Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Zorg ervoor dat LGBT+'ers zich thuis voelen

Iedereen heeft een plaats nodig waar ze zich welkom, opgenomen en aanvaard voelen. We zijn als samenleving te weinig inclusief naar LGBT+’ers toe. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen in de LGBT+-gemeenschap zich thuis voelt.

Een gezin met twee ouders en vijf kinderen zit in een zetel die voor een muur staat waaraan een bord met Home Pride Home hangt.

LGBT+’ers steunen begint bij je thuis

Deze Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (IDAHOTB) hebben we, met de steun van het Global Diversity Champions programma van Stonewall, een reek acties ontwikkeld die jij kan ondernemen om zeker te zijn dat jouw thuis een plek is waar LGBT+’ers zich welkom en opgenomen voelen en helemaal zichzelf kunnen zijn.

Wees bondgenoot van de LGBT+-gemeenschap

Er zijn veel termen die specifiek zijn voor de LGBT+-gemeenschap die je misschien niet kent. Neem de tijd om inclusief taalgebruik te leren en de problemen van LGBT+'ers te begrijpen. Als iemand zijn identiteit, geaardheid, uitdagingen of iets anders wil bespreken, kan dat op de juiste manier.

Stel open vragen

Als je denkt dat een dierbare over zijn seksuele geaardheid, genderidentiteit of een andere uitdaging wil praten, maar het moeilijk vindt, probeer dan een vriendelijke, open vraag te stellen als: "Hoe ging het vandaag op school/werk?". Het kan de deur openen naar een ruimer gesprek.

Spreek mensen aan over kwetsende taal

Als je iemand een woord als 'gay' hoort gebruiken op een denigrerende manier of in plaats van een ander negatief woord als 'dom', negeer dat dan niet. Herinner hen er op een vriendelijke manier aan dat dit niet aanvaardbaar is en stel voor dat zij nadenken over hoe zij hun woorden anders kunnen formuleren.

Reageer positief op LGBT+'ers in de media

Als een LGBT+'er of personage aan bod komt terwijl je thuis tv kijkt, leest of online surft, gebruik dat dan als een gelegenheid om die persoon eraan te herinneren dat je de LGBT+-gemeenschap accepteert en steunt.

Heb geduld

Het lijkt misschien contra-intuïtief, maar je wacht best tot je vriend of familielid zich voor je openstelt. Als er naar hun seksuele geaardheid of genderidentiteit wordt gevraagd voordat ze er klaar voor zijn, kan dat de kans verkleinen dat ze erover willen praten. Creëer in plaats daarvan een warme, veilige omgeving waar iedereen vrijuit kan spreken. Zo vinden ze zeker zelf het juiste moment.

Voornaamwoorden zijn belangrijk

Iemand "hij/zij" noemen op basis van je eigen veronderstellingen kan ervoor zorgen dat hij/zij zich ongemakkelijk en ongewenst voelt. De voornaamwoorden "die/hen" is daarom zeer nuttig wanneer je de genderidentiteit van iemand niet kent. En wees niet bang om naar iemands voornaamwoorden te vragen als je denkt dat zij zich daar prettig bij voelen.

Zorg ook voor jezelf

Zorgen voor iedereen in huis, vooral als ze negatieve gevoelens over zichzelf of hun omgeving ervaren, kan moeilijk zijn. Zorg dat je mensen om je heen hebt die je ook kunnen steunen.

 • Bondgenoot

  ​Een hetero en/of cis-persoon die leden van de LGBT+-gemeenschap steunt.​

   

  Aseksueel​

  Een persoon die geen seksuele aantrekking ervaart. Sommige aseksuele mensen ervaren romantische aantrekking, anderen niet. Aseksuele mensen die romantische aantrekking ervaren, kunnen ook termen als homo, bi, lesbisch, hetero en queer gebruiken in combinatie met aseksueel om hun romantische oriëntatie te beschrijven.​

   

  Bi

  Bi is een verzamelnaam voor een romantische en/of seksuele gerichtheid op meer dan één geslacht.​

   

  Cisgender of Cis​

  Iemand die zich goed voelt bij het geslacht waarmee hij/zij geboren is.​

   

  Coming-out​

  Wanneer een persoon iemand of anderen voor het eerst vertelt over zijn of haar geaardheid en/of genderidentiteit.​

   

  Deadnamen​

  Iemand bij zijn geboortenaam noemen nadat die zijn naam heeft veranderd. Deze term wordt vaak geassocieerd met transpersonen die hun naam hebben veranderd als onderdeel van hun transitie.​

   

  Gay

  Verwijst naar een man met een romantische en/of seksuele voorkeur voor mannen. Ook een algemene term voor lesbiennes en homo's - sommige vrouwen definiëren zichzelf eerder als gay dan als lesbienne. Sommige non-binaire mensen kunnen zich ook met deze term identificeren.

