ช่วงราคาระหว่าง
-
บริมเนส ตู้ 4 ลิ้นชัก, แก้ว/กระจกฝ้า, ขาว ความกว้าง: 39 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 124 ซม.
บริมเนส
ตู้ 4 ลิ้นชัก
3,290 บาท
ความกว้าง: 39 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 124 ซม.
บริมเนส ตู้ 4 ลิ้นชัก, แก้ว/กระจกฝ้า, ดำ ความกว้าง: 39 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 124 ซม.
บริมเนส
ตู้ 4 ลิ้นชัก
3,290 บาท
ความกว้าง: 39 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 124 ซม.
บรูสซาลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 51 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 134 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
4,990 บาท
ความกว้าง: 51 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 134 ซม.
คุลเลน ตู้ 2 ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 35 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 49 ซม.
คุลเลน
ตู้ 2 ลิ้นชัก
990 บาท
ความกว้าง: 35 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 49 ซม.
บริมเนส ตู้ 4 ลิ้นชัก, แก้ว/กระจกฝ้า, ดำ ความกว้าง: 78.0 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 124.0 ซม.
บริมเนส
ตู้ 4 ลิ้นชัก
4,990 บาท
ความกว้าง: 78.0 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 124.0 ซม.
บรูสซาลี ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 117 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 4 ลิ้นชัก
5,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 117 ซม.
คุลเลน ตู้ 3 ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 72 ซม.
คุลเลน
ตู้ 3 ลิ้นชัก
1,990 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 72 ซม.
บรูสซาลี ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 93 ซม.
บรูสซาลี
ตู้ 3 ลิ้นชัก
4,490 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 93 ซม.
บริมเนส ตู้ 4 ลิ้นชัก, แก้ว/กระจกฝ้า, ขาว ความกว้าง: 78.0 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 124.0 ซม.
บริมเนส
ตู้ 4 ลิ้นชัก
4,990 บาท
ความกว้าง: 78.0 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 124.0 ซม.
คุลเลน ตู้ 5 ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 112 ซม.
คุลเลน
ตู้ 5 ลิ้นชัก
2,990 บาท
ความกว้าง: 70 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 112 ซม.
สตอคโฮล์ม ตู้ 4 ลิ้นชัก, วีเนียร์ไม้วอลนัท ความกว้าง: 48.7 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 106.5 ซม.
สตอคโฮล์ม
ตู้ 4 ลิ้นชัก
16,990 บาท
ความกว้าง: 48.7 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 106.5 ซม.
คอปปัง ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 90 ซม. ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 82 ซม.
คอปปัง
ตู้ 3 ลิ้นชัก
4,390 บาท
ความกว้าง: 90 ซม., ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 82 ซม.
บีร์เคลันด์ ตู้ 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 109 ซม. ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 91 ซม.
บีร์เคลันด์
ตู้ 3 ลิ้นชัก
8,990 บาท
ความกว้าง: 109 ซม., ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 91 ซม.
มันดอล ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 79 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 103 ซม.
มันดอล
ตู้ 4 ลิ้นชัก
8,990 บาท
ความกว้าง: 79 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 103 ซม.
บีร์เคลันด์ ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 109 ซม. ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 112 ซม.
บีร์เคลันด์
ตู้ 6 ลิ้นชัก
14,990 บาท
ความกว้าง: 109 ซม., ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 112 ซม.
มันดอล ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 139 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 79 ซม.
มันดอล
ตู้ 6 ลิ้นชัก
9,990 บาท
ความกว้าง: 139 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 79 ซม.
บีร์เคลันด์ ตู้ 6 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 91 ซม.
บีร์เคลันด์
ตู้ 6 ลิ้นชัก
14,990 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 91 ซม.
สวัยอู ตู้ 2 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 77 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 63 ซม.
สวัยอู
ตู้ 2 ลิ้นชัก
5,990 บาท
ความกว้าง: 77 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 63 ซม.
ทาร์ฟวา ตู้ 3 ลิ้นชัก, ไม้สน ความกว้าง: 79 ซม. ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 92 ซม.
ทาร์ฟวา
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,490 บาท
ความกว้าง: 79 ซม., ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 92 ซม.
ฟแยลล์ ตู้ 4 ลิ้นชัก, ไม้สน ความกว้าง: 96 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 91 ซม.
ฟแยลล์
ตู้ 4 ลิ้นชัก
11,990 บาท
ความกว้าง: 96 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 91 ซม.
สวัยอู ตู้ 5 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 77 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 133 ซม.
สวัยอู
ตู้ 5 ลิ้นชัก
11,990 บาท
ความกว้าง: 77 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 133 ซม.
ทาร์ฟวา ตู้ 5 ลิ้นชัก, ไม้สน ความกว้าง: 39 ซม. ความลึก: 39 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
ทาร์ฟวา
ตู้ 5 ลิ้นชัก
3,990 บาท
ความกว้าง: 39 ซม., ความลึก: 39 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 34 ซม.
ทาร์ฟวา ตู้ 5 ลิ้นชัก, ไม้สน ความกว้าง: 79 ซม. ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 127 ซม.
ทาร์ฟวา
ตู้ 5 ลิ้นชัก
4,490 บาท
ความกว้าง: 79 ซม., ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 127 ซม.
มุสเกน ตู้ 4 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 118 ซม. ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 64 ซม.
มุสเกน
ตู้ 4 ลิ้นชัก
3,990 บาท
ความกว้าง: 118 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 64 ซม.
รัสท์ ตู้ 3 ลิ้นชัก, ไม้สน ความกว้าง: 62 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 70 ซม.
รัสท์
ตู้ 3 ลิ้นชัก
1,390 บาท
ความกว้าง: 62 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 70 ซม.
ทาร์ฟวา ตู้ 6 ลิ้นชัก, ไม้สน ความกว้าง: 155 ซม. ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 92 ซม.
ทาร์ฟวา
ตู้ 6 ลิ้นชัก
6,490 บาท
ความกว้าง: 155 ซม., ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 92 ซม.
  • Chest of drawers – styles, sizes and prices to suit you

    Have a look at our big range of chest of drawers in different styles, sizes, colours and materials. We have everything from compact 2-drawer chests that also make great bedside tables to big storage solutions with 8-drawers with space for everything from your T-shirts to your jewellery. We also have lots of boxes to organise the insides of your chest of drawers so you can quickly find your warm socks on winter mornings or that old scarf that matches your new shoes. A lot of our chest of drawers belong to series, so getting other furniture that coordinates with your choice is easy. Look out for series names like MALM or HEMNES or EDLAND. We also have lots of other home furnishings to match your chest of drawers, like rugs, lamps and mirrors.

  • A chest of drawers to take home today

    So, whether you’re looking for a 6-drawer modern chest of drawers in oak veneer with a fold-up mirror, or a more classic-looking 2-drawer in solid wood, it’s worth having a quick look here. You can buy most of our chest of drawers online, in mainland England and Wales, and you can get all of them at the store, to take home today. That means you could go to the store now and get your clothes storage under control tonight! There is also a store-to-home delivery service. You can find out more about this and other services like our home assembly service on this website.