Ugrás a fő tartalomra

Általános Szerződési Feltételek használt IKEA bútor vásárlásához

Az IKEA Lakberendezési Kft., (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., ) cégjegyzékszáma: 01-09-162734, adószáma: 10731084-2-44; nyilvántartását vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, elektromos levelezési címe: Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlap, Honlap: www.IKEA.hu (a továbbiakban: IKEA) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2022. november 24. napján lépnek hatályba. Az IKEA Lakberendezési Kft az Országos Kereskedelmi Szövetség tagja.

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: IKEA IT AB
Elérhetőség: data.privacy.hu@IKEA.com
Székhely: Ikeagatan 7, SE- 343 81 Älmhult, Svédország

AZ IKEA fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítsa vagy kiegészítse. A módosítások, illetve kiegészítések a www.ikea.hu internetes oldalon lesznek elérhetőek. A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely változása a változás vagy kiegészítés hatálybalépését követő használt IKEA bútor megvásárlására vonatkozó jogügyletekre vonatkozik.

 • A jelen ÁSZF hatályos változata a Használt IKEA bútorok visszavétele_ÁSZF címen érhető el, amely kizárólag használt IKEA bútorok IKEA (továbbiakban: Vevő) általi megvásárlására vonatkozik. Az eladni kívánt használt IKEA termékek az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel értékesíthetők az IKEA, mint vevő számára, a honlapon elérhető online alkalmazás segítségével.

  Az 1. sz. Mellékletben felsorolt termékeket az IKEA nem vásárolja meg, ezen a termékekre vonatkozó információk nem tölthetők fel az online alkalmazásba.

  Azokon a napokon, amikor az áruházak zárva tartanak (így a munkaszüneti napokon és december 24-én és 31-én) az Eladó az online felületen a termékre vonatkozó adatok feltöltését az applikációba  megteheti, azonban az IKEA az eladni kívánt termékekre vonatkozó információkat, illetve az alkalmazásba feltöltött árukra vonatkozó adatok vizsgálatát nem kezdi meg és az áruk megvételével kapcsolatosan visszajelzést ezeken a napokon nem teljesít. Kérjük, tájékozódjék az áruházak nyitva tartásáról a termékekre vonatkozó adatok  alkalmazásban történő feltöltésének megkezdése előtt!

  Az ÁSZF, az IKEA, mint Vevő (továbbiakban: Vevő vagy IKEA)  és a Fogyasztó, mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Fogyasztónak nem minősülő eladó számára a szolgáltatás nem elérhető!

  Eladó, csak saját tulajdonában álló használt IKEA termékeket jogosult értékesítésre felajánlani az IKEA-nak. Az alkalmazás használata során az eladni kívánt termékekre vonatkozó információk IKEA részére történő elküldésével az Eladó, elismeri, hogy megismerte jelen ÁSZF - et és mellékleteit, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és kifejezetten elfogadja azokat az ajánlat IKEA részére történő elküldésekor érvényes szövegezésük szerint. A két dokumentum az erre mutató linkre történő kattintással érhető el és onnan letölthető. A dokumentumok elfogadása az erre szolgáló checkbox kitöltésével történik.

  Az IKEA használt IKEA bútor értékesítésére vonatkozó online felületét csak 18. életévüket betöltött magánszemélyek használhatják, illetve tehetnek értékesítésre vonatkozó ajánlatot. Az alkalmazás használatával, az IKEA termékekre vonatkozó információk online alkalmazásba történő feltöltésével, valamint IKEA részére történő felajánlásával és értékesítésével az Eladó nem válik jogosulttá az IKEA vagy az IKEA-val szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók védjegyei, üzleti elnevezése, logója, stb. használatára.

 • A termékek IKEA számára történő értékesítése során szükség van a termékekkel kapcsolatos részletes információkra, amelyekhez az online alkalmazás segítséget nyújt. Az online alkalmazás tartalmazza azokat az előzetes információkat, amelyek alapján a vásárlás  megtörténhet. Kérjük, hogy az alkalmazás kitöltésével adja meg az értékesíteni kívánt termékre vonatkozó összes szükséges adatot (termék neve, állapota stb.).

  Kizárólag az IKEA által forgalmazott IKEA termékek azok, amelyek az értékesítés tárgyai lehetnek, amely kérdés eldöntésében (kétség esetén) kizárólag az IKEA dönt. A termékek fényképpel és egyéb tájékoztatással együtt kerülhetnek feltöltésre az online alkalmazásban. Az IKEA fenntartja a jogot arra, hogy jelen ÁSZF alapján az alkalmazás használata során korlátozza az Eladó által eladásra kínált egyes IKEA termékek típusát, valamint azok darabszámát.

