ช่วงราคาระหว่าง
-
เฮมเนส ตะขอแขวน, สีแอนทราไซต์ ความลึก: 15 ซม. ความสูง: 9 ซม. ปริมาณบรรจุ: 1 ชิ้น
เฮมเนส
ตะขอแขวน
199 บาท
ความลึก: 15 ซม., ความสูง: 9 ซม., ปริมาณบรรจุ: 1 ชิ้น
เฮมเนส ที่แขวนบานประตู/ติดผนัง, ขาว ความสูงที่แขวนผนัง: 6 ซม. ความสูงที่แขวนประตู: 13 ซม. ความกว้าง: 38 ซม.
เฮมเนส
ที่แขวนบานประตู/ติดผนัง
299 บาท
ความสูงที่แขวนผนัง: 6 ซม., ความสูงที่แขวนประตู: 13 ซม., ความกว้าง: 38 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บแยร์นุม ตะขอแขวน, อะลูมิเนียม ความลึก: 15 ซม. ความสูง: 9 ซม. ความกว้าง: 3 ซม.
บแยร์นุม
ตะขอแขวน
299 บาท
ความลึก: 15 ซม., ความสูง: 9 ซม., ความกว้าง: 3 ซม.
เอียนุดเดน ที่แขวนของติดผนัง, ขาว ความลึก: 3 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เอียนุดเดน
ที่แขวนของติดผนัง
49 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 3 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
  • Hangers & coat hooks – quick and simple storage

    Check out our hangers and hooks in a choice of different styles and materials. They’re one of the quickest and simplest ways to keep things tidy and make your clothes and accessories more organised and easier to find. And one of the most affordable. You can even combine storage with decoration by hanging up your favourite necklaces or handbags on hooks, for example. Here you’ll find a lot of different types of clothes hangers, from skirt hangers to hangers that can hold five pairs of trousers. We also have all sorts of different clothes hooks, from single and double hooks to racks that hold as many as five or six.

  • Hangers & hooks and lots more, too

    While you’re thinking about coat hangers and hooks to organise what you wear, why not look at our other storage options, from wardrobes to under bed storage boxes, too? A lot of our storage belongs to large series, so it’s easy to go for a whole set of furniture that’s perfectly coordinated. Watch out for series names like MALM or HEMNES or EDLAND. You’ll also find lots of other home furnishings that match our storage, too, like mirrors and lamps. And if you want the ultimate storage solution that suits your space and what you wear, why not design your own wardrobe with our online PAX wardrobe planner?