Hoppa till huvudinnehåll

Luftrenare och tillbehör

Känn dig trygg med att du andas renare luft hemma med vårt sortiment av luftrenare. Så installerar du en luftrenare eller luftkvalitetssensor, integrerar dem i det smarta hemmet, byter filter och så gör du om något går snett.  

Luftrenaren STARKVIND från IKEA står på golvet vid sängen.

  Gå till:

  Så fungerar luftrenare | Installera en luftrenare eller sensor | Ansluta en luftrenare | Placera en luftrenare | Filter | Vanliga frågor

  Hur fungerar luftrenare?

   

  Luften i våra hem kan innehålla föroreningar och partiklar från damm, pollen, matlagning och gasformiga kemikalier som kan irritera eller orsaka hälsoproblem. Därför har vi tagit fram ett sortiment av luftrenare. Vi anser att alla förtjänar renare luft hemma. 

   

  De cirkulerar luften i rummet med en fläkt och passerar den genom filter för att fånga stora partiklar som hårstrån och damm, små partiklar som pollen och även gasformiga föroreningar och otrevlig lukt, om du använder ett gasfilter.    

  Komma igång med luftrenaren eller sensorn

  Installera luftrenaren eller sensorn

   

  Våra luftrenare och sensorer är enkla att installera, så att du kan få bättre luft­kvalitet hemma direkt.  

  Installera STARKVIND

   1. Skruva fast benen. 
   2. Ta loss plastlocket på kabelfacket. Sätt i sladden från baksidan och anslut den till STARKVIND. 
   3. Sätt tillbaka uttaget och den kvarstående sladden inuti och sätt på locket igen. Sladden kan justeras upp till 3,3 m. 
   4. Ta loss förfiltret och partikelfiltret. 
   5. Ta bort plastförpackningen på gasfiltret (köps separat). Sätt försiktigt i gasfiltret genom att hålla det i stommen.  
   6. Ta bort plastförpackningen på partikelfiltret. Sätt i partikelfiltret.  
   7. Sätt tillbaka förfiltret och klicka det på plats.  
   8. Sätt dit de två främre klämmorna upptill. Sätt dit framsidan och klicka fast den med klämmorna.  
   9. Anslut STARKVIND och tryck på kontrollvredet för att slå på luftrenaren.  

   Installera bordet STARKVIND

    1. Ställ STARKVIND upp och ned och skruva sedan fast benen.  
    2. Ställ STARKVIND upprätt på golvet. Justera fötterna så att bordet står stadigt 
    3. Sätt i sladden från undersidan och anslut den till STARKVIND 
    4. Sätt tillbaka uttaget och den kvarstående sladden inuti och sätt på locket igen.  
    5. Dölj sladden i ena benet. Sladden kan justeras upp till 3,3 m. 
    6. Ta bort förfiltret och partikelfiltret. 
    7. Ta bort plastförpackningen på gasfiltret (köps separat). Sätt försiktigt i gasfiltret genom att hålla det i stommen.  
    8. Ta bort plastförpackningen på partikelfiltret. Sätt i partikelfiltret.  
    9. Sätt tillbaka förfiltret och klicka det på plats.
    10. Sätt dit bordsskivan och lås fast den.  
    11. Anslut STARKVIND och tryck på kontrollvredet för att slå på luftrenaren.  

    Installera FÖRNUFTIG

     1. Sätt fast benen och sedan handtaget. Hoppa över det här steget om du monterar FÖRNUFTIG till en vägg. 
     2. Organisera kabeln och anslut den sedan till nätadaptern. 
     3. Ta loss förfiltret och partikelfiltret. 
     4. Ta bort plastförpackningen på gasfiltret (köps separat). Sätt försiktigt i gasfiltret genom att hålla det i stommen.  
     5. Ta bort plastförpackningen på partikelfiltret. Sätt i partikelfiltret.  
     6. Sätt tillbaka förfiltret och klicka det på plats.
     7. Anslut kabeln till ett eluttag. 
     8. Välj fläkthastighet: låg (viloläge), medel eller hög. 

     Montera FÖRNUFTIG i en vägg 

      1. Organisera sladden. 
      2. Använd mallen i lådan för att mäta och markera placeringen på väggen.  
      3. Borra två skruvar i väggen vid markeringarna. 
      4. Häng upp FÖRNUFTIG. 
      5. Anslut kabeln till nätadaptern.Anslut nätadaptern till ett eluttag.
      6. Slå på FÖRNUFTIG. 

