ช่วงราคาระหว่าง
-
สวัลก้า แก้วไวน์ขาว, แก้วใส ความสูง: 18 ซม. ปริมาตร: 25 ซล. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
สวัลก้า
แก้วไวน์ขาว
299 บาท
/6 ชิ้น
ความสูง: 18 ซม., ปริมาตร: 25 ซล., ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
สวัลก้า แก้วไวน์แดง, แก้วใส ความสูง: 18 ซม. ปริมาตร: 30 ซล. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
สวัลก้า
แก้วไวน์แดง
299 บาท
/6 ชิ้น
ความสูง: 18 ซม., ปริมาตร: 30 ซล., ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น