Hoppa till huvudinnehåll

Jämlikhet, mångfald och inkludering

Mångfald är allas ansvar

En arbetsplats som präglas av mångfald är bra för våra kunder och vår verksamhet. På IKEA strävar vi efter en arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering, och där alla medarbetare alltid kan vara sig själva.

Vi vill att våra medarbetare ska känna sig välkomna, respekterade, sedda och uppskattade, oavsett vilka de är eller var de kommer ifrån. Detta innebär att vi skapar arbetssätt för att jobba tillsammans på ett inkluderande sätt varje dag. Det handlar om att göra det bästa av våra olikheter och inse att inkludering är allas ansvar.

Två IKEA medarbetare lutar sig mot en sängram i trä. Båda medarbetare ler mot kameran.
Två IKEA medarbetare lutar sig mot en sängram i trä. Båda medarbetare ler mot kameran.

Inkludering

Hänsyn till människor samt mångfald och inkludering ingår i våra värderingar och i vår vision. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna, respekterade, uppskattade och att de kan få stöd, oavsett bakgrund.För oss på IKEA innebär detta att skapa nya samarbetsvänliga arbetssätt och ha ett inkluderande perspektiv varje dag. Det handlar om att ta vara på våra olikheter.

Vi jobbar för hbtq+-inkludering

Vi stödjer våra hbtq+-medarbetares (homo-, bi- och transpersoner + alla andra sexuella läggningar och könsidentiteter) rätt att vara sig själva. Vårt mål är att skapa en helt inkluderande arbetsmiljö och lika möjligheter för alla, för att på så sätt bidra till en positiv förändring inom alla våra verksamhetsområden och i samhället i stort.

Så jobbar vi för hbtq+-inkludering

  • För att säkerställa att vi inom hela IKEA skapar en arbetsplats och arbetsmiljö som välkomnar personer oavsett sexuell läggning och könsidentitet, har vi en global plan för hbtq+-inkludering.
  • Vi har varit med om att ta fram och ställer oss bakom FN:s uppförandekod för att komma tillrätta med diskriminering mot hbtq+-personer på arbetsplatser och i samhället i stort.
  • Vi är medlemmar i Workplace Pride Foundation och StoneWall, två organisationer som fokuserar på hbtq+-inkludering på arbetsplatsen.
  • Vi är också medlemmar i Open for Business, en affärskoalition som jobbar för att främja hbtq+-inkludering och bemöta den ökande motreaktionen mot hbtq+-inkludering i många delar av världen.
  • 2021 började vi använda den så kallade ”Progress Flag” som symboliserar behovet av inkludering av de många olika identiteterna inom hbtq+-världen – något som IKEA stödjer fullt ut.
  • Sedan 2019 har mer än 3,5 miljoner regnbågskassar sålts i 26 länder, där en del av intäkterna går till olika hbtq+-organisationer.
"
Vi tror att det unika hos varje individ gör IKEA bättre
"

Skapa en jämställd verksamhet

Vi jobbar mot att uppnå verklig jämställdhet – vi anser att alla har rätt till en rättvis behandling och lika möjligheter, oavsett könsidentitet, och att en jämnare könsfördelning är något som är bra för alla. Det innebär att se till att alla, oavsett könsidentitet, ska få lika möjligheter, och att vi vill uppnå en jämn könsfördelning i alla länder, på alla nivåer och befattningar, inklusive styrelser och kommittéer.

Med vårt mål om att uppnå en jämn könsfördelning fokuserar vi på att ha fler kvinnor i roller som ofta innehas av män samt fler män i roller som ofta innehas av kvinnor.

Vi är medlemmar i Equal Pay International Coalition (EPIC) och har förbundit oss att säkerställa jämställda löner inom hela Ingka Group. Så oavsett roll eller befattning kan alla därför förvänta sig lika lön för lika arbete.

"
Jämlikhet, mångfald och inkludering är integrerade i vår vision och våra värderingar.
"


Arbetsområden

Juridik och styrning

Du hjälper oss att hålla oss på banan och hänga med i en föränderlig värld. Du älskar att samordna lokala och internationella lagar med det bästa för IKEA och dess kunder. Tack vare din ihärdighet kan verksamheten ligga i framkant gällande de juridiska krav och riktlinjer som styrningen kräver. Din integritet kan inte ifrågasättas, du har stor kapacitet och ditt sinne för detaljer är oerhört viktigt för oss.

Logistik och leveranskedja

Att se till att saker och ting kommer härifrån och dit. Eller tusentals saker och ting till olika platser. Du trivs med de strategiska och taktiska utmaningar som krävs för att IKEAs produkter och sortiment ska finnas tillgängliga runt om i världen till högsta kvalitet och lägsta möjliga pris. Du ser till att våra kunder kan köpa BILLY online på morgonen och ha den innan de går och lägger sig.

Marknadsföring och kommunikation

Du är IKEAs röst. På alla platser och i alla kanaler där IKEA är närvarande. Med ord. Med bilder. Och kanske med virtuella världar, och annat. Ditt uppdrag är att bygga varumärket och inspirera människor att besöka varuhuset och se värdet i vårt utbud. Och att hålla medarbetarna informerade, engagerade och sammankopplade i en verksamhet som ständigt förändras.

Material och innovation

Vem skulle någonsin komma på något sådant? Du! Du fördjupar dig i nya tekniker och material. Du utvecklar lösningar och bygger plattformar som definierar IKEA sortimentet i årtionden framöver. Hållbart, attraktivt, kompatibelt, hälsosamt och säkert. Allt för att leverera produkter som på riktigt gör livet lättare för kunderna hos IKEA.

Medarbetare och HR

Du stöttar verksamheten på IKEA med hjälp av medarbetarprocesser som bygger på IKEA värderingarna och ett unikt perspektiv på människor. Du anser att olika erfarenheter och bakgrunder gör oss smartare och starkare som kollektiv. Du jobbar hårt för att värva de bästa medarbetarna. Och du skapar en stabil grund där medarbetarna kan blomma ut till sina bästa jag när också de hjälper oss att bygga upp verksamheten. Du har en stark tro på människor.