ช่วงราคาระหว่าง
-
A flexible wall storage system built to fit a slanted ceiling, storing boxes, clothes and shoes
เปลี่ยนที่ที่ถูกลืม
เป็นที่เก็บของแห่งความทรงจำ
อุปกรณ์จัดเก็บรุ่นอัลกอทที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ
จะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมเล็กมุมน้อยที่ถูกมองข้าม
ให้เป็นพื้นที่เก็บของที่ควรค่าแก่การจดจำ
 
 
 
อัลกอท เหล็กกระดูกงู/ชั้นวางของ, ขาว ความกว้าง: 189 ซม. ความลึก: 40 ซม. สูงอย่างน้อย: 56 ซม.
อัลกอท
เหล็กกระดูกงู/ชั้นวางของ
7,510 บาท
ความกว้าง: 189 ซม., ความลึก: 40 ซม., สูงอย่างน้อย: 56 ซม.