Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Onze leveranciers – de sleutel tot steeds beter zakendoen

We weten dat onze activiteiten een impact hebben op mensen en de planeet. Dus hoe kunnen we goed zakendoen en een goed bedrijf zijn?

We willen dat iedereen een goed gevoel heeft over de producten die we verkopen. Daarom is het kiezen van leveranciers niet alleen maar een kwestie van de juiste kwaliteit vinden tegen de juiste prijs. We willen er ook zeker van zijn dat onze milieunormen worden nageleefd en dat iedereen die erbij betrokken is, eerlijk behandeld wordt.

Voor ons is het een natuurlijke uitbreiding om een beter dagelijks leven te creëren en daar horen ook leveranciers en dienstverleners in verschillende stadia van de waardeketen bij. Dienstverleners voor de winkels, distributiecentra en facilitair beheer, maar ook leveranciers van levensmiddelen, vervoersmogelijkheden, woninginrichtingsproducten en onderdelen.

Een lachende werkneemster bij een IKEA leverancier terwijl ze een stapel gevouwen witte kartonen dozen optilt.
Een lachende werkneemster bij een IKEA leverancier terwijl ze een stapel gevouwen witte kartonen dozen optilt.

Om onze doelstellingen te bereiken hebben we een gedragscode ontwikkeld voor leveranciers, namelijk IWAY (een afkorting voor 'de IKEA wijze voor de aankoop van producten, materialen en services') IWAY is gebaseerd op breed erkende internationale documenten en afspraken op het vlak van mensenrechten, milieubescherming en veilige werkomgeving, en op de IKEA waarden en wettelijke vereisten.

Sinds de introductie in 2000 omvat IWAY alles wat we doen. Wereldwijd voldoen leveranciers op het gebied van woninginrichting, onderdelen, goederentransport en voeding aan de IWAY-norm. In aantallen werken honderdduizenden mensen voor onze rechtstreekse woninginrichtingsleveranciers en bij andere dienstverleners in de waardeketen. En de leveranciers van onze leveranciers – onze onderleveranciers – stellen op hun beurt miljoenen mensen te werk.

Werknemersbescherming

Onze visie om “een beter dagelijks leven mogelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen” is gericht op onze klanten, maar even goed op onze medewerkers en leveranciers en hun plaatselijke gemeenschappen. En dit beperkt zich niet alleen tot de werknemers bij leveranciers die rechtstreeks met IKEA werken.

Het geldt ook voor migranten die hun thuis verlaten om elders werk te vinden en hun kwaliteit van leven te verbeteren. In veel gevallen moeten zij bemiddelingskosten betalen voor een job en in het slechtste geval gaat het hierbij om slavenarbeid.

Bij IKEA stellen we duidelijke aanwervings- en tewerkstellingsnormen. Wij eisen dat leveranciers alle bemiddelingskosten en overige gerelateerde kosten betalen, dat zij arbeidsmigranten gelijk behandelen, transparante arbeidsvoorwaarden bieden en een goede werk- en woonomgeving. In geen geval tolereren we dwangarbeid of mensenhandel.

Positieve vooruitzichten

Werken met leveranciers betekent niet alleen ervoor zorgen dat de productie en de activiteiten op verantwoorde manier worden uitgevoerd. Door ervoor te zorgen dat onze leveranciers onze visie delen, creëren we goede relaties voor de toekomst. Als we kunnen samenwerken en hetzelfde doel delen, zijn we niet alleen koper en leverancier, maar dan hebben we een partnerschap voor groei.

Wij hanteren de IWAY-norm op elk vlak. We bieden onze leveranciers en dienstverleners training en support aan zodat ze aan nieuwe vereisten kunnen voldoen en IWAY is ingebed in al onze bedrijfsprocessen. En het werkt ook: de gemiddelde samenwerkingsduur tussen IKEA en woninginrichtingsleveranciers bedraagt momenteel bijvoorbeeld 11 jaar.