ช่วงราคาระหว่าง
-

อุปกรณ์เบเกอรี

For making cakes (and memories)

Delicious smells, a warm kitchen and homemade bread or chocolate cake to look forward to. Baking is creative fun that kids and grown-ups love to share. And with the right tools like our wide choice of moulds and dishwasher-safe bowls, you’re all set to mix, bake, decorate and eat!

IKEA Baking
อวร์ดนิ่ง เครื่องชั่งอาหาร, สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 4 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 3 กก.
อวร์ดนิ่ง
เครื่องชั่งอาหาร
990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 4 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 3 กก.
เดริมมาร์ ถาดพาย, แดง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม. ความสูง: 3 ซม. ปริมาตร: 2.5 ลิตร
เดริมมาร์
ถาดพาย
259 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม., ความสูง: 3 ซม., ปริมาตร: 2.5 ลิตร
เดริมมาร์ ถ้วยกระดาษจีบ, น้ำเงิน/ม่วงไลแลค เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 2.5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 60 ชิ้น
เดริมมาร์
ถ้วยกระดาษจีบ
59 บาท
/60 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 2.5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 60 ชิ้น