Gå til hovedindhold

Rapporter og downloads

Et år som intet andet

Med COVID-19 er hjemmet blevet det vigtigste sted i verden. Pandemien har gjort, at hjemmet skal kunne mere end før, rumme flere funktioner, dække flere behov. I IKEA har vi gjort os umage med at tilpasse os den nye virkelighed, der ramte os alle hårdt på samme tid. Med indsigter og viden om livet i hjemmet lykkedes det os at forblive relevante og inspirerende, og vi formåede samtidigt at vækste forretningen med mere end 3 %. Den højeste omsætning nogensinde trods nedlukning af varehusene i seks uger i foråret.

Rapporter fra IKEA Danmark

Årsrapporter fra IKEA Danmark viser, hvordan året er gået og hvad vi fokuserer på fremover.


Rapporter fra Ingka Group

IKEA Danmark er del af Ingka Group, som driver 374 IKEA varehuse i 30 lande på verdensplan.


IKEA Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport på tværs af alle IKEA selskaber globalt for forretningsåret 2019

IKEA Bæredygtighedsstrategi | People & Planet Positive


Life at Home rapporter

Hvert år udarbejder IKEA på globalt plan en rapport om livet derhjemme, vi kalder det Life at Home report. Her undersøger vi, hvordan de mange mennesker bor og lever verden over.


Adfærdskodeks for IKEA leverandører

IWAY (“the IKEA way on purchasing products, materials and services”) bygger på bredt anerkendte internationale dokumenter og konventioner om menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og arbejderes sikkerhed samt IKEA værdier og overholdelse af lovgivning.


Mere om


Behind the scenes

Arkiv