 • Az alkalmazás használatához, illetve az adatok IKEA részére történő elküldéséhez külön regisztráció nem szükséges, azonban az Eladónak  meg kell adnia az adatait, beleértve a szükséges bizonylathoz kapcsolódó személyes adatokat is.

  Az Eladónak meg kell jelölni a preferált áruházat, majd a visszavásárlásra felkínált termék adatait (típus, darabszám, állapot, fotók, stb.). Amennyiben több különböző terméket szeretne feltölteni az alkalmazásba az Eladó az „Adjon hozzá egy másik terméket” gombra kattintva teheti ezt meg, egyébként a „Folytatni” gombbal tud tovább lépni. Itt kell megadni az Eladó személyes adatait és elfogadni az Általános Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. Abban az esetben, ha az adatok nem kerülnek kitöltésre és a két dokumentum nem kerül elfogadásra az „Ajánlat elküldésre” gombra kattintva hibaüzenet jelenik meg, jelezve hogy mely mezők hiányosak. Miután az Eladó minden szükséges adott megadott, és a dokumentum áttanulmányozását követően elfogadja az Általános Szerződéses Feltételeket, tudja termékregisztrációját  véglegesíteni.

  Az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

  A termékekre vonatkozó információk alkalmazásba történő feltöltésének véglegesítése előtt („Ajánlat elküldése”) az Eladó ellenőrizheti a bevitt adatokat és szükség esetén módosíthatja azokat.

  Az Eladó által megadott adatok a feltöltés során bármikor szerkeszthetők vagy módosíthatók.Kérjük, mindig ellenőrizze az applikáció használata  során megadott adatokat és információkat, ideértve egyes tételek típusát és darabszámát, megfelelő fotó darabszámokat, mind az adatok megadásakor, mind az adatfeltöltés befejezésekor!

  A sikeres termékregisztrációról a rendszer egy üzenetet küld (no- reply). A termékregisztrációját az Eladó bármikor visszavonhatja. A termék regisztrációt követően az IKEA 48 órán   belül visszajelez az Eladó részére, amely során tájékoztatást ad arról, hogy a megadott információk és fotók alapján, az IKEA álláspontja szerint, milyen   vételáron kész a terméket megvásárolni. Az IKEA vételárra vonatkozó ajánlata, valamint az ajánlat Eladó részéről történő elfogadása alapján létrejött jogügylet (adásvételi szerződés) a termék IKEA általi tényleges megtekintését követően lép hatályba, ha a termék a termékregisztrációban megadott leírásnak, valamint a jelen ÁSZ-ben leírt feltételeknek megfelel és átvételre alkalmas. A megvételre felajánlott termék IKEA általi megvételére (a szerződés  hatálybalépésére) a termék tényleges bemutatását követően  kerülhet sor. Eladó a megvételre felajánlott használt termékeket – viselve a szállítási költséget is- saját kockázatára szállítja vagy szállíttatja be az IKEA áruházba megtekintésre. A végleges adás-vételi szerződés hatályba lépésének  elmaradása, illetve meghiúsulása miatt az Eladó az IKEA-val szemben költségeinek megtérítése iránti, illetve egyéb igényt nem támaszthat.

  Az ÁSZF hatályos szövege és mellékletei PDF formátumban csatolásra kerül az IKEA visszaigazoló e-mailjéhez

  A panaszkezelésre vonatkozó további általános tájékoztató az alábbi linken is elérhető: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/returns-claims/guarantee/

  Az online alkalmazás és elektronikus levelezés célja, az  információ csere, továbbá a szerződés létrehozása, amely kommunikáció nem minősül írásbeli szerződésnek, nem hozzáférhető, azonban az IKEA annak érdekében iktathatja, hogy biztosítsa a  létrejött szerződés rendelkezéseinek sikeres teljesítését és az esetleges hibás teljesítés miatti felelősségből fakadó kötelezettségek teljesítését. Az adásvételi szerződés nyelve a magyar lesz. Az Eladó és az IKEA, mint Vevő közötti kölcsönös jogok és kötelezettségeket  az adásvételi szerződés és az adásvételi szerződés részét képező jelen ÁSZF tartalmazza.

  Az IKEA és az Eladó közötti szerződésre a magyar jog az irányadó.

