ช่วงราคาระหว่าง
-
อิเกีย 365+ ชาม, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม. ความสูง: 6 ซม.
อิเกีย 365+
ชาม
89 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม., ความสูง: 6 ซม.
อิเกีย 365+ ถ้วยกาแฟเอสเพรสโซและจานรอง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 11 ซม. ความสูงรวม: 8 ซม. ความสูงถ้วย: 6 ซม.
อิเกีย 365+
ถ้วยกาแฟเอสเพรสโซและจานรอง
119 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 11 ซม., ความสูงรวม: 8 ซม., ความสูงถ้วย: 6 ซม.
อิเกีย 365+ ถ้วยกาแฟและจานรอง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม. ความสูง: 7 ซม. ปริมาตร: 20 ซล.
อิเกีย 365+
ถ้วยกาแฟและจานรอง
119 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความสูง: 7 ซม., ปริมาตร: 20 ซล.
อิเกีย 365+ ถ้วยน้ำชาและจานรอง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 18 ซม. ความสูงรวม: 11 ซม. ความสูงถ้วย: 8 ซม.
อิเกีย 365+
ถ้วยน้ำชาและจานรอง
129 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 18 ซม., ความสูงรวม: 11 ซม., ความสูงถ้วย: 8 ซม.