Ugrás a fő tartalomra

Bútorok második élete szolgáltatás - Általános Szerződési Feltételek

Az IKEA Lakberendezési Kft., (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., ) cégjegyzékszáma: 01-09-162734, adószáma: 10731084-2-44; nyilvántartását vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, elektromos levelezési címe: ikea.info.hu@ikea.com, Honlap: www.IKEA.hu (a továbbiakban: IKEA) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2023. október 9. napján lépnek hatályba. Az IKEA Lakberendezési Kft az Országos Kereskedelmi Szövetség tagja.

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: IKEA IT AB
Elérhetőség: data.privacy.hu@IKEA.com
Székhely: Ikeagatan 7, SE- 343 81 Älmhult, Svédország

AZ IKEA fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítsa vagy kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a www.ikea.hu internetes oldalon lesznek elérhetőek. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely változása a változás vagy kiegészítés hatálybalépését követő használt IKEA bútor megvásárlására vonatkozó jogügyletekre vonatkozik.

 • A jelen ÁSZF hatályos változata a Használt IKEA bútorok visszavétele_ÁSZF címen érhető el, amely kizárólag használt IKEA bútorok IKEA (továbbiakban: Vevő) általi megvásárlására vonatkozik. Az eladni kívánt használt IKEA termékek az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel értékesíthetők az IKEA, mint vevő számára, a honlapon elérhető online alkalmazás segítségével.

  Az 1. sz. Mellékletben felsorolt termékeket az IKEA nem vásárolja meg, ezen a termékekre vonatkozó információk nem tölthetők fel az online alkalmazásba.

  Azokon a napokon, amikor az áruházak zárva tartanak (így a munkaszüneti napokon és december 24-én és 31-én) az Eladó az online felületen a termékre vonatkozó adatok feltöltését az applikációba  megteheti, azonban az IKEA az eladni kívánt termékekre vonatkozó információkat, illetve az alkalmazásba feltöltött árukra vonatkozó adatok vizsgálatát nem kezdi meg és az áruk megvételével kapcsolatosan visszajelzést ezeken a napokon nem teljesít. Kérjük, tájékozódjék az áruházak nyitva tartásáról a termékekre vonatkozó adatok  alkalmazásban történő feltöltésének megkezdése előtt!

  Az ÁSZF, az IKEA, mint Vevő (továbbiakban: Vevő vagy IKEA)  és a Fogyasztó, mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Fogyasztónak nem minősülő eladó számára a szolgáltatás nem elérhető!

  Eladó, csak saját tulajdonában álló használt IKEA termékeket jogosult értékesítésre felajánlani az IKEA-nak. Az alkalmazás használata során az eladni kívánt termékekre vonatkozó információk IKEA részére történő elküldésével az Eladó, elismeri, hogy megismerte jelen ÁSZF - et és mellékleteit, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és kifejezetten elfogadja azokat az ajánlat IKEA részére történő elküldésekor érvényes szövegezésük szerint. A két dokumentum az erre mutató linkre történő kattintással érhető el és onnan letölthető. A dokumentumok elfogadása az erre szolgáló checkbox kitöltésével történik.

  Az IKEA használt IKEA bútor értékesítésére vonatkozó online felületét csak 18. életévüket betöltött magánszemélyek használhatják, illetve tehetnek értékesítésre vonatkozó ajánlatot. Az alkalmazás használatával, az IKEA termékekre vonatkozó információk online alkalmazásba történő feltöltésével, valamint IKEA részére történő felajánlásával és értékesítésével az Eladó nem válik jogosulttá az IKEA vagy az IKEA-val szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók védjegyei, üzleti elnevezése, logója, stb. használatára.

 • A termékek IKEA számára történő értékesítése során szükség van a termékekkel kapcsolatos részletes információkra, amelyekhez az online alkalmazás segítséget nyújt. Az online alkalmazás tartalmazza azokat az előzetes információkat, amelyek alapján a vásárlás  megtörténhet. Kérjük, hogy az alkalmazás kitöltésével adja meg az értékesíteni kívánt termékre vonatkozó összes szükséges adatot (termék neve, állapota stb.).

  Kizárólag az IKEA által forgalmazott IKEA termékek azok, amelyek az értékesítés tárgyai lehetnek, amely kérdés eldöntésében (kétség esetén) kizárólag az IKEA dönt. A termékek fényképpel és egyéb tájékoztatással együtt kerülhetnek feltöltésre az online alkalmazásban. Az IKEA fenntartja a jogot arra, hogy jelen ÁSZF alapján az alkalmazás használata során korlátozza az Eladó által eladásra kínált egyes IKEA termékek típusát, valamint azok darabszámát.

