ช่วงราคาระหว่าง
-
สวัลก้า แก้วแชมเปญ, แก้วใส ความสูง: 22 ซม. ความจุ: 21 ซล. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
สวัลก้า
แก้วแชมเปญ
199 บาท
/6 ชิ้น
ความสูง: 22 ซม., ความจุ: 21 ซล., ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
สวัลก้า แก้วไวน์แดง, แก้วใส ความสูง: 18 ซม. ความจุ: 30 ซล. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
สวัลก้า
แก้วไวน์แดง
199 บาท
/6 ชิ้น
ความสูง: 18 ซม., ความจุ: 30 ซล., ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
เฟอร์ชิกติกท์ แก้วไวน์, แก้วใส ความสูง: 13 ซม. ความจุ: 16 ซล. ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น
เฟอร์ชิกติกท์
แก้วไวน์
199 บาท
/6 ชิ้น
ความสูง: 13 ซม., ความจุ: 16 ซล., ปริมาณบรรจุ: 6 ชิ้น