ช่วงราคาระหว่าง
-
พอร์ททิส ชั้นวางรองเท้า, ดำ ความกว้าง: 90 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 28 ซม.
พอร์ททิส
ชั้นวางรองเท้า
THB 490
ความกว้าง: 90 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 28 ซม.
พอร์ททิส ชั้นแขวนหมวก, ดำ ความกว้าง: 90 ซม. ความลึก: 31 ซม. ความสูง: 33 ซม.
พอร์ททิส
ชั้นแขวนหมวก
THB 890
ความกว้าง: 90 ซม., ความลึก: 31 ซม., ความสูง: 33 ซม.
สกัวด้า ชั้นวางรองเท้า, ไม้ไผ่ ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 40 ซม.
สกัวด้า
ชั้นวางรองเท้า
THB 650
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 40 ซม.
สกัวด้า ชั้นแขวนหมวก, ไม้ไผ่ ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 30 ซม.
สกัวด้า
ชั้นแขวนหมวก
THB 650
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 30 ซม.
ออมซอร์ย ที่ช้อนรองเท้า, คละสี ความยาว: 60 ซม. ความกว้าง: 5 ซม. ความลึก: 5 ซม.
ออมซอร์ย
ที่ช้อนรองเท้า
THB 49
ความยาว: 60 ซม., ความกว้าง: 5 ซม., ความลึก: 5 ซม.