ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮาลูเยียน หลอด G4 มาตรฐาน กำลังไฟ: 20 วัตต์ ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน
หลอด G4 มาตรฐาน
99 บาท
/2 ชิ้น
กำลังไฟ: 20 วัตต์, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น, กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน หลอด G4 มาตรฐาน กำลังไฟ: 10 วัตต์ ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน
หลอด G4 มาตรฐาน
99 บาท
/2 ชิ้น
กำลังไฟ: 10 วัตต์, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น, กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน หลอดเข็ม GY 6.35 กำลังไฟ: 35 วัตต์ ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน
หลอดเข็ม GY 6.35
119 บาท
/2 ชิ้น
กำลังไฟ: 35 วัตต์, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น, กำลังโวลต์: 12 โวลท์