 • A termék IKEA részére történő átadására az IKEA az alábbi átadás- átvételi módokat kínálja: (i) személyes áruátadás az Eladó részéről a megjelölt IKEA áruházban (4.1. pont) vagy (ii) az Eladó szállítást rendelhet meg az IKEA- tól (4.2. pont), amely során az IKEA az Eladó megrendelése alapján beszállítja az adásvétel tárgyát képező  terméket a megjelölt IKEA áruházba .

  4.1. A személyes áruátadás- átvétel az IKEA áruházban

  Az IKEA visszaigazoló e-mailjét követően, az Eladó az általa, az online alkalmazásba feltöltött IKEA használt terméket legkésőbb az átadás kiválasztott napján bemutatja az általa kiválasztott IKEA áruházban. Az IKEA székhelye vagy telephelye (fióktelepe) tekintendők az átadás helyének, amelyet az Eladó a visszaigazolásban jelöl meg. Az időpontot az IKEA jogosult módosítani,  amelyről az átadás napját megelőzően külön e-mailben tájékoztatni köteles  az Eladót. Az Eladót terheli a beszállítás/ elszállítás, valamint rakodás költsége, mely nem terhelhető az IKEA-ra, amennyiben a jogügylet nem lép hatályba , mert a termék megvásárlása elutasításra kerül.

  Átadáskor az IKEA gondosan ellenőrzi az eladásra kínált használt IKEA bútor állapotát, eredetét, illetve azt, hogy az megfelel az online alkalmazásba feltöltött információknak, amely alapján az  árkalkuláció elkészült. Az Eladó köteles az átvétel során tájékoztatni az IKEA- t a termék hibájáról, sérüléseiről. A terméket összeszerelt állapotban köteles az Eladó átadni az IKEA-nak. Az IKEA nem köteles átvenni és megvásárolni az olyan terméket, a mely álláspontja szerint nem IKEA termék, nincs összeszerelve és/vagy nem megfelelő állapotú (pl.: koszos, dohányfüstös stb.)  ebben az esetben az adásvételi szerződés  nem lép hatályba.

  Amennyiben az Eladó az átadás kiválasztott napján nem mutatja be a termékeket, akkor a használt bútorra vonatkozó előzetes levélváltásban foglaltak (eladási ár és vételi árra vonatkozó közlések) hatályukat vesztik, feleket korábbi nyilatkozataik nem kötik.  Eladó ugyanezeket a termékeket az alkalmazás ismételt használatával (termékekre vonatkozó információk az alkalmazásba történő ismételt feltöltésével) ajánlhatja fel az IKEA számára megvételre.

  Amennyiben az Eladó által beszállított használt IKEA bútor, nem található meg az IKEA terméklistában és/vagy a bemutatott termék nem azonos az online alkalmazás használata során elküldött képen szereplő termékkel, vagy nem megfelelő állapotú, nem felel meg az ÁSZF- ben felsorolt feltételeknek, illetve a termékre vonatkozó adatok egyéb vonatkozásban nem egyeznek az online felületre feltöltött adatokkal, vagy bármilyen további aggály merül fel a termék állapotával vagy tulajdonjogával kapcsolatban az IKEA- nak jogában áll egyoldalúan elutasítani a termék további vizsgálatát és átvételét és a szerződés nem lép hatályba.

  A termékeket – a visszaigazoló e-mail felmutatásával – nyitvatartási időben személyesen lehet bemutatni értékesítés céljára, illetve átadni az alábbi IKEA telephelyeken:

  Örs vezér téri áruház: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22.
  Budaörsi áruház: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.
  Soroksári áruház: 1239 Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32

  A Társaság a Vásárlók kérdéseit a +36 1 460 3160-as telefonszámon munkaidőben, vagy a IKEA.hu/kapcsolat keresztül, továbbá személyesen a Társaság bármelyik magyarországi áruházában válaszolja meg. További információ az IKEA.hu/aruhazak oldalon elérhető.

  Eladó a termék átadása során jogosult a személyes átadásra harmadik felet megjelölni.

  Az IKEA jogosult – de nem köteles – azonosítani a termék átadáskor eljáró személyt, vagyis ellenőrizni személyi azonosító igazolványt vagy más hasonló hivatalos okmányt. Az IKEA kifejezetten kizárja a felelősséget a visszaigazolás felmutatása, illetve az árubemutatás és átadás során felmerülő bármely visszaélésért.

 • A vételár IKEA általi megfizetése ajándékkártya formájában történik. Az Eladót terhelő esetleges szállítási költség vételárba történő jelen ÁSZF rendelkezéseiben foglaltak szerinti beszámítását követően a fennmaradó összeget, mint vételárat az IKEA ajándékkártyára tölti fel, amely ajándékkártyát  az Eladó kizárólag személyesen veheti át az adott IKEA áruházban, ahol a termék értékesítése és átadás- átvétele megtörtént. Az ajándékkártyán szereplő összeg nem váltható át készpénzre és egyéb fizetési módra.

