กระทะทอดและกระทะจีน

กระทะทอด กระทะจีน และกระทะแบบอื่น ๆ ของเรา เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับทำมีทบอลแบบสวีเดน หรืออาหารผัดแบบไทย กระทะหลายแบบมีการเคลือบกันติด Teflon® เพื่อให้การทำการอาหารและทำความสะอาดง่ายขึ้น และกระทะเหล่านี้ยังเหมาะจะใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานอย่างมากอีกด้วย