Ansvarsfullt avslöjandepolicy

Tryggt och säkert tillsammans

På IKEA värdesätter vi förtroendet våra kunder ger oss. Därför är säkerheten på vår webbplats viktig. Upptäcker du en sårbarhet i en av våra tjänster skulle vi uppskatta att du informerar oss om det genom att skicka in vad du har hittat via en redovisningsrapport som du når via länken nedan. Vi kommer att granska din rapport och om den är korrekt och ännu inte rapporterad kan vi komma att betala ut en kompensation till dig.

Besök vår IKEA Bugs-webbplats för sårbarhetsrapportering för mer information och villkor. Tillsammans håller vi IKEA.com säker.

* IKEA kommer inte att vidta rättsliga åtgärder mot dem som upptäcker och rapporterar sårbarheter i enlighet med vår Ansvarsfullt avslöjandepolicy.

** Ansvarsfulla avslöjanden kan leda till monetär kompensation beroende på både omfattning och potentiell affärseffekt av upptäckten. Observera att det endast är för de lösningar som omfattas av IKEA där vi kan komma att betala ut kompensation.