  Amennyiben az Eladó szállítási szolgáltatást is rendelt az IKEA-tól a szállításról készült bizonylat az ajándékkártyával együtt kerül átadásra.

 • Az IKEA az adásvételi szerződés hatályba lépésével a vételár megfizetésével válik a termék tulajdonosává.  A vételár megfizetésének minősül az, amikor a megegyezés szerinti, Eladót megillető összeget az IKEA ajándékkártyára feltölti. Tulajdonjog átszállásával az IKEA jogosult a termék felett rendelkezni, a megvásárolt termékeket tovább értékesíteni.

 • Az Eladó kijelenti, hogy az értékesített termékek minőségével, valamint egyéb jellemzőivel kapcsolatban az IKEA-t, mint vevőt teljeskörűen tájékoztatta. Az Eladó, szavatolja, hogy az értékesítésre felajánlott használt IKEA termék a tulajdonában van, illetve a termékek értékesítésre vonatkozóan jogosult adás-vételi szerződést kötni, a szerződés megkötése harmadik fél jogát nem sérti. Az Eladó az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatától, annak megkötését követően nem állhat el. Amennyiben a használt termékek IKEA részére történő bemutatása során a termék szemrevételezése és vizsgálata során az IKEA úgy dönt, hogy a termékeket nem veszi át és az adás-vételi szerződést  nem köti meg, az Eladó köteles a termékeket saját költségén haladéktalanul elszállítani az IKEA áruházból. Amennyiben az Eladó ezt a kötelezettségét elmulasztja az IKEA jogosult a jelen ÁSZF-ben meghatározott díj felszámítására, illetve – amennyiben az Eladó az IKEA ismételt felszólítását követően sem szállítja el a terméket az IKEA jogosult a használt termék megsemmisítése iránt intézkedni, amelynek költségét az Eladóra hárítja.

 • Az IKEA Lakberendezési Kft. panaszt az IKEA honlapján elérhető szabályzatok  rendelkezései alapján intéz. Reklamáció esetén az Eladó az alábbiak szerint érheti el az IKEA-t:

  Ügyfélszolgálat (vevőszolgálat) címe:

  1148 Budapest Örs vezér tere 22. (Örs vezér téri áruház)
  2040 Budaörs Sport utca 2-4. (Budaörsi áruház)
  1239 Budapest Soroksár, XXIII. ker. Vecsési út, hrsz.: 195836/32 (soroksári áruház)
  Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22
  Telefon: (36)1 460-31-60,
  E-mail: Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlap
  Honlap: www.IKEA.hu

 • Az IKEA az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: a „Törvény”) szerint, mint adatkezelő kezeli az Eladó személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, fotók, vételár, termékek) az ajánlat értékelése, a szerződés megkötése, a szerződés teljesítése és panaszkezelés céljából, a szerződés teljesítéséhez valamint a panaszkezeléshez szükséges ideig. Eladó adatait az IKEA számviteli kötelezettsége teljesítése céljából is kezeli a jogszabályok (számviteli törvény) által megkövetelt ideig. Az IKEA nem továbbítja a személyes adatokat harmadik személyeknek - az alkalmazás működtetését, és a termékek megvételével kapcsolatos ügyek bonyolítását, beszállítást végző fuvarozók stb., biztosító szerződéses partnerek kivételével. A személyes adatokat az Eladó önként adja meg, de az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. Amennyiben az Eladó nem járul hozzá a személyes adatai megadásához a fenti célra, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni, illetve az adás-vételi szerződés megkötését, az áruátvételt és a termék beszállítására vonatkozó megrendelést nem lehet teljesíteni. Felhívjuk figyelmet arra, hogy a számla esetében a számla kiállításához szükséges személyes adatok kezelése jogszabály kötelező rendelkezésén alapul.

  Az Eladó személyes adatait, vásárlói elégedettségi-felmérés céljából 1 évig kezeljük, amely adatkezelésnek a jogalapja a Társaság jogos érdeke, célja szolgáltatás nyújtása. Az adatok az adatkezelő szerződéses partnere által az adatkezelőnek nyújtott elégedettségi felmérési szolgáltatás teljesítése során elérhetők. Az Eladónak joga van kifogást emelni az adatkezelés ellen, e célból kapcsolatba léphet az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken.

