Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy för visuellt användargenererat innehåll

Version 1.0, publicerad 2022-03-24

Har du bråttom?
Här är den korta versionen av det du behöver veta

IKEA Svenska Försäljnings AB sparar ditt användarnamn på sociala medier tillsammans med det foto du licensierar till oss för att dokumentera att du är ägaren till fotot. Vi publicerar aldrig den text som du har lagt upp tillsammans med fotot, men vi behåller den för att förstå det sammanhang där fotot publicerades. Vi vill att du ska vara erkänd som upphovsrättsinnehavare, och det betyder att vi alltid visar ditt användarnamn tillsammans med fotot när vi publicerar det på våra webbplatser, i sociala medier eller via annan digital kommunikation eller försäljningskanaler. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter (d.v.s. användarnamn eller Instagram-publicering) ber vi dig att kontakta IKEA kundservice, så hjälper vi dig.


Vi vet hur viktigt det är för dig att veta hur vi använder dina uppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs hur och varför vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter när du ingår ett licensavtal med oss för att använda ditt innehåll på sociala medier som innehåller möbler eller produkter från IKEA (”fotot”).

Vi vill gärna att du läser denna integritetspolicy noggrant, och om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter ber vi dig kontakta vår kundtjänst på IKEA, så försöker vi att besvara dem. Vårt kundservicecenter kan också hjälpa dig att komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud om du har mer specifika frågor eller bekymmer.

Vi IKEA Svenska Försäljnings AB (”IKEA”, "vi", "oss"), med organisationsnummer 556074-7569 och den registrerade adressen: Box 200, 260 35 Ödåkra, Sverige. Vi ingår i Ingka Group, vilket innebär att vi ägs av Ingka Holding B.V. IKEA är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter om dig som IKEA samlar in, innehar och bearbetar kopplat till ditt foto.

Vilka personuppgifter samlas in och varför?

Att ge IKEA licens till fotot är helt frivilligt. Men om du ingår licensavtalet behöver vi veta vem du är så att vi kan koppla fotot till dig och dokumentera vår rätt att använda det. Det betyder att vi samlar in ditt användarnamn på sociala medier (”referensnamn”) och sparar det tillsammans med fotot. Vi samlar också in text du har lagt upp tillsammans med fotot för att förstå det sammanhang där fotot publicerats och bedöma om det är lämpligt för Ingka Group att använda. För att kunna medge att IKEA har rätt att använda ditt foto, måste du vara fotots upphovsrättsinnehavare, och det betyder att ditt användarnamn på sociala medier visas tillsammans med fotot när vi publicerar det på IKEA.com, i sociala medier och annan digital kommunikation eller via försäljningskanaler. 

Rättslig grund för bearbetning

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är licensavtalet mellan dig och oss angående vår användning av fotot. När fotot och rättigheterna till fotot överlåts till andra Ingka Group-företag bearbetar de personuppgifterna baserat på ett legitimt intresse att följa avtalet med IKEA och identifiera dig som upphovsrättsinnehavare till fotot.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

När IKEA överlåter rättigheterna till ditt foto till ett annat företag inom Ingka Group, överförs ditt användarnamn på sociala medier tillsammans med fotot och tillhörande text till det Ingka-företaget. Det mottagande Ingka-företaget använder endast dina personuppgifter på det sätt som beskrivs ovan.

Fotona lagras i en databas som underhålls av IKEA IT AB (som är ett annat företag inom Ingka Group) och dess betrodda interna tjänsteleverantörer och tredjepartsleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer kan befinna sig utanför EU, i vilket fall överföringen av dina personuppgifter säkerställs genom ytterligare skyddsåtgärder, bland annat ett avtal med standardiserade uppgiftsskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen.

Tillgång till, korrigering av eller borttagning av uppgifter

Om du vill få en kopia av dina personuppgifter eller om du vill be oss att korrigera eller radera dem, kan du kontakta IKEA kundservice för att få hjälp med detta.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi behåller ditt användarnamn på sociala medier och den text du har lagt upp med fotot så länge som vi behåller fotot. Databasen med kundfoton granskas fortlöpande för att säkerställa att vi inte lagrar foton (och relaterade personuppgifter) längre än nödvändigt.

Hur ser vi till att dina uppgifter är säkra?

Säkerheten avseende dina personuppgifter är något vi tar på största allvar. Vi har implementerat olika strategier, kontroller, policyer och åtgärder för att dina uppgifter ska vara säkra och för att hålla dessa åtgärder under noggrann uppsikt. Vi skyddar dina uppgifter med hjälp av krypteringsteknik och vi använder även andra skyddsåtgärder som brandväggar och lösenordsskydd. Vi gör vårt bästa för att säkerställa att dina uppgifter skyddas och endast är tillgängliga för anställda på (eller underleverantörer för) Ingka Group som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta IKEA kundservice så ska vi göra vårt bästa för att bemöta dina synpunkter. Dessutom kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.