Hoppa till huvudinnehåll

Få HBTQ+ personer att känna sig hemma

Alla ska få ha en plats där de är välkomna, inkluderade och accepterade. Alltför många i HBTQ+ samhället står inför en verklig brist på inkludering. Tillsammans ser vi till att alla i HBTQ+ samhället känner sig hemma.

En färgad bild i rengbågsfärger.

Stödet för HBTQ+ personer börjar hemma

Den här Internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi (IDAHOTB), med stöd från programmet Stonewall’s Global Diversity Champions, har vi skapat en rad åtgärder som du kan vidta för att säkerställa att det du kallar hem är en plats där HBTQ+ personer känner sig välkomna, inkluderade och fria att vara sig själva.

Stå upp för HBTQ+

Det finns många termer som är specifika för HBTQ+-gemenskapen som du kanske inte känner till. Ta dig tid att lära dig inkluderande språk och förstå de problem som HBTQ+-personer upplever. På så vis, om någon vill diskutera sin identitet, läggning, utmaningar eller något annat, kan du göra det på rätt sätt.

Ställ öppna frågor

Om du känner att en närstående kanske vill prata om sin sexuella läggning, könsidentitet eller någon annan utmaning men tycker att det är svårt kan du försöka att ställa en vänlig, öppen fråga som ”Hur var det i skolan/på arbetet idag?”. Det kan öppna dörren till ett djupare samtal.

Uppmärksamma kränkande språk

Om du hör någon använda ett ord som ”gay” på ett nedsättande sätt eller istället för ett annat negativt ord som ”dum” ska du inte ignorera det. Uppmärksamma dem vänligt om att det inte är acceptabelt och föreslå att de bör tänka på hur de skulle kunna omformulera vad de sa.

Reagera positivt på HBTQ+-personer i media

Om en HBTQ+-person dyker upp när du tittar på tv, läser eller surfar på nätet tillsammans med någon hemma, reagera postivt och visa att du stödjer HBTQ+-gemenskapen.

Ha tålamod

Det kan verka kontraintuitivt, men det är bäst att vänta på att din närstående öppnar sig för dig. Om de får frågor om sin sexuella läggning eller könsidentitet innan de är redo att diskutera det kan det göra dem mindre benägna att göra det. Skapa istället en varm, trygg miljö där alla kan prata fritt och låt dem sedan hitta rätt tillfälle.

Kom ihåg att pronomen betyder något

Att kalla någon ”han/hon” baserat på dina egna antaganden kan få dem att känna sig obekväma och ovälkomna. Att använda ”hen/den” som pronomen är därför mycket användbart när du inte känner till en persons könsidentitet. Var inte heller rädd för att fråga om någons pronomen om du tror att de kan känna sig bekväma med att berätta det.

Ta hand om dig själv också

Det kan vara svårt att ta hand om alla i sitt egna hem, särskilt om de upplever negativa känslor om sig själva eller sin miljö. Se till att ha människor runt omkring dig som kan stötta dig också.

 • Allierad

  ​En (vanligtvis) heterosexuell person och/eller cisperson som stöder medlemmarna i HBTQ+ samhället.​

   

  Asexuell​

  En person som inte upplever sexuell attraktion. Vissa asexuella personer upplever romantisk attraktion, medan andra inte gör det. Asexuella personer som upplever romantisk attraktion kan också använda termer som gay, bi, lesbisk, hetero och queer tillsammans med asexuell för att beskriva riktningen på sin romantiska attraktion.​

   

  Bi

  Bi är en paraplyterm som används för att beskriva en romantisk och/eller sexuell läggning mot mer än ett kön.​

   

  Cisperson eller cis​

  Någon vars könsidentitet är densamma som det kön de tilldelades vid födseln. ​

   

  Komma ut​

  När en person för första gången berättar för någon/några om sin läggning och/eller könsidentitet.​

   

  Deadnaming​

  Att kalla någon för födelsenamnet efter att han eller hon har bytt namn. Detta begrepp förknippas ofta med transpersoner som har bytt namn som en del av sin övergångsprocess.​

   

  Gay

  Avser en man som har en romantisk och/eller sexuell läggning mot män. Även en allmän term för lesbisk och homosexuell sexualitet – vissa kvinnor definierar sig själva som homosexuella snarare än lesbiska. Vissa icke-binära personer kan också identifiera sig med denna term.

