โคมไฟตั้งโต๊ะ

Lamps that set a brighter mood

Table lamps let you fine-tune the atmosphere of a room in more ways than one. They give you additional light where you need it while also adding a bit of personality. Ours are available in a wide selection of styles to add a little extra colour, texture and light to your home.

IKEA Table lamps
ทีเวียด โคมไฟตั้งโต๊ะ LED, ชุบนิกเกิล ปรับได้สูงสุด: 95 ซม. / 95 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม. / 2.0 ม.
ทีเวียด
โคมไฟตั้งโต๊ะ LED
3,290 บาท
ปรับได้สูงสุด: 95 ซม. / 95 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม. / 2.0 ม.
  • Table lamps ¬to brighten up your life

    Welcome to our table lamps, in lots of styles, sizes and materials. Winters are long and dark in Sweden, where we come from, so we love lamps and light. Maybe that’s why we have such a big choice, from modern table lamps made completely of glass to more traditional ones with handmade paper shades. As well as adding general background light and evening out harsh contrasts, table lamps add a lot to the look of a room even when switched off. Many of our table lamps have built-in dimmer switches, so you can adjust the amount of light depending on the atmosphere you want to create.

  • Find what matches your table lamps, too

    Many of our table lamps are part of a lighting series, so you can get other lamps – like floor lamps or ceiling lights – that coordinate exactly. Check out our VÄTE or KROBY series, for example. (Talking about coordination, we also have lots of furniture that your table lamp will match, too). Of course, you need a mix of different lighting to get the right light for all the different things you do throughout your home. So it could be useful to look at our other lights, too, like pendant lamps and wall lamps. When you buy table lamps or other lamps, check if bulbs are included. If not, we sell them as well.