 • Az alkalmazás használatához, illetve az adatok IKEA részére történő elküldéséhez külön regisztráció nem szükséges, azonban az Eladónak  meg kell adnia az adatait, beleértve a szükséges bizonylathoz kapcsolódó személyes adatokat is.

  Az Eladónak meg kell jelölni a preferált áruházat, majd a visszavásárlásra felkínált termék adatait (típus, darabszám, állapot, fotók, stb.). Amennyiben több különböző terméket szeretne feltölteni az alkalmazásba az Eladó az „Adjon hozzá egy másik terméket” gombra kattintva teheti ezt meg, egyébként a „Folytatni” gombbal tud tovább lépni. Itt kell megadni az Eladó személyes adatait és elfogadni az Általános Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. Abban az esetben, ha az adatok nem kerülnek kitöltésre és a két dokumentum nem kerül elfogadásra az „Ajánlat elküldésre” gombra kattintva hibaüzenet jelenik meg, jelezve hogy mely mezők hiányosak. Miután az Eladó minden szükséges adott megadott, és a dokumentum áttanulmányozását követően elfogadja az Általános Szerződéses Feltételeket, tudja termékregisztrációját  véglegesíteni.

  Az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

  A termékekre vonatkozó információk alkalmazásba történő feltöltésének véglegesítése előtt („Ajánlat elküldése”) az Eladó ellenőrizheti a bevitt adatokat és szükség esetén módosíthatja azokat.

  Az Eladó által megadott adatok a feltöltés során bármikor szerkeszthetők vagy módosíthatók. Kérjük, mindig ellenőrizze az applikáció használata  során megadott adatokat és információkat, ideértve egyes tételek típusát és darabszámát, megfelelő fotó darabszámokat, mind az adatok megadásakor, mind az adatfeltöltés befejezésekor!

  A sikeres termékregisztrációról a rendszer egy üzenetet küld (no- reply). A termékregisztrációját az Eladó bármikor visszavonhatja. A termék regisztrációt követően az IKEA 48 órán   belül visszajelez az Eladó részére, amely során tájékoztatást ad arról, hogy a megadott információk és fotók alapján, az IKEA álláspontja szerint, milyen   vételáron kész a terméket megvásárolni. Az IKEA vételárra vonatkozó ajánlata, valamint az ajánlat Eladó részéről történő elfogadása alapján létrejött jogügylet (adásvételi szerződés) a termék IKEA általi tényleges megtekintését követően lép hatályba, ha a termék a termékregisztrációban megadott leírásnak, valamint a jelen ÁSZ-ben leírt feltételeknek megfelel és átvételre alkalmas. A megvételre felajánlott termék IKEA általi megvételére (a szerződés  hatálybalépésére) a termék tényleges bemutatását követően  kerülhet sor. Eladó a megvételre felajánlott használt termékeket – viselve a szállítási költséget is- saját kockázatára szállítja vagy szállíttatja be az IKEA áruházba megtekintésre. A végleges adás-vételi szerződés hatályba lépésének  elmaradása, illetve meghiúsulása miatt az Eladó az IKEA-val szemben költségeinek megtérítése iránti, illetve egyéb igényt nem támaszthat.

  Az ÁSZF hatályos szövege és mellékletei PDF formátumban csatolásra kerül az IKEA visszaigazoló e-mailjéhez

  A panaszkezelésre vonatkozó további általános tájékoztató az alábbi linken is elérhető: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/returns-claims/guarantee/

  Az online alkalmazás és elektronikus levelezés célja, az  információ csere, továbbá a szerződés létrehozása, amely kommunikáció nem minősül írásbeli szerződésnek, nem hozzáférhető, azonban az IKEA annak érdekében iktathatja, hogy biztosítsa a  létrejött szerződés rendelkezéseinek sikeres teljesítését és az esetleges hibás teljesítés miatti felelősségből fakadó kötelezettségek teljesítését. Az adásvételi szerződés nyelve a magyar lesz. Az Eladó és az IKEA, mint Vevő közötti kölcsönös jogok és kötelezettségeket  az adásvételi szerződés és az adásvételi szerződés részét képező jelen ÁSZF tartalmazza.

  Az IKEA és az Eladó közötti szerződésre a magyar jog az irányadó.

 • A termék IKEA részére történő átadására az IKEA az alábbi átadás- átvételi módokat kínálja: (i) személyes áruátadás az Eladó részéről a megjelölt IKEA áruházban (4.1. pont).

