Hoppa till huvudinnehåll

Jämlikhet, mångfald och inkludering

Mångfald är allas ansvar

En arbetsplats som präglas av mångfald är bra för våra kunder och vår verksamhet. På IKEA strävar vi efter en arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering, och där alla medarbetare alltid kan vara sig själva.

Vi vill att våra medarbetare ska känna sig välkomna, respekterade, sedda och uppskattade, oavsett vilka de är eller var de kommer ifrån. Detta innebär att vi skapar arbetssätt för att jobba tillsammans på ett inkluderande sätt varje dag. Det handlar om att göra det bästa av våra olikheter och inse att inkludering är allas ansvar.

Två IKEA medarbetare lutar sig mot en sängram i trä. Båda medarbetare ler mot kameran.

Inkludering

Hänsyn till människor samt mångfald och inkludering ingår i våra värderingar och i vår vision. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna, respekterade, uppskattade och att de kan få stöd, oavsett bakgrund.För oss på IKEA innebär detta att skapa nya samarbetsvänliga arbetssätt och ha ett inkluderande perspektiv varje dag. Det handlar om att ta vara på våra olikheter.

Vi jobbar för hbtq+-inkludering

Vi stödjer våra hbtq+-medarbetares (homo-, bi- och transpersoner + alla andra sexuella läggningar och könsidentiteter) rätt att vara sig själva. Vårt mål är att skapa en helt inkluderande arbetsmiljö och lika möjligheter för alla, för att på så sätt bidra till en positiv förändring inom alla våra verksamhetsområden och i samhället i stort. 

Så jobbar vi för hbtq+-inkludering

  • För att säkerställa att vi inom hela IKEA skapar en arbetsplats och arbetsmiljö som välkomnar personer oavsett sexuell läggning och könsidentitet, har vi en global plan för hbtq+-inkludering.
  • Vi har varit med om att ta fram och ställer oss bakom FN:s uppförandekod för att komma tillrätta med diskriminering mot hbtq+-personer på arbetsplatser och i samhället i stort.
  • Vi är medlemmar i Workplace Pride Foundation och StoneWall, två organisationer som fokuserar på hbtq+-inkludering på arbetsplatsen.
  • Vi är också medlemmar i Open for Business, en affärskoalition som jobbar för att främja hbtq+-inkludering och bemöta den ökande motreaktionen mot hbtq+-inkludering i många delar av världen.
  • 2021 började vi använda den så kallade ”Progress Flag” som symboliserar behovet av inkludering av de många olika identiteterna inom hbtq+-världen – något som IKEA stödjer fullt ut.
  • Sedan 2019 har mer än 3,5 miljoner regnbågskassar sålts i 26 länder, där en del av intäkterna går till olika hbtq+-organisationer.
"
Vi tror att det unika hos varje individ gör IKEA bättre
"

Skapa en jämställd verksamhet

Vi jobbar mot att uppnå verklig jämställdhet – vi anser att alla har rätt till en rättvis behandling och lika möjligheter, oavsett könsidentitet, och att en jämnare könsfördelning är något som är bra för alla. Det innebär att se till att alla, oavsett könsidentitet, ska få lika möjligheter, och att vi vill uppnå en jämn könsfördelning i alla länder, på alla nivåer och befattningar, inklusive styrelser och kommittéer.

Med vårt mål om att uppnå en jämn könsfördelning fokuserar vi på att ha fler kvinnor i roller som ofta innehas av män samt fler män i roller som ofta innehas av kvinnor. 

Vi är medlemmar i Equal Pay International Coalition (EPIC) och har förbundit oss att säkerställa jämställda löner inom hela Ingka Group. Så oavsett roll eller befattning kan alla därför förvänta sig lika lön för lika arbete.

"
Jämlikhet, mångfald och inkludering är integrerade i vår vision och våra värderingar.
"