ช่วงราคาระหว่าง
-
ครูบี โคมไฟโต๊ะทำงาน, แก้ว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 49 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 23 ซม.
ครูบี
โคมไฟโต๊ะทำงาน
690 บาท
ความสูง: 49 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 23 ซม.
ควัท โคมไฟโต๊ะทำงาน, ดำ ความสูง: 44 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 8.5 ซม.
ควัท
โคมไฟโต๊ะทำงาน
459 บาท
ความสูง: 44 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 8.5 ซม.
ควัท โคมไฟโต๊ะทำงาน, แดง ความสูง: 42 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 8.5 ซม.
ควัท
โคมไฟโต๊ะทำงาน
459 บาท
ความสูง: 42 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 8.5 ซม.
ทรวล โคมไฟโต๊ะทำงาน, ขาว ความสูง: 64 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.
ทรวล
โคมไฟโต๊ะทำงาน
990 บาท
ความสูง: 64 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.
ยันเชอ โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน ปริมาณแสง: 70 ลูเมน ความสูง: 60 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม.
ยันเชอ
โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน
690 บาท
ปริมาณแสง: 70 ลูเมน, ความสูง: 60 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม.
โคมไฟ LED ใช้สายต่อ USB คละสีและขนาดบนโต๊ะไม้
ส่องไฟให้ของสำคัญ
ทิสดัค โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน, ขาว ความลึก: 57 ซม. ความสูง: 58 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ทิสดัค
โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน
2,990 บาท
ความลึก: 57 ซม., ความสูง: 58 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ทีเวียด โคมไฟโต๊ะทำงาน/โคมผนัง  LED, ชุบนิกเกิล ปรับได้สูงสุด: 60 ซม. / 60 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.9 ม.
ทีเวียด
โคมไฟโต๊ะทำงาน/โคมผนัง LED
1,390 บาท
ปรับได้สูงสุด: 60 ซม. / 60 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.9 ม.
นีฟอร์ช โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 53.0 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 19 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
นีฟอร์ช
โคมไฟโต๊ะทำงาน
1,690 บาท
ความสูง: 53.0 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 19 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
บารูเมียทเตร์ โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 42 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14.5 ซม.
บารูเมียทเตร์
โคมไฟโต๊ะทำงาน
1,890 บาท
ความสูง: 42 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14.5 ซม.
ฟอร์ชอัว โคมไฟโต๊ะทำงาน, ดำ ความสูง: 35 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ฟอร์ชอัว
โคมไฟโต๊ะทำงาน
950 บาท
ความสูง: 35 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ฟอร์ชอัว โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 35 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ฟอร์ชอัว
โคมไฟโต๊ะทำงาน
950 บาท
ความสูง: 35 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 12 ซม.
ฟอร์มอท โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 38 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม.
ฟอร์มอท
โคมไฟโต๊ะทำงาน
990 บาท
ความสูง: 38 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม.
ยันเชอ โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน, ขาว ความสูง: 60 ซม. / 60 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ยันเชอ
โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน
690 บาท
ความสูง: 60 ซม. / 60 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
รอนนาร์ป โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 42 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม. ความยาวสายไฟ: 159 ซม.
รอนนาร์ป
โคมไฟโต๊ะทำงาน
1,590 บาท
ความสูง: 42 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม., ความยาวสายไฟ: 159 ซม.
รอนนาร์ป โคมไฟโต๊ะทำงาน, ออฟไวท์ ความสูง: 42 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.5 ม.
รอนนาร์ป
โคมไฟโต๊ะทำงาน
1,590 บาท
ความสูง: 42 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.5 ม.
ออเริด โคมไฟโต๊ะทำงาน, เทา ความสูง: 52.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.5 ม.
ออเริด
โคมไฟโต๊ะทำงาน
1,590 บาท
ความสูง: 52.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.5 ม.
อันติฟูนี่ โคมไฟโต๊ะทำงาน, ชุบนิกเกิล ความสูง: 44 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม. ความยาวสายไฟ: 193 ซม.
อันติฟูนี่
โคมไฟโต๊ะทำงาน
1,390 บาท
ความสูง: 44 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม., ความยาวสายไฟ: 193 ซม.
อุปบู โคมไฟโต๊ะทำงาน, ดำ ความสูง: 51.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 20 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 11 ซม.
อุปบู
โคมไฟโต๊ะทำงาน
1,490 บาท
ความสูง: 51.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 20 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 11 ซม.
เทร์ทิออล โคมไฟโต๊ะทำงาน, สีเงิน สูงอย่างน้อย: 44 ซม. ปรับได้สูงสุด: 65 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 17 ซม.
เทร์ทิออล
โคมไฟโต๊ะทำงาน
299 บาท
สูงอย่างน้อย: 44 ซม., ปรับได้สูงสุด: 65 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 17 ซม.