  4.1. A személyes áruátadás- átvétel az IKEA áruházban

  Az IKEA visszaigazoló e-mailjét követően, az Eladó az általa, az online alkalmazásba feltöltött IKEA használt terméket legkésőbb az átadás kiválasztott napján bemutatja az általa kiválasztott IKEA áruházban. Az IKEA székhelye vagy telephelye (fióktelepe) tekintendők az átadás helyének, amelyet az Eladó a visszaigazolásban jelöl meg. Az időpontot az IKEA jogosult módosítani,  amelyről az átadás napját megelőzően külön e-mailben tájékoztatni köteles  az Eladót. Az Eladót terheli a beszállítás/ elszállítás, valamint rakodás költsége, mely nem terhelhető az IKEA-ra.

  Átadáskor az IKEA gondosan ellenőrzi az eladásra kínált használt IKEA bútor állapotát, eredetét, illetve azt, hogy az megfelel az online alkalmazásba feltöltött információknak, amely alapján az  árkalkuláció elkészült. Az Eladó köteles az átvétel során tájékoztatni az IKEA- t a termék hibájáról, sérüléseiről. A terméket összeszerelt állapotban köteles az Eladó átadni az IKEA-nak. Az IKEA nem köteles átvenni és megvásárolni az olyan terméket, a mely álláspontja szerint nem IKEA termék, nincs összeszerelve és/vagy nem megfelelő állapotú (pl.: koszos, dohányfüstös stb.)  ebben az esetben az adásvételi szerződés  nem lép hatályba. Amennyiben a termék, nem az ajánlattételkor bemutatott állapotban van, az IKEA munkatársnak lehetősége van alacsonyabb árat is kínálni az eredeti ajánlathoz képest. Ez esetben az Eladó eldönti, hogy elfogadja-e az alacsonyabb árajánlatot, vagy nem adja el a terméket az IKEÁ-nak.    

  Amennyiben az Eladó az átadás kiválasztott napján nem mutatja be a termékeket, akkor a használt bútorra vonatkozó előzetes levélváltásban foglaltak (eladási ár és vételi árra vonatkozó közlések) hatályukat vesztik, feleket korábbi nyilatkozataik nem kötik.  Eladó ugyanezeket a termékeket az alkalmazás ismételt használatával (termékekre vonatkozó információk az alkalmazásba történő ismételt feltöltésével) ajánlhatja fel az IKEA számára megvételre.

  Amennyiben az Eladó által beszállított használt IKEA bútor, nem található meg az IKEA terméklistában és/vagy a bemutatott termék nem azonos az online alkalmazás használata során elküldött képen szereplő termékkel, vagy nem megfelelő állapotú, nem felel meg az ÁSZF- ben felsorolt feltételeknek, illetve a termékre vonatkozó adatok egyéb vonatkozásban nem egyeznek az online felületre feltöltött adatokkal, vagy bármilyen további aggály merül fel a termék állapotával vagy tulajdonjogával kapcsolatban az IKEA- nak jogában áll egyoldalúan elutasítani a termék további vizsgálatát és átvételét és a szerződés nem lép hatályba.

  A termékeket – a visszaigazoló e-mail felmutatásával – nyitvatartási időben személyesen lehet bemutatni értékesítés céljára, illetve átadni az alábbi IKEA telephelyeken:

  Örs vezér téri áruház: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22.
  Budaörsi áruház: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.
  Soroksári áruház: 1239 Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32

  A Társaság a Vásárlók kérdéseit a +36 1 808 9230-as telefonszámon munkaidőben, vagy a IKEA.hu/kapcsolat keresztül, továbbá személyesen a Társaság bármelyik magyarországi áruházában válaszolja meg. További információ az IKEA.hu/aruhazak oldalon elérhető.

  Eladó a termék átadása során jogosult a személyes átadásra harmadik felet megjelölni.

  Az IKEA jogosult – de nem köteles – azonosítani a termék átadáskor eljáró személyt, vagyis ellenőrizni személyi azonosító igazolványt vagy más hasonló hivatalos okmányt. Az IKEA kifejezetten kizárja a felelősséget a visszaigazolás felmutatása, illetve az árubemutatás és átadás során felmerülő bármely visszaélésért.

 • A vételár IKEA általi megfizetése ajándékkártya formájában történik. Az Eladót terhelő esetleges szállítási költség vételárba történő jelen ÁSZF rendelkezéseiben foglaltak szerinti beszámítását követően a fennmaradó összeget, mint vételárat az IKEA ajándékkártyára tölti fel, amely ajándékkártyát  az Eladó kizárólag személyesen veheti át az adott IKEA áruházban, ahol a termék értékesítése és átadás- átvétele megtörtént. Az ajándékkártyán szereplő összeg nem váltható át készpénzre és egyéb fizetési módra.

