Pomiń

#ZmieniamyNarracje

Mówimy do biznesu

Za nami 2 edycje programu stażowego IKEA „Liczą się umiejętności!”, w których wzięło udział łącznie 56 osób, z 10 różnych krajów, m.in. Iraku, Białorusi, Ukrainy, Afganistanu czy Turkmenistanu. W realizację zaangażowało się 5 sklepów IKEA w Polsce. Lokalni koordynatorzy oraz tzw. „Buddy” wspólnie pracowali, wspierając stażystki i stażystów w stawianiu pierwszych kroków w rozwoju zawodowym na nowym rynku pracy. 66 proc. osób uczestniczących w programie stażowym zyskało zatrudnienie po programie.  

 

Wnioski po programie stażowym omawialiśmy przy „okrągłych stołach”, organizowanych wspólnie z partnerami. Naszymi działaniami zainspirowaliśmy już 33 biznesy i nadal chcemy dawać dobry przykład firmom w Polsce.

Osoby siedzące przy stole w sali konferencyjnej.

Zobacz reportaż o programie stażowym

 

„Liczą się umiejętności!” to program, w którym oddaliśmy także głos osobom uchodźczym – uczestnikom i uczestniczkom stażów. Słuchaliśmy ich historii, potrzeb, sugestii, oczekiwań. Udzielaliśmy wsparcia mentorskiego, psychologicznego i prawnego. Uczestniczki i uczestnicy programu stażowego brali też udział w intensywnym kursie języka polskiego. Warsztaty i spotkania odbywały się również w zespołach pracowniczych, do których dołączyły stażystki i stażyści.

Historie osób z doświadczeniami uchodźczymi są ważne, ale nabierają jeszcze większego znaczenia, kiedy opowiadają je prawdziwi bohaterowie i bohaterki. Zmiana narracji to nie tylko zmiana języka, ale także sposobu mówienia. Posłuchajcie sami, kim są nasze koleżanki i koledzy z programu stażowego IKEA.

Zdjęcie portretowe Prezeski i Dyrektorki Generalnej ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail w Polsce - Mariny Dubakiny.

Chcemy inspirować

Jako biznes mamy możliwość odegrania bardzo dużej roli w procesie włączania osób uchodźczych na rynek pracy. Osoby te wnoszą do organizacji swoje umiejętności, talenty, indywidualną perspektywę oraz życiowe doświadczenie. Patrząc na różnorodność naszych lokalnych społeczności, chcemy ją również odzwierciedlać i wspierać w obszarze naszej działalności biznesowej. Różnorodne zespoły pracownicze to lepsze zrozumienie oraz wsparcie potrzeb naszych klientów i klientek. Przekłada się to na ich zadowolenie, a ostatecznie także na lepsze wyniki finansowe firmy. 

 

Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail w Polsce

Narracja wokół osób uchodźczych

Codziennie trafia do nas około 100 tysięcy słów. Przy tak wielu informacjach, których słuchamy, oglądamy, czytamy, pojedyncze wyrazy mają znaczenie i wpływają na całą narrację. Niektóre z nich są krzywdzące i wykluczające. W IKEA postanowiliśmy sprawdzić, jak o osobach uchodźczych piszą dziennikarki i dziennikarze w Polsce oraz jakich określeń używają cytowane w mediach osoby publiczne. 

*Na podstawie analizy medialnej przeprowadzonej przez Press Service Monitoring Mediów na zlecenie IKEA Retail Polska, obejmującej okres publikacji 30.05.2021-30.06.2023, dotyczącej obecności medialnej osób uchodźczych oraz migrujących w polskich mediach.

Zdjęcie Judyty Rozmus, Liderki Projektu Wsparcia Osób z Doświadczeniem Uchodźczym w IKEA Retail w Polsce

Język kreuje rzeczywistość

Negatywny, wykluczający i krzywdzący język tworzy świat będący przeciwieństwem tego, który od lat budujemy jako IKEA. Nasze dotychczasowe, nieustannie prowadzone działania na rzecz osób uchodźczych opierały i opierają się na bezpośredniej pomocy. Teraz zabieramy także głos w kwestii języka i narracji, budowanej przez media, środowisko polityczne czy osoby publiczne. Ta narracja powinna być wzmacniająca i szanująca drugiego człowieka. Nie możemy zapominać o tym, że językiem kreujemy rzeczywistość.

 

Judyta Rozmus, Liderka Projektu Wsparcia Osób z Doświadczeniem Uchodźczym w IKEA Retail w Polsce

Czym jest Leksykon?

Oddajemy w Twoje ręce przejrzystą listę ważnych pojęć i określeń, które warto mieć na uwadze, przygotowaną wraz z naszym partnerem – Fundacją Ocalenie. Lektura nie zajmie Ci dużo czasu, a mając LEKSYKON pod ręką, szybko sprawdzisz, czy używane przez Ciebie zwroty lub określenia mogą być odebrane niezgodnie z Twoimi intencjami. 

Pobierz Leksykon
Grafika Leksykony Dobrego Słowa
Pobierz Leksykon

Skontaktuj się z nami

Jesteś przedstawicielem_ką środowiska biznesowego i chcesz włączyć się w działania, dzięki którym możliwa jest zmiana narracji w przestrzeni publicznej o osobach uchodźczych? Jesteś dziennikarzem_rką i chcesz zapytać o naszą kampanię?

 

Napisz do nas na: zmieniamynarracje@walk.pl