   

  Kön​

  Könstillhörighet uttrycks ofta i form av maskulinitet och femininitet, men är till stor del kulturellt betingat och förutsätts utifrån det kön som tilldelas vid födseln.​​

   

  Könsdysfori

  ​Används för att beskriva en person som upplever obehag eller ångest på grund av att det finns en obalans mellan det kön han eller hon tilldelades vid födseln och hans eller hennes könsidentitet. Detta är även den kliniska diagnosen för en person som inte känner sig bekväm med det kön som han eller hon tilldelades vid födseln.​

   

  Könsuttryck​

  Hur en person väljer att uttrycka sin könstillhörighet utåt, inom ramen för samhällets förväntningar på kön. En person som inte uppfyller samhällets förväntningar på kön behöver dock inte identifiera sig som transperson.​

   

  Könsidentitet​

  En persons egen känsla av sitt eget kön, oavsett om det är manligt, kvinnligt eller något annat (se icke-binär nedan), vilket kan motsvara eller kanske inte motsvarar det kön som tilldelades vid födseln. ​

   

  Könsbyte​

  Ett annat sätt att beskriva en persons övergångsprocess. Att genomgå ett könsbyte innebär vanligtvis att genomgå någon form av medicinskt ingrepp, men det kan också innebära att man byter namn, pronomen, klär sig annorlunda och lever i det kön man själv identifierar sig med.​

   

  Homosexuell​

  Detta kan betraktas som en mer medicinsk term som används för att beskriva någon som har en romantisk och/eller sexuell läggning mot någon av samma kön. Termen "gay" används nu mer allmänt. ​

   

  Intersex

  ​En term som används för att beskriva en person som kan ha båda könens biologiska egenskaper eller vars biologiska egenskaper inte stämmer överens med samhällets förväntningar på vad som är manligt eller kvinnligt. Intersexpersoner kan identifiera sig som manliga, kvinnliga eller icke-binära personer.​

   

  Lesbisk​

  Avser en kvinna som har en romantisk och/eller sexuell läggning mot kvinnor. Vissa icke-binära personer kan också identifiera sig med denna term.

   

  ​HBTQ+

  Förkortningen som kollektivt hänvisar till personer som är homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner.​

   

  Icke-binär​

  Ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet inte passar in i "man" eller "kvinna". Icke-binära identiteter är varierande och kan omfatta personer som identifierar sig med vissa aspekter av binära identiteter, medan andra förkastar dem helt och hållet.​

   

  Offentligt avslöjad

  När en lesbisk, gay, bisexuell eller transpersons sexuella läggning eller könsidentitet avslöjas för någon annan utan deras samtycke.​

   

  Passing

  Om någon vid en första anblick anses vara en cisperson.​Med cisperson avses en person vars könsidentitet stämmer överens med det kön som han eller hon tilldelades vid födseln. Det kan handla om fysiska tecken på könstillhörighet (hår eller kläder) och/eller beteenden som historiskt eller kulturellt sett förknippas med ett visst kön.​

   

  Pronomen

  Ord som vi använder för att referera till människors kön i samtal, till exempel "han" eller "hon". Vissa personer föredrar att andra använder könsneutrala uttryck och pronomen som de/deras och ze/zir.​

   

  Queer​

  Queer är en term som används av dem som vill förkasta specifika etiketter för romantisk läggning, sexuell läggning och/eller könsidentitet. Det kan också vara ett sätt att förkasta uppfattade normer av HBTQ+ samhället (rasism, storleksdiskriminering, handikappdiskriminering osv.).

