ช่วงราคาระหว่าง
-

ตู้ลิ้นชัก

จัดเก็บเสื้อผ้าให้หาใช้ง่าย

ตู้ลิ้นชักที่เหมาะกับการใช้งาน เสื้อผ้า และพื้นที่ ต้องช่วยให้ยามเช้าที่เร่งรีบของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ตู้ลิ้นชักอิเกียมีหลากขนาดหลายสไตล์ ให้เลือกใช้คู่กับตู้เสื้อผ้า หรือนำไปจัดวางในมุมต่างๆ ของบ้าน แม้แต่ในพื้นที่จำกัดอย่างโถงทางเดินแคบๆ

No Youtube Player
ร่วมกันสร้างสรรค์
บ้านที่ปลอดภัยด้วยกัน
อิเกียให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเป็นอันดับแรกเสมอ เราจึงให้อุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัยสำหรับเฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้นรุ่นที่จำเป็นต้องยึดติดผนัง พร้อมคู่มือประกอบสินค้าไปในบรรจุภัณฑ์

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังเพื่อความปลอดภัย
 
 
บริมเนส ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว, แก้ว/กระจกฝ้า ความกว้าง: 39 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 124 ซม.
บริมเนส
ตู้ 4 ลิ้นชัก
3,990 บาท
ความกว้าง: 39 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 124 ซม.
บรูสซาลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 51 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 134 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
3,990 บาท
ความกว้าง: 51 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 134 ซม.
คุลเลน ตู้ 2 ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 35 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 49 ซม.
คุลเลน
ตู้ 2 ลิ้นชัก
1,490 บาท
ความกว้าง: 35 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 49 ซม.
บริมเนส ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว, แก้ว/กระจกฝ้า ความกว้าง: 78 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 124 ซม.
บริมเนส
ตู้ 4 ลิ้นชัก
4,990 บาท
ความกว้าง: 78 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 124 ซม.
บรูสซาลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 117 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
4,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 117 ซม.
คุลเลน ตู้ 3 ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 72 ซม.
คุลเลน
ตู้ 3 ลิ้นชัก
1,990 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 72 ซม.
บรูสซาลี ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 93 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,490 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 93 ซม.
คุลเลน ตู้ 5 ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 112 ซม.
คุลเลน
ตู้ 5 ลิ้นชัก
3,490 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 112 ซม.
คอปปัง ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 90 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 82 ซม.
คอปปัง
ตู้ 3 ลิ้นชัก
4,390 บาท
ความกว้าง: 90 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 82 ซม.
ทาร์ฟวา ตู้ 3 ลิ้นชัก, ไม้สน ความกว้าง: 79 ซม. ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 92 ซม.
ทาร์ฟวา
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,490 บาท
ความกว้าง: 79 ซม., ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 92 ซม.
คุลเลน ตู้ 6 ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 140 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 72 ซม.
คุลเลน
ตู้ 6 ลิ้นชัก
4,490 บาท
ความกว้าง: 140 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 72 ซม.
ทืสเซียดอล ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 67 ซม. ความลึก: 49 ซม. ความสูง: 102 ซม.
ทืสเซียดอล
ตู้ 4 ลิ้นชัก
8,990 บาท
ความกว้าง: 67 ซม., ความลึก: 49 ซม., ความสูง: 102 ซม.
ทืสเซียดอล ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 87 ซม. ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 76 ซม.
ทืสเซียดอล
ตู้ 4 ลิ้นชัก
9,990 บาท
ความกว้าง: 87 ซม., ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 76 ซม.
ทืสเซียดอล ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 127 ซม. ความลึก: 49 ซม. ความสูง: 81 ซม.
ทืสเซียดอล
ตู้ 6 ลิ้นชัก
14,990 บาท
ความกว้าง: 127 ซม., ความลึก: 49 ซม., ความสูง: 81 ซม.
อัสค์วอล ตู้ 2 ลิ้นชัก, สีไวท์โอ๊ค, ขาว ความกว้าง: 41 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 48 ซม.
อัสค์วอล
ตู้ 2 ลิ้นชัก
1,990 บาท
ความกว้าง: 41 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 48 ซม.
อัสค์วอล ตู้ 3 ลิ้นชัก, สีไวท์โอ๊ค, ขาว ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 68 ซม.
อัสค์วอล
ตู้ 3 ลิ้นชัก
2,990 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 68 ซม.
อัสค์วอล ตู้ 5 ลิ้นชัก, สีไวท์โอ๊ค, ขาว ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 109 ซม.
อัสค์วอล
ตู้ 5 ลิ้นชัก
3,690 บาท
ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 109 ซม.
อุนด์เรดัล ตู้ 2 ลิ้นชัก, ดำ ความกว้าง: 57 ซม. ความลึก: 49 ซม. ความสูง: 60 ซม.
อุนด์เรดัล
ตู้ 2 ลิ้นชัก
5,990 บาท
ความกว้าง: 57 ซม., ความลึก: 49 ซม., ความสูง: 60 ซม.
อุนด์เรดัล ตู้ 4 ลิ้นชัก, ดำ ความกว้าง: 87 ซม. ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 101 ซม.
อุนด์เรดัล
ตู้ 4 ลิ้นชัก
12,990 บาท
ความกว้าง: 87 ซม., ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 101 ซม.
อุนด์เรดัล ตู้ 5 ลิ้นชัก, ดำ ความกว้าง: 67 ซม. ความลึก: 49 ซม. ความสูง: 122 ซม.
อุนด์เรดัล
ตู้ 5 ลิ้นชัก
13,490 บาท
ความกว้าง: 67 ซม., ความลึก: 49 ซม., ความสูง: 122 ซม.
อุปลานด์ ตู้ 4 ลิ้นชัก, ย้อมสีน้ำตาล วีเนียร์แอช ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 102 ซม.
อุปลานด์
ตู้ 4 ลิ้นชัก
9,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 102 ซม.
ฮูร์ดอล ตู้ 2 ลิ้นชัก, น้ำตาลอ่อน ความกว้าง: 53 ซม. ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม. ความลึก: 37 ซม.
ฮูร์ดอล
ตู้ 2 ลิ้นชัก
4,990 บาท
ความกว้าง: 53 ซม., ความกว้างลิ้นชัก: 42 ซม., ความลึก: 37 ซม.
ฮูร์ดอล ตู้ 5 ลิ้นชัก, น้ำตาลอ่อน ความกว้าง: 56 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 137 ซม.
ฮูร์ดอล
ตู้ 5 ลิ้นชัก
11,990 บาท
ความกว้าง: 56 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 137 ซม.
ฮูร์ดอล ตู้ 9 ลิ้นชัก, น้ำตาลอ่อน ความกว้าง: 176 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 93 ซม.
ฮูร์ดอล
ตู้ 9 ลิ้นชัก
16,990 บาท
ความกว้าง: 176 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 93 ซม.
โลเต้ ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 62 ซม.
โลเต้
ตู้ 3 ลิ้นชัก
999 บาท
ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 62 ซม.
รัสท์ ตู้ 3 ลิ้นชัก, ไม้สน ความกว้าง: 62 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 70 ซม.
รัสท์
ตู้ 3 ลิ้นชัก
1,399 บาท
ความกว้าง: 62 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 70 ซม.
ทาร์ฟวา ตู้ 6 ลิ้นชัก, ไม้สน ความกว้าง: 155 ซม. ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 92 ซม.
ทาร์ฟวา
ตู้ 6 ลิ้นชัก
6,490 บาท
ความกว้าง: 155 ซม., ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 92 ซม.
ฮูร์ดอล ตู้ 3 ลิ้นชัก, น้ำตาลอ่อน ความกว้าง: 109 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 93 ซม.
ฮูร์ดอล
ตู้ 3 ลิ้นชัก
9,990 บาท
ความกว้าง: 109 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 93 ซม.
ฮูร์ดอล ตู้ 5 ลิ้นชัก, น้ำตาลอ่อน ความกว้าง: 109 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 137 ซม.
ฮูร์ดอล
ตู้ 5 ลิ้นชัก
14,990 บาท
ความกว้าง: 109 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 137 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 12 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 12 ลิ้นชัก
19,860 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 12 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 12 ลิ้นชัก
19,140 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 15 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 120 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 15 ลิ้นชัก
19,140 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 120 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 16 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 16 ลิ้นชัก
25,420 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 142 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 2 ลิ้นชัก
4,690 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 3 ลิ้นชัก
4,190 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 3 ลิ้นชัก
5,690 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, น้ำเงิน ความกว้าง: 48 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 125 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
7,990 บาท
ความกว้าง: 48 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 125 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
9,080 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 52 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
9,580 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
10,080 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 6 ลิ้นชัก
7,580 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 143 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 8 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 8 ลิ้นชัก
15,860 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 97 ซม.
นูร์ดลี ตู้ 9 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 75 ซม.
นูร์ดลี
ตู้ 9 ลิ้นชัก
13,470 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 75 ซม.