KOMPLEMENT คอมเพลียเมนท์ ตะกร้าตาข่ายพร้อมรางเลื่อน, เทาเข้ม, 50x58 ซม.

350 บาท

ตะกร้าตาข่ายช่วยให้มองเห็นของที่อยู่ภายในได้ทั่วถึง อีกทั้งอากาศยังถ่ายเทได้ดี เสื้อผ้าและสิ่งทอที่เก็บไว้จึงสะอาดเหมือนเพิ่งซักใหม่อยู่เสมอ อ่านเพิ่มเติม

ราคาสินค้าที่ปรากฏขึ้นอยู่กับขนาด สี และวัสดุที่คุณเลือก


KOMPLEMENT คอมเพลียเมนท์ ตะกร้าตาข่ายพร้อมรางเลื่อน, เทาเข้ม, 50x58 ซม.

350 บาท