      Installera VINDRIKTNING

       1. Ställ VINDRIKTNING upprätt på en yta ovanför golvet borta från damm och smuts.  
       2. Anslut USB-C-kabeln och nätadaptern. 
       3. Anslut nätadaptern till ett eluttag. 
       4. När du har anslutit den börjar indikatorlampan att blinka. När den slutar blinka är sensorn redo att användas.   
       5. Grön = Bra luftkvalitet Gult = Ganska bra luftkvalitet Rött = Ingen bra luftkvalitet  
       6. När lampan på VINDRIKTNING lyser i rött kan du slå på FÖRNUFTIG eller STARKVIND för att förbättra kvaliteten på inomhusluften.  
       7. Placera luftrenaren minst 100 cm från VINDRIKTNING.  
       8. När luftkvaliteten är bra lyser lampan på VINDRIKTNING i grönt.

       Var du ställer en luftrenare eller sensor 

        

       Maximera luftrenarens effekt genom att se till att luftflödet inte blockeras. Luftutloppet ska blåsa bortåt från personer för att undvika drag.

       Så placerar du STARKVIND

        Smarta STARKVIND har en golv- eller bordsmodell som har optimerats för rum på upp till 20 kvadratmeter.  

        Här kan du placera FÖRNUFTIG

         FÖRNUFTIG kan monteras på väggen, vara fristående och synas bland din favoritkonst. Den är optimerad för rum på 8–10 kvadratmeter. 

         Här kan du placera VINDRIKTNING

         VINDRIKTNING fungerar lika bra i små som stora rum eftersom luftkvaliteten ofta är densamma. Kom bara ihåg att VINDRIKTNING ska stå upprätt, inte på golvet bland smuts och damm, för att den ska fungera optimalt.  


         Ansluta luftrenaren 

         Vårt sortiment av luftrenare är enkla att integrera i det smarta hemmet. Ta reda på om hur du ansluter den smarta luftrenaren STARKVIND i det smarta hemmet, ställer in FÖRNUFTIG med TRÅDFRI trådlöst uttag och vad du gör om något går snett. 

         Ansluta till IKEA Home smart

         Ansluta STARKVIND

          Genom att ansluta STARKVIND till IKEA Home smart kan du läsa av luftkvaliteten, ställa in timer, ändra fläkthastighet, kontrollera filtret och mycket annat. 

          Du behöver en TRÅDFRI gateway för att komma igång. Sedan kan du ladda ned appen IKEA Home smart som hjälper dig lägga till luftrenaren STARKVIND till din gateway.

           

          Ansluta FÖRNUFTIG

           Genom att ansluta FÖRNUFTIG till det trådlösa uttaget TRÅDFRI kan du bekvämt styra den på avstånd. 

           Du behöver en TRÅDFRI gateway för att komma igång. Sedan kan du ladda ned appen IKEA Home smart som hjälper dig att lägga till luftrenaren STARKVIND till din gateway.

            


            Luftrenarfilter

           Både FÖRNUFTIG och STARKVIND har ett förfilter som fångar stora partiklar, till exempel hårstrån och damm, och ett partikelfilter som har optimerats för att fånga upp 99,5 % mindre partiklar som damm och pollen.

           Dessutom finns det plats för ytterligare ett filter för gasrengöring som absorberar föroreningar som formaldehyd och reducerar otrevlig lukt.

           Du kan köpa filtren och tillbehören på IKEA varuhus, på IKEA.com eller via appen IKEA.

           "
           FÖRNUFTIG och STARKVIND har ett förfilter som fångar stora partiklar och ett partikelfilter som har optimerats för att fånga upp 99,5 % mindre partiklar som damm och pollen.
           "

           Byta ut och underhålla filter

           Hur och när du byter ut ett filter

           Hur ofta du byter ut filtret beror på vilken miljö det är i och hur ofta du använder luftrenaren.   

           • Luftrenarna FÖRNUFTIG och STARKVIND har båda en LED-indikator som tänds när du behöver kontrollera filtren och eventuellt byta ut dem.
           • Om du har anslutit STARKVIND till TRÅDFRI gateway kan appen IKEA Home smart skicka påminnelser.  
           • Det kan vara bra att kontrollera partikelfiltret regelbundet och vi rekommenderar att du byter ut det var sjätte månad. I vissa hem kan de behöva bytas ut oftare. Om möjligt kan du försöka byta ut både partikel- och gasfiltren samtidigt.  

           Rengöra och underhålla ett filter

           Du kan enkelt ta bort större partiklar från förfiltren med en dammsugare. Filter för mindre partiklar och gasfilter kan inte rengöras och ska bytas ut när de är smutsiga för att luftrenaren ska fungera optimalt.

            

           Dessutom rekommenderar vi att du rengör sensorn STARKVIND regelbundet genom att dammsuga den försiktigt.  