   

  Gender​

  Gender wordt vaak uitgedrukt in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar is grotendeels cultureel bepaald en wordt afgeleid van het geslacht dat bij de geboorte wordt toegekend.​​

   

  Genderdysforie

  ​Wordt gebruikt om te beschrijven wanneer iemand ongemak of angst ervaart omdat het geslacht bij de geboorte niet overeenkomt met hun genderidentiteit. Dit is ook de klinische diagnose voor iemand die zich niet prettig voelt bij het geslacht dat hun bij de geboorte is toegewezen. ​

   

  Genderexpressie​

  Hoe iemand ervoor kiest zijn gender naar buiten toe uit te drukken, binnen de context van de maatschappelijke verwachtingen rond gender. Iemand die niet voldoet aan de maatschappelijke verwachtingen rond gender identificeert zich niet noodzakelijk als trans. ​

   

  Genderidentiteit​

  Het aangeboren gevoel dat iemand heeft over zijn eigen gender, mannelijk, vrouwelijk of iets anders (zie non-binair hieronder), dat al dan niet overeenkomt met het geslacht bij de geboorte.​

   

  Geslachtsverandering​

  Een andere manier om iemands transitie te beschrijven. Het ondergaan van een geslachtsverandering betekent meestal het ondergaan van een soort medische interventie. Het kan echter ook betekenen dat iemand zijn naam en voornaamwoorden verandert, zich anders gaat kleden en leeft in het zelf-geïdentificeerde geslacht.​

   

  Homoseksueel

  Dit kan beschouwd worden als een meer medische term om iemand te beschrijven die een romantische en/of seksuele voorkeur heeft voor iemand van hetzelfde geslacht. De term ‘homo’ of 'gay' wordt nu meer gebruikt. ​

   

  Interseksueel

  ​Een term om iemand aan te duiden die de biologische kenmerken van beide geslachten kan hebben of wiens biologische kenmerken niet overeenstemmen met de maatschappelijke normen over wat mannelijk of vrouwelijk is. Interseksuele mensen kunnen zich identificeren als man, vrouw of non-binair.​

   

  Lesbienne

  Verwijst naar een vrouw met een romantische en/of seksuele voorkeur voor vrouwen. Sommige non-binaire mensen identificeren zich ook als lesbienne.

   

  ​LGBT+​

  Het acroniem dat collectief verwijst naar personen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of trans zijn.​De "+" staat voor degenen die deel uitmaken van de gemeenschap, maar voor wie LGBT+ hun identiteit niet precies weergeeft.

   

  Non-binair​

  Een overkoepelende term voor mensen wiens genderidentiteit niet goed past bij 'man' of 'vrouw'. Er bestaat een ruime waaier aan non-binaire identiteiten, gaande van mensen die zich met sommige aspecten van binaire identiteiten identificeren tot andere die deze volledig afwijzen.​

   

  Geout

  Wanneer de seksuele geaardheid of genderidentiteit van een lesbienne, homo, bi of transpersoon aan iemand anders bekend wordt gemaakt zonder diens toestemming.​

   

  Passing

  Als iemand in één oogopslag wordt beschouwd als een cis-man of -vrouw.​Cisgender verwijst naar iemand wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht bij de geboorte. Dit kunnen fysieke geslachtskenmerken zijn (kapsel of kleding) en/of gedrag dat historisch of cultureel met een bepaald geslacht wordt geassocieerd.​

   

  Voornaamwoorden

  Woorden die we gebruiken om in gesprekken te verwijzen naar het gender van mensen - bijvoorbeeld 'hij' of 'zij'. Sommige mensen kunnen er de voorkeur aan geven dat anderen hen in genderneutrale taal aanspreken en voornaamwoorden als die/hun gebruiken.​

   

  Queer​

  Queer is een term die wordt gebruikt door degenen die specifieke labels van romantische geaardheid, seksuele geaardheid en/of genderidentiteit verwerpen. Het kan ook een manier zijn om de vermeende normen van de LGBT+-gemeenschap (racisme, discriminatie op basis van gewicht, validisme enz.) te verwerpen.

   

  Geslacht

  Toegewezen aan een persoon op basis van primaire geslachtskenmerken (genitaliën) en reproductieve functies. Soms worden de termen "geslacht" en "gender" door elkaar gebruikt om te verwijzen naar de twee geslachten "mannelijk" en "vrouwelijk".​

   

  Seksuele geaardheid

  ​De seksuele aantrekking van een persoon tot andere mensen, of het gebrek daaraan. Samen met de romantische geaardheid vorm dit die geaardheidsidentiteit van een persoon.​

   

  Trans

  Een overkoepelende term voor mensen wier geslacht niet hetzelfde is als, of niet goed past bij, het geslacht bij de geboorte. Transpersonen kunnen zichzelf omschrijven met een of meer van de meest uiteenlopende termen, waaronder transgender, transseksueel, genderqueer (GQ), genderfluïde, non-binair, gendervariant, crossdresser, genderloos, agender, nongender, derde gender, bi-gender, transman, transvrouw, transmannelijk, transvrouwelijk en neutrois.​ Lees meer over transervaringen op onze Trans Hub.