   

  Kön

  Tilldelas en person på grundval av primära könsegenskaper (genitalier) och reproduktiva funktioner. Ibland byts begreppet "kön" ut till att betyda "man" eller "kvinna".​

   

  Sexuell läggning

  ​En persons sexuella attraktion till andra människor, eller brist på sådan attraktion. Tillsammans med romantisk läggning utgör detta en persons läggningsidentitet.​

   

  Trans

  En paraplyterm för att beskriva personer vars kön inte är detsamma som det kön de tilldelades vid födseln, eller som inte passar ihop med det kön de tilldelades vid födseln. Transpersoner kan beskriva sig själva med en eller flera av många olika termer, till exempel (men inte begränsat till) transgender, transsexuell, genderqueer (GQ), genderfluid, icke-binär, könsvariant, crossdresser, könslös, agender, nongender, third gender, bi-gender, transman, transkvinna, transmanlig, transkvinnlig och neutrois.​ Ta reda på mer om transerfarenheter på vår Trans Hub.

   

  Transperson, man

  ​En term som används för att beskriva en person som är kvinna sedan födseln men som identifierar sig och lever som man. Detta kan förkortas till transman eller FTM, en förkortning för female-to-male (kvinna-till-man).​

   

  Transperson, kvinna

  ​En term som används för att beskriva en person som är man sedan födseln men som identifierar sig och lever som kvinna. Detta kan förkortas till transkvinna, eller MTF, en förkortning för male-to-female (man-till-kvinna).

   

  Övergångsprocess​

  De åtgärder som en transperson kan vidta för att leva i det kön som han eller hon identifierar sig med. Varje persons övergångsprocess innebär olika saker. För vissa innebär det medicinska ingrepp, till exempel i form av hormonbehandling och operationer, men det är inte alla transpersoner som vill eller kan genomföra detta.​Övergångsprocessen kan också innebära att berätta för vänner och familj, att klä sig annorlunda och att ändra officiella dokument.​

   

  Transfobi

  ​Rädsla för eller motvilja mot någon på grund av att han eller hon är en transperson, till exempel att förneka hans eller hennes könsidentitet eller vägra att acceptera den. Transfobi kan riktas mot personer som är eller som uppfattas som transpersoner.​

   

  Transsexuell​

  Detta användes tidigare som en mer medicinsk term (i likhet med homosexuell) för att hänvisa till någon vars kön inte är detsamma som, eller inte stämmer överens med, det kön som personen tilldelades vid födseln. Denna term används fortfarande av vissa, även om många föredrar termen transperson eller transgender.

   

Att agera för HBTQ+ samhället  

IKEA har länge varit en stor förespråkare i sina ansträngningar att få människor inom HBTQ+ samhället att känna sig välkomna, respekterade och uppskattade för dem de är. 1994 visades en reklamfilm för IKEA på tv, med ett manligt par som letade efter det rätta matbordet. Reklamfilmen anses vara en av de tidigaste HBTQ+ reklamfilmerna och skapade rubriker runt om i världen.  

Sedan IDAHOTB 2022, då vi aktiverade kampanjen "Home Pride Home", har vi gjort framsteg för att minska klyftan i fråga om HBTQ+ inkludering, både inom företaget och i samhället i stort, med nya åtaganden och åtgärder under året.  

