HAMMARN ฮัมมาร์น โซฟาเบด, คนีซา เทาเข้ม, ดำ, 120 ซม.

4,290 บาท

ปรับโซฟาเป็นเตียงนอนคู่หลังใหญ่ได้ง่ายๆ ผ้าเนื้อแน่นทำให้ไม่ว่าจะนั่งหรือนอนก็สบาย ความที่มีน้ำหนักเบา จึงทำความสะอาด เคลื่อนย้าย หรือปรับเปลี่ยนการจัดวางได้สะดวก อ่านเพิ่มเติม

ราคาสินค้าที่ปรากฏขึ้นอยู่กับขนาด สี และวัสดุที่คุณเลือก


HAMMARN ฮัมมาร์น โซฟาเบด, คนีซา เทาเข้ม, ดำ, 120 ซม.

4,290 บาท