           Byta ut ett STARKVIND filter

            1. Börja med att koppla ur STARKVIND.
            2. Ta loss framsidan.
            3. Ta loss det svarta förfiltret för att komma åt partikel- eller gasfiltret bakom.
            4. När filtret har bytts ut kan du ansluta STARKVIND och trycka på filtrets återställningsknapp i tre sekunder.

            Byta ut ett STARKVIND bordsfilter

             1. Börja med att koppla ur STARKVIND.
             2. Ta loss bordsskivan.
             3. Ta loss det svarta förfiltret för att komma åt partikel- eller gasfiltret bakom.
             4. När filtret har bytts ut kan du ansluta STARKVIND och trycka på filtrets återställningsknapp i tre sekunder.

             Byta ut filtret FÖRNUFTIG

              1. Börja med att koppla ur FÖRNUFTIG.  
              2. Öppna enheten genom att dra ut taggen på den högra sidan av textilfronten. Det här är förfiltret.  
              3. Nu har du åtkomst till partikel- eller gasfiltret bakom.
              4. När filtret har bytts ut kan du ansluta FÖRNUFTIG och trycka på filtrets återställningsknapp i tre sekunder.

              Vanliga frågor

              • Beror på hur stor rummet är men anpassa storleken på luftrenare alltid efter rummet storlek, dvs om ditt sovrum är på 12 kvadratmeter köp en luftrenare som klarar av att rensa luften på minst 12 kvadratmeter eller mer. STARKVIND luftrenare klarar upp att resna luften i utrymmen som är upp till 20 kvadratmeter medan FÖRNUFTIG luftrenare klarar upp till 10 kvadratmeter.

              • Det är alltid bra att använda en luftrenare om man är allergisk. Luftrenare bidrar alltid att rensa luften men hur pass mycket nytta den gör är högst invididuellt, det beror på hur känslig man är

              • Alla våra luftrenare har olika fläkthastigheter och varier från 24 dB upp till 60 dB. Våra luftrenare har sömnläge vilket innebär att fläkthastigehten har ett lågt ljud som gör att du kan sova gott medan luften reans.

              • Filtret i paketet är optimerat för att ta bort cirka 99,5 % av mindre partiklar, till exempel PM2,5, damm och pollen. Gasfiltret absorberar olika gasformiga föroreningar som t.ex. formaldehyd och flyktiga organiska föreningar, och reducerar otrevlig lukt t.ex. från rökning och matlagning.

              • Bäst effekt får man att ha den igång hela tiden och på låg hastighet. Anledningen till detta är att man vill hålla undan så mycket allergener och partiklar som möjligt. Alla våra luftrenare är energisnåla och vi har prisvärda filter.

              • PM2,5-partiklar är små inhalerbara partiklar med storleken 0,1–2,5 mikrometer. PM2,5-partiklar förekommer vid matlagning, olika sprejer, öppna spisar eller om utomhusluft sipprar in. 

              • Håll handen framför luftutloppet när luftrenaren är på. Luftrenaren fungerar om du känner ett luftflöde. 

               Du kan även kontrollera genom att titta på filtret på insidan. Om det ser smutsigt ut innebär det att luftrenaren absorberar föroreningar.

              • Ja, STARKVIND har en inbyggd sensor som justerar fläkthastigheten utifrån partikelnivån (PM2,5) i hemmet. Det säkerställer att STARKVIND alltid rengör luften från partiklar på ett optimalt sätt. 

              • Med luftrenaren medföljer ett filter att ta bort partiklar med, men du kan även lägga till ett filter för gasrengöring. 

              • När STARKVIND används i automatiskt läge har den en inbyggd sensor som mäter partikelnivån (PM2,5) i luften och justerar fläkthastigheten. Om fläkthastigheten är hög beror det på att sensorn känner av partiklar i luften. Om du anser att partikelnivån ska vara låg kan du försiktigt rengöra sensorn med en dammsugare för att se om det gör någon skillnad. 

              • Ljudnivån varierar beroende på fläkthastigheten. Vi rekommenderar att du ställer in renaren på lägsta fläkthastighet innan du lägger dig om du störs av ljudet.

              • Den trådlösa anslutningen kan påverkas av olika byggmaterial och var enheterna sitter. Försök flytta luftrenaren närmare TRÅDFRI gateway.

              • Filtren ska återvinnas på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala bestämmelser på varje marknad. 

              • Endast filtret FÖRNUFTIG från IKEA för partikelborttagning och FÖRNUFTIG för gasrengöring kan användas i luftrenaren FÖRNUFTIG. Endast filtret STARKVIND från IKEA för partikelborttagning och STARKVIND filter för gasrening kan användas i luftrenaren STARKVIND.