ช่วงราคาระหว่าง
-
อัลกอท  ความกว้าง: 30 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 75 ซม.
อัลกอท
THB 550
ความกว้าง: 30 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 75 ซม.
อัลกอท เหล็กกระดูกงู/ราว, ขาว ความกว้าง: 65 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 196 ซม.
อัลกอท
เหล็กกระดูกงู/ราว
THB 940
ความกว้าง: 65 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 196 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม. ความกว้างสูงสุด: 140 ซม. ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท
โครง/ตะกร้าลวด/ราว
THB 6,330
ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม., ความกว้างสูงสุด: 140 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด, ขาว ความกว้าง: 41 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 170 ซม.
อัลกอท
โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด
THB 2,700
ความกว้าง: 41 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 170 ซม.