เฟอร์เฮยย่า รถเข็นอาหาร, ไม้เบิร์ช

เฟอร์เฮยย่า รถเข็นอาหาร

3,690 บาท
ความยาว: 100 ซม., ความกว้าง: 43 ซม., ความสูง: 90 ซม.