เฟอร์เฮยย่า รถเข็นอาหาร, ไม้เบิร์ช ความยาว: 100 ซม. ความกว้าง: 43 ซม. ความสูง: 90 ซม.
เฟอร์เฮยย่า
รถเข็นอาหาร
3,690 บาท
ความยาว: 100 ซม., ความกว้าง: 43 ซม., ความสูง: 90 ซม.