 • IKEA JAPAN: För första gången hissade vi prideflaggan utanför alla varuhus i Japan under april och maj, under Japans största pride-evenemang och IDAHOTB.
 • IKEA ÖSTERRIKE: Firade nyligen Pronomendagen genom att använda speglar i medarbetarnas badrum och serviceutrymmen i syfte att visa information om användningen av pronomen.
 • IKEA STORBRITANNIEN och IRLAND: Gav intäkterna från försäljningen av "Rainbow Cake" till den externa partnern Switchboard LGBT+ Helpline, som grundades 1974 och som ger stöd och information till HBTQ+ samhället.
 • IKEA SCHWEIZ: Ersatte mammaledighet och pappaledighet med föräldraledighet som inkluderar samkönade par. Detta skedde efter aktivt deltagande i den offentliga debatten inför den nationella omröstningen om utökad pappaledighet och äktenskap för alla.
 • IKEA NEDERLÄNDERNA: Erbjuder nu medarbetare som genomgår en könsövergång möjlighet att ta ut högst 24 veckors betald ledighet under en tioårsperiod, för medicinsk och icke-medicinsk behandling.
 • IKEA USA och IKEA KANADA: Har båda börjat genomföra projektet Chosen Name Project, som gör det möjligt för medarbetare som är transpersoner och icke-binära att använda det namn de valt på företagets digitala plattformar
 • IKEA USA har utökat förmånerna så att de nu omfattar ersättning för resekostnader för medicinska åtgärder i samband med könsbekräftelse när tjänsterna inte finns tillgängliga inom ett rimligt avstånd från medarbetarens hem.
 • IKEA KANADA ger ytterligare 20 handgjorda BEYOU BLÅHAJ i prideflaggans färger till könsbekräftande kliniker runt om i Kanada i syfte att fortsätta att visa sitt stöd för transsamhället.
 • IKEA FRANKRIKE: Undertecknade officiellt åtagandestadgarna i L'Autre Cercle, en fransk organisation som arbetar för att öka HBTQ+ inkluderingen på arbetsplatsen. De upprättade även "IKEA Pride France", en resursgrupp för våra franska medarbetare
 • IKEA ITALIEN: Den 17 maj 2023 meddelade IKEA Italien att företaget nu kommer att ge medarbetare som ska genomgå könsbekräftande åtgärder sex veckors betald ledighet för könsbekräftelsen.
 • IKEA SERBIEN lanserade nyligen, tillsammans med andra företag i landet, Equality Business Alliance, en unik allians av företag som syftar till att främja HBTQ+ jämlikheten på arbetsplatsen och i samhället. 

En kasse som gör skillnad 

För femte året i rad skänker vi vinsten från försäljningen av STORSTOMMA regnbågskasse. I år går pengarna till  UNHCR:s arbete med att stötta HBTQ+ flyktingar samt RFSL:s arbete för nyanlända hbtqi-personer. UNHCR, som är FN:s flyktingorgan, ger människor på flykt nödhjälp och skyddar deras rättigheter. RFSL arbetar för en jämlik värld där alla hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras och ingen lämnas utanför.Visa ditt stöd för en värld där alla kan känna sig hemma med den regnbågsfärgade kassen STORSTOMMA.

UNHCR:s viktiga arbete med HBTQ+ personer på flykt

UNHCR, som är FN:s flyktingorgan, ger människor på flykt nödhjälp, skyddar deras rättigheter och hjälper dem att skapa en bättre framtid. Människor som tvingas fly på grund av sin sexuella läggning eller könstillhörighet är extra utsatta för diskriminering och våld. UNHCR finns på plats över hela världen och arbetar för att ge hbtq+ flyktingar skydd och ett liv i trygghet.

Läs mer om UNHCR:s viktiga arbete

RFSL:s viktiga arbete för nyanlända HBTQ+ personer

RFSL arbetar lokalt, nationellt och globalt för en jämlik värld där alla HBTQ+ personers mänskliga rättigheter respekteras och ingen lämnas utanför. Verksamheten Newcomers arrangeras av RFSL:s olika avdelningar lokalt på elva orter, med stöd från RFSL:s förbundskansli. Newcomers erbjuder ett tryggt socialt sammanhang och gemenskap och verkar för att basala behov av boende, mat, mediciner, kläder och vård tillgodoses. RFSL erbjuder också psykosocialt stöd för ökad hälsa och livsvillkor, men också juridisk rådgivning och information om rättigheter, asylrättsprocessen och om etablering i Sverige. RFSL samarbete med företag och andra civilsamhällesorganisationer.

Läs mer om RFSL:s viktiga arbete