  Amennyiben az Eladó szállítási szolgáltatást is rendelt az IKEA-tól a szállításról készült bizonylat az ajándékkártyával együtt kerül átadásra.

 • Az IKEA az adásvételi szerződés hatályba lépésével a vételár megfizetésével válik a termék tulajdonosává.  A vételár megfizetésének minősül az, amikor a megegyezés szerinti, Eladót megillető összeget az IKEA ajándékkártyára feltölti. Tulajdonjog átszállásával az IKEA jogosult a termék felett rendelkezni, a megvásárolt termékeket tovább értékesíteni.

 • Az Eladó kijelenti, hogy az értékesített termékek minőségével, valamint egyéb jellemzőivel kapcsolatban az IKEA-t, mint vevőt teljeskörűen tájékoztatta. Az Eladó, szavatolja, hogy az értékesítésre felajánlott használt IKEA termék a tulajdonában van, illetve a termékek értékesítésre vonatkozóan jogosult adás-vételi szerződést kötni, a szerződés megkötése harmadik fél jogát nem sérti. Az Eladó az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatától, annak megkötését követően nem állhat el. Amennyiben a használt termékek IKEA részére történő bemutatása során a termék szemrevételezése és vizsgálata során az IKEA úgy dönt, hogy a termékeket nem veszi át és az adás-vételi szerződést  nem köti meg, az Eladó köteles a termékeket saját költségén haladéktalanul elszállítani az IKEA áruházból. Amennyiben az Eladó ezt a kötelezettségét elmulasztja az IKEA jogosult a jelen ÁSZF-ben meghatározott díj felszámítására, illetve – amennyiben az Eladó az IKEA ismételt felszólítását követően sem szállítja el a terméket az IKEA jogosult a használt termék megsemmisítése iránt intézkedni, amelynek költségét az Eladóra hárítja.

  A Bútormentő Ponton elhelyezett, fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre az IKEA önként vállalt jótállása 2 év, azonban ez nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyekre való tekintettel az árcsökkenés megállapításra került.

 • Az IKEA Lakberendezési Kft. panaszt az IKEA honlapján elérhető szabályzatok  rendelkezései alapján intéz. Reklamáció esetén az Eladó az alábbiak szerint érheti el az IKEA-t:

  Ügyfélszolgálat (vevőszolgálat) címe:

  1148 Budapest Örs vezér tere 22. (Örs vezér téri áruház)
  2040 Budaörs Sport utca 2-4. (Budaörsi áruház)
  1239 Budapest Soroksár, XXIII. ker. Vecsési út, hrsz.: 195836/32 (soroksári áruház)
  Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22
  Telefon: (36)1 808 9230,
  E-mail: Reklamációs űrlap
  Honlap: www.IKEA.hu

 • A személyes adatok kezelője az IKEA Lakberendezési Kft. Az adatkezelés jogalapja a szerződés, a rendelés teljesítése és a hibás teljesítésből eredő bármely igény vagy követelés kivizsgálása, az előzőek teljesítéséhez szükséges ideig.

  Az adatok kezelésének jogalapja továbbá a Társaság jogi kötelezettségének teljesítése a jogszabályban foglaltak szerint az ott meghatározott célokra és időszakokra, amennyiben a konkrét jogszabály írja elő meghatározott adatok adatkezelését (pl. adózási és számviteli jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében). Az adatok rendelkezésre bocsátása a felek közötti szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges; azonban amennyiben, ha az Eladó nem ad meg személyes adatokat, akkor szerződés nem jön létre.

  Az adatok címzettjei az adatkezelő szerződéses partnerei és szolgálgatói, akik a megrendelés teljesítésében és a panaszkezelésben részt vesznek.

   Az Eladónak joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy törléséhez, joga van ahhoz, hogy korlátozza az adatkezelést, megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen (ha az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapul).

  A Társaság megkérheti az Eladókat SMS-ben, e-mailben vagy telefonon, hogy adjanak visszajelzést a kapott szolgáltatással kapcsolatos elégedettségükről, illetve arról, hogy a Társaság hogyan kezeli az esetleges panaszokat. Ha egy Eladó nem elégedett a kapott szolgáltatással, a Társaság ismét felveheti vele a kapcsolatot, hogy több információt kérjen, így a Társaság megfelelően tudja tájékoztatni a szolgáltatót, és javítani tudja a szolgáltatás minőségét.