   

  Transgender man

  ​Een term om iemand aan te duiden die wordt geboren als vrouw, maar zich identificeert en leeft als man. Dit kan worden afgekort tot transman, of FTM, een afkorting voor female-to-male.​

   

  Transgender vrouw

  ​Een term om iemand aan te duiden die geboren is als man, maar zich identificeert en leeft als vrouw. Dit kan worden afgekort tot transvrouw, of MTF, een afkorting voor male-to-female.​

   

  Van geslacht veranderen​

  De stappen die een transpersoon kan ondernemen om te leven in het geslacht waarmee hij zich identificeert. De transitie van elke persoon houdt verschillende dingen in. Voor sommigen gaat dit gepaard met medische ingrepen, zoals hormoontherapie en operaties, maar niet alle transseksuelen willen of kunnen dat.​Veranderen van geslacht kan ook andere zaken inhouden zoals vrienden en familie inlichten, zich anders kleden en officiële documenten veranderen.​

   

  Transfobie

  ​De angst voor of afkeer van iemand op basis van het feit dat die trans is, inclusief het ontkennen van hun genderidentiteit of het weigeren die te accepteren. Transfobie kan gericht zijn tegen mensen die trans zijn of die als trans worden beschouwd.​

   

  Transseksueel​

  Dit werd in het verleden gebruikt als een eerder medische term (vergelijkbaar met homoseksueel) om te verwijzen naar iemand wiens geslacht niet hetzelfde is als, of niet goed past bij, het geslacht bij de geboorte. Deze term wordt door sommigen nog steeds gebruikt, hoewel veel mensen de voorkeur geven aan de term trans of transgender.

   

Actie ondernemen voor de LGBT+-gemeenschap  

IKEA zet zich al geruime tijd in om mensen binnen de LGBT+-gemeenschap zich welkom, gerespecteerd en gewaardeerd te laten voelen om wie ze zijn. In 1994 was in een IKEA reclame op tv een mannelijk stel te zien dat op zoek was naar de juiste eetkamertafel. De reclamespot, waarvan algemeen wordt aangenomen dat het een van de eerste LGBT+-spots is, haalde wereldwijd de krantenkoppen.  

Sinds IDAHOTB 2022, toen we de campagne "Home Pride Home" op gang trokken, hebben we vooruitgang geboekt om de LGBT+-inclusieachterstand te dichten, binnen het bedrijf en in de samenleving, met nieuwe engagementen en acties tijdens het jaar.  

 • IKEA JAPAN: voor het eerst hebben we in april-mei de Progress Pride-vlag buiten alle winkels in Japan gehesen voor het grootste Pride-event van Japan en IDAHOTB. 
 • IKEA AUSTRIA: onlangs hebben we de Dag van de voornaamwoorden gevierd door in de toiletten van de medewerkers of in de dienstruimten spiegels te gebruiken om informatie te tonen over het gebruik van voornaamwoorden. 
 • IKEA UK & IRELAND: de opbrengst van de verkoop van de "Rainbow Cake" ging naar externe partner Switchboard LGBT+ Helpline, die in 1974 werd opgericht. Deze partner biedt steun en informatie aan de LGBTQ+-gemeenschap. 
 • IKEA SWITZERLAND: moederschaps- en vaderschapsverlof vervangen door ouderschapsverlof dat ook geldt voor koppels van hetzelfde geslacht. Dit volgde op een actieve deelname aan het publieke debat dat vooraf ging aan de nationale stemming over uitgebreid vaderschapsverlof en het huwelijk voor iedereen. 
 • IKEA NETHERLANDS: biedt werknemers die een geslachtsverandering ondergaan nu de mogelijkheid om maximaal 24 weken betaald verlof op te nemen voor medische en niet-medische behandelingen in een periode van 10 jaar. 
 • IKEA US en IKEA CANADA: beide zijn begonnen met de uitvoering van het project Chosen Name, waardoor trans- en non-binaire medewerkers hun gekozen naam kunnen gebruiken op de digitale platforms van het bedrijf. 
 • IKEA US heeft de voordelen uitgebreid tot vergoeding van reiskosten voor medische procedures in verband met geslachtsbevestigende ingrepen wanneer deze procedures niet beschikbaar zijn binnen een redelijke afstand van de woonplaats van de werknemer.  
 • IKEA Canada schenkt 20 handgemaakte BEYOU BLÅHAJ knuffels in de kleuren van de Trans-Pride-vlag aan genderbevestigende klinieken in Canada om zijn aanhoudende steun te betuigen aan de transgemeenschap.  
 • IKEA FRANCE: heeft officieel het engagementscharter ondertekend van L'Autre Cercle, een Franse organisatie die zich inzet voor meer LGBT+-integratie op de werkvloer. Ze hebben ook een “IKEA Pride France” opgericht, een hulpgroep voor onze Franse medewerkers.
 • IKEA ITALY: op 17 mei 2023 kondigde IKEA Italy aan dat het voortaan zes weken betaald geslachtsveranderingsverlof zal aanbieden aan werknemers die een geslachtsverandering ondergaan. 
 • IKEA SERBIA lanceerde onlangs samen met andere bedrijven in het land de Equality Business Alliance, een unieke alliantie van bedrijven die de LGBT+-gelijkheid op de werkplek en in de samenleving wil bevorderen.”