  Az Eladónak joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférhessen, joga van adatai helyesbítéséhez vagy törléshez, joga van arra, hogy korlátozza az adatkezelést, illetve megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve, ha az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapszik tiltakozhat, az adatkezelés ellen. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat a jelen dokumentumban alább meghatározott elérhetőségeken lehet gyakorolni.

  Az Eladó a jogait az adatkezelő alábbi címén gyakorolhatja:

  IKEA Lakberendezési Kft. részére levelet küldhet az alábbi címre: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22, vagy e-mait írhat az alábbi címre: data.privacy.hu@ikea.com

  Az eladónak jogában áll panaszt tenni az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 0 391 1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu.)

  Az IKEA Adatkezelési Szabályzata elérhető az alábbi címen:
  https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/privacy-policy/

  Sütik

  Az online alkalmazás használatához külön regisztráció nem szükséges. Az Eladó honlapra történő első belépés alkalmával kap tájékoztatást a sütik fajtájáról, illetve használatáról. Az IKEA sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/cookie-policy/

 • Az IKEA nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adatvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ide értve a vis majort; valamint az Eladó internetszolgáltatójának díjait is. Bár gondosan ellenőriztük a weboldalon szereplő adatokat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti változtatásra vagy egyéb módosításra.

 • A jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország jogszabályai irányadók.

  Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat:

  Budapest Főváros Kormányhivatala
  Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
  Telefon: +36 1 450 2598
  E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Pest Megyei Kormányhivatal
  Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.
  Telefon: +36 1 459 4843
  E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu 

  További elérhetőségek és bővebb információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  Az Eladó az itt felsorolt hatóságokhoz is fordulhat panaszával valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is (www.nmhh.hu).

  Az online felületre feltöltött használt IKEA bútorok leadott megrendelésekből adódó, a Társaság és a fogyasztónak minősülő Eladó közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel.

  Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
  Budapesti Békéltető Testület;
  postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. és a
  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, postacíme:1119 Budapest Etele út 59-61.

  További békéltető testületek felsorolását a 2. sz. mellékletet tartalmazza, illetve  az  alábbi linken érhető el https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/returns-claims/return-policy/

  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/

  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

  A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható. A személyes adatok védelme tekintetében a jogszabályi megfelelőség felügyeleti szerve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu)

Mellékletek

 • Online nem feltölthető használt IKEA termékek köre

  A felsorolásban szereplő termékek nem tölthetőek fel az online felületen keresztül:

  • Zöld (élő) növényekKonyhai kiegészítők, aprócikkek
  • Piactéri aprócikkek
  • Textilek, méteráruk, szőnyegek
  • Fürdőszobai bútorok, kiegészítők
  • Lámpák, izzók
  • Konyhai és háztartási gépek és berendezések (sütők, főzőlapok, hűtők stb.)
  • Elektromos berendezések
  • Matracok, ágybetétek
  • Alkatrészek, konyhai munkalapok
  • Konyhák, konyhai kombinációk (METOD, FAKTUM)
  • Élelmiszerek és italok
  • Visszahívott IKEA termékek
  • Össze nem szerelt termékek, melyek már voltak összeszerelve
  • Azok a termékek amelyeket jogszabály kizár
 • Panaszkezelés

  Kérdése, panasza esetén kérjük, hogy az IKEA vevőszolgálathoz forduljon (Postacím: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22., személyesen az áruházak vevőszolgálataihoz, nyitvatartási időben:

  1148 Budapest Örs vezér tere 22
  2040, Budaörs Sport u. 2-4
  1239 Budapest, XXIII. Vecsési út, hrsz.: 195836/32
  Tel.: (36) 1 460 3160
  Kapcsolatfelvételi és reklamációs űrlap.

  Amennyiben észrevételére nem kapott kielégítő választ az alábbi linken https://www.ikea.com/hu/hu/customer-service/returns-claims/return-policy/ található jogorvoslati testületekhez fordulhat további panasszal.

  A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes hivatalokhoz fordulhatnak.

  Elérhetőségek:

  Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
  Telefon: +36 1 450 2598
  E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

  Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.
  Telefon: +36 1 459 4843
  E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

  További elérhetőségek és bővebb információ: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

  Az IKEA székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
  1016 Budapest, Krisztina krt. 99.,
  postacíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.,
  Tel: 06-1-488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
  1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.,
  Postacíme: 1364 Bp. Pf.:81.
  Tel: +36-1-792-7881
  E-mail:pmbekelteto@pmkik.hu

  További békéltető testületek felsorolása az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/