Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Miljö & Socialt ansvar

IKEA FAMILY stöder Rädda Barnen
Tillsammans stödjer vi Rädda Barnen. Varje gång du drar ditt IKEA FAMILY kort i kassan vid köp, skänker vi 25 öre till Rädda Barnen.

Oss föräldrar emellan – för tryggare barn är ett nationellt projekt som Rädda Barnen och IKEA startat för att tillsammans med föräldrar påverka för barns rättigheter. Genom att skapa gemensamma mötesplatser där föräldrar och ledare från Rädda Barnen möts kan vi prata om barns rättigheter och möjligheter. På våra mötesplatser är framförallt föräldraskapet och föräldrars egna resurser avgörande och viktiga.

Vi vill förändra världen.
Inte bara klimatet.
IKEA energieffektiviserar på bred front - såväl hos våra leverantörer som på kontor, lager och varuhus. Vi har som mål att alla byggnader inom IKEA koncernen ska förses med energi från förnyelsebara källor, det vill säga vind, sol eller vatten. År 2020 vill vi producera mer förnyelsebar energi än vad vi gör av med.

För att förbruka mindre energi och vatten jobbar vi hela tiden med olika åtgärder i varuhuset. Bland annat håller vi på att byta ut alla våra spotlights från halogen till LED och vi använder skymnings- och tidsreläer.

Vi sorterar vårt avfall
På IKEA Malmö källsorterar vi så mycket vi kan i vårt dagliga arbete. Vi strävar efter att kunna återanvända och återvinna så mycket som möjligt av vårt avfall.

Källsortera du med

Som kund på IKEA Malmö har även du möjlighet att källsortera en del saker utanför kassorna. Till exempel kan du källsortera, glödlampor, lysrör, småelektronik, metall och wellpapp. På parkeringen kan du källsortera dina hushållsförpackningar som tas omhand av Förpackningsinsamlingen. Här kan du även donera kläder till Myrorna.

Oavsett om man bor i ett stort eller litet hem kan man behöva nya idéer om hur man kan underlätta källsorteringen i sitt hem. Välkommen till varuhuset och få idéer och produkter som passar just dig!

Matrester blir till biogas

Alla matrester från kund- och personalrestaurangen tas omhand och omvandlas till en biogas. Bränslet kan sedan användas till att tanka till exempel stadsbussarna.

Skruvar och Muttrar
Natursnokarna

IKEA Malmö stöder Natursnokarna, som är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Hälften av intäkterna från försäljningen av skruvar och muttrar på Byten & Återköp samt strumporna från leklandet Småland går direkt till denna verksamhet.

Om samarbetet

IKEA tycker det är viktigt att ta ansvar i samhället. Vi fokuserar våra insatser på såväl barn och barns rättigheter som på miljöfrågor i stort och i vår närmiljö. Därför är det roligt att samarbeta med Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna. Vi hoppas att många av våra besökare kommer att delta i verksamheten och lära sig mer om naturen och att vi blir fler som är aktsamma om vår gemensamma natur.

Ellen & Allan
På IKEA Malmö skänker vi hälften av alla pengar vi får in från försäljningen av skruvar och beslag på Byten & Återköp samt strumporna från leklandet Småland till Rädda Barnens lokala projekt Ellen & Allan.

Om samarbetet

Ellen är ett projekt som syftar till att stärka unga tjejer i sig själva, i sina värderingar och att våga bryta mönster. Projektet startar och driver samtalsgrupper med tjejer i årskurs åtta där man träffas regelbundet under en termin.

I Allan snackar man om olika regler för hur en kille ska bete sig. Allan vill stärka killar att våga bryta mönster och i stället göra egna självständiga val. Allan är samtalsgrupper för killar i åttan där man träffas regelbundet under en termin.

Ellen och Allans arbete utgår från FN:s konvention om barnens rättigheter och har ett jämställdhetsperspektiv.