารบกวนตอนกลางดึก อ่านเพิ่มเติม

KLUBBSPORRE คลุบบ์สปอร์เร หมอนเออร์โกโนมิก รองรับหลายท่านอน, 41x70 ซม.

990 บาท