METOD เมท็อด ตู้พื้น/ตะแกรงลิ้นชัก, ขาว, ริงฮูลท์ ขาว, 20x60x80 ซม.

3,690 บาท

  • ขาตู้และแผ่นปิดฐานตู้แยกจำหน่าย

ราคาสินค้าที่ปรากฏขึ้นอยู่กับขนาด สี และวัสดุที่คุณเลือก


METOD เมท็อด ตู้พื้น/ตะแกรงลิ้นชัก, ขาว, ริงฮูลท์ ขาว, 20x60x80 ซม.

3,690 บาท