  A Társaság az Eladó személyes adatait elégedettségi felmérés céljából 1 évig kezeli, amely adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. Az elégedettségi felméréshez szükséges szolgáltatást az adatkezelő szerződéses partnere biztosítja.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat az IKEA jelen általános szerződési feltételeiben alább megadott elérhetőségeken lehet gyakorolni. Az általános adatkezelési tájékoztató az IKEA weboldalán található, az alábbi linken: Adatkezelési tájékoztató – IKEA. 

   Az IKEA Adatkezelési Szabályzata elérhető az alábbi címen: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/privacy-policy/

  Sütik

  Az online vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges. Az Eladó a honlapra történő első belépés alkalmával kap tájékoztatást a sütik fajtájáról, illetve használatáról. Az IKEA sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/cookie-policy/

  Az adatkezelő elérhetőségei: levelet küldhet az IKEA Lakberendezési Kft., GDPR részére (1148 Budapest, Örs vezér tere 22.), illetve e-mailt írhat az adatkezelőnek a következő címre: data.privacy.hu@ikea.com.

  Adatkezeléssel kapcsolatos probléma esetén az Eladó panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amelynek címe és elérhetősége a következő oldalon található: https://naih.hu és ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Az IKEA nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adatvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ide értve a vis majort; valamint az Eladó internetszolgáltatójának díjait is. Bár gondosan ellenőriztük a weboldalon szereplő adatokat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti változtatásra vagy egyéb módosításra.

 • A jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország jogszabályai irányadók. 

  Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat:

  Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.
  Telefon: +36 1 450 2598
  E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

  Cím: 1088. Budapest, József krt. 6. Telefon: +36 1 459 4843 E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

  További elérhetőségek és bővebb információ

  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  Az Eladó az itt felsorolt hatóságokhoz is fordulhat panaszával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is (www.nmhh.hu ).

  A Társaság és a fogyasztónak minősülő Eladó közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel.

  Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület
  Postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10E-mail: bekelteto.testulet@bkik.huTelefon: +36 1 488 21 31web: www.bekeltet.bkik.hu és a


  Pest Vármegyei Békéltető TestületCím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em. 2.E-mail: pmbekelteto@pmkik.huTelefon: +36 1 792 7881 web: www.pestmegyeibekelteto.hu

  További békéltető testületek felsorolását a 2. sz. mellékletet tartalmazza, illetve az alábbi linken érhető el
  https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/returns-claims/return-policy/

  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/

  A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható. A személyes adatok védelme tekintetében a jogszabályi megfelelőség felügyeleti szerve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu )

Mellékletek

 • Online nem feltölthető használt IKEA termékek köre

  A felsorolásban szereplő termékek nem tölthetőek fel az online felületen keresztül:

  • Zöld (élő) növényekKonyhai kiegészítők, aprócikkek
  • Piactéri aprócikkek
  • Textilek, méteráruk, szőnyegek
  • Fürdőszobai bútorok, kiegészítők
  • Lámpák, izzók
  • Konyhai és háztartási gépek és berendezések (sütők, főzőlapok, hűtők stb.)
  • Elektromos berendezések
  • Matracok, ágybetétek
  • Alkatrészek, konyhai munkalapok
  • Konyhák, konyhai kombinációk (METOD, FAKTUM)
  • Élelmiszerek és italok
  • Visszahívott IKEA termékek
  • Össze nem szerelt termékek, melyek már voltak összeszerelve
  • Azok a termékek amelyeket jogszabály kizár
 • Panaszkezelés

  Kérdése, panasza esetén kérjük, hogy az IKEA vevőszolgálathoz forduljon (Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., személyesen az áruházak vevőszolgálataihoz, nyitvatartási időben:

  1148 Budapest Örs vezér tere 22,

   2040, Budaörs Sport u. 2-4,

  1239 Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32,

  Tel.: (36) 1 808 9230

  E-mail: Reklamációs űrlap

  Amennyiben észrevételére nem kapott kielégítő választ az alábbi linken https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/returns-claims/return-policy/ található jogorvoslati testületekhez fordulhat további panasszal.

  A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes hivatalokhoz fordulhatnak.

  Elérhetőségek

  Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

  Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.
  E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Pest vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.
  Telefon: +36 1 459 4843
  E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

  További elérhetőségek és bővebb információ
  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület

  Postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10E-mail: bekelteto.testulet@bkik.huTelefon: +36 1 488 21 31web: www.bekeltet.bkik.hu és a

  Pest Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em. 2.E-mail: pmbekelteto@pmkik.huTelefon: +36 1 792 7881web: www.pestmegyeibekelteto.hu

  További békéltető testületek felsorolása az alábbi linken érhető el
  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/