NYPON นีพปอน กระถางต้นไม้, ใน/นอกอาคาร เทา, 9 ซม.
NYPON นีพปอน กระถางต้นไม้, ใน/นอกอาคาร เทา, 9 ซม.
NYPON นีพปอน กระถางต้นไม้, ใน/นอกอาคาร เทา, 9 ซม.
NYPON นีพปอน กระถางต้นไม้, ใน/นอกอาคาร เทา, 9 ซม.
NYPON นีพปอน กระถางต้นไม้, ใน/นอกอาคาร เทา, 9 ซม.

หน้าตาคล้ายกระถางคอนกรีต แต่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล จึงมีน้ำหนักเบาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า ใช้งานได้ที่ในบ้านและที่ระเบียง

Article number103.956.14

รายละเอียดสินค้า

รูปลักษณ์คล้ายกระถางคอนกรีต แต่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลเจาะรูระบายน้ำที่ก้นกระถางได้ตามต้องการสามารถวางซ้อนกันได้ เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บ เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอกโปรดรองก้นกระถางด้วยถาดรองหรือแผ่นรองสักหลาดเสมอ เพื่อปกป้องพื้นผิวจากความชื้นผู้ออกแบบ

Aaron Probyn

  • NOTRANS
    ใช้ผ้าหมาดเช็ดให้สะอาด
  • NYPON นีพปอนกระถางต้นไม้รหัสสินค้า:103.956.14
    ยาว: 10 ซม.น้ำหนัก: 0.12 กก.เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม.กล่อง: 1

ขนาดสินค้า

ความสูง: 
10 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 
10 ซม.
øสูงสุดของกระถาง: 
9 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 
9 ซม.

NYPON นีพปอน
กระถางต้นไม้, ใน/นอกอาคาร เทา9 ซม.

49 บาท
พร้อมสำหรับการจัดส่ง
ตรวจสอบสต็อก
NYPON นีพปอน กระถางต้นไม้, ใน/นอกอาคาร เทา, 9 ซม.

NYPON นีพปอน

49 บาท