ช่วงราคาระหว่าง
-

ผ้าคลุมเตียง

An extra layer of warmth (and style)

Bedspreads add warmth to your bedroom and offer a cosier night’s sleep. Swap them out with the seasons or simply to add a new pattern or colour to your room when the mood strikes. It’s one of the easiest ways to add a little more softness (and style) to your life.

IKEA Bedspreads
เพนนิ่งบลอด ผ้าคลุมเตียง+ปลอกหมอน 2 ใบ, เทา ความยาวผ้าคลุมเตียง: 280 ซม. ความกว้างผ้าคลุมเตียง: 260 ซม. ปลอกหมอนยาว: 40 ซม.
เพนนิ่งบลอด
ผ้าคลุมเตียง+ปลอกหมอน 2 ใบ
3,990 บาท
ความยาวผ้าคลุมเตียง: 280 ซม., ความกว้างผ้าคลุมเตียง: 260 ซม., ปลอกหมอนยาว: 40 ซม.
อลีน่า ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนอิง, เทาเข้ม ความยาวผ้าคลุมเตียง: 280 ซม. ความกว้างผ้าคลุมเตียง: 180 ซม. ปลอกหมอนยาว: 65 ซม.
อลีน่า
ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนอิง
1,990 บาท
ความยาวผ้าคลุมเตียง: 280 ซม., ความกว้างผ้าคลุมเตียง: 180 ซม., ปลอกหมอนยาว: 65 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อลีน่า ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนอิง, ขาว ความยาวผ้าคลุมเตียง: 280 ซม. ความกว้างผ้าคลุมเตียง: 180 ซม. ปลอกหมอนยาว: 65 ซม.
อลีน่า
ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนอิง
1,990 บาท
ความยาวผ้าคลุมเตียง: 280 ซม., ความกว้างผ้าคลุมเตียง: 180 ซม., ปลอกหมอนยาว: 65 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอริท ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนอิง, เทา ความยาวผ้าคลุมเตียง: 280 ซม. ความกว้างผ้าคลุมเตียง: 180 ซม. ปลอกหมอนยาว: 40 ซม.
คอริท
ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนอิง
1,290 บาท
ความยาวผ้าคลุมเตียง: 280 ซม., ความกว้างผ้าคลุมเตียง: 180 ซม., ปลอกหมอนยาว: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อูเฟเลีย ผ้าห่ม, ขาว ความยาวต่ำสุด: 170 ซม. ความกว้าง: 130 ซม.
อูเฟเลีย
ผ้าห่ม
690 บาท
ความยาวต่ำสุด: 170 ซม., ความกว้าง: 130 ซม.
แฟรคเก้น ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนอิง, น้ำตาล, น้ำเงิน ความยาวผ้าคลุมเตียง: 280 ซม. ความกว้างผ้าคลุมเตียง: 180 ซม. ปลอกหมอนยาว: 65 ซม.
แฟรคเก้น
ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอนอิง
2,290 บาท
ความยาวผ้าคลุมเตียง: 280 ซม., ความกว้างผ้าคลุมเตียง: 180 ซม., ปลอกหมอนยาว: 65 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
  • Bedspreads make a big impression

    As well as helping to keep you cosy, bedspreads give you a great opportunity to set the style and feel of your room and make it more personal. They create an impression because they’re big and at a height that makes them hard to miss. We have a variety of different colours, materials and textures, from soft, warm quilted bedspreads to cool, thin cotton ones for you to choose from. Many of our bedspreads can also be used as blankets. And you can wash most of our bedspreads in your machine, which could be good news the next time you’re enjoying breakfast in bed.

  • Change your bedspread, change your room

    Bedspreads have such a big impact, that when you change your bedspread, you change the look and feel of your room. So a mini-makeover is as easy as throwing a new bedspread on your bed – and as affordable. In fact, some of our bedspreads even have another pattern or a slightly different colour on their top and bottom sides, so you can just turn them over to get a change of look. Many of our bedspreads match some of our other soft furnishings, like rugs or curtains, or are even part of a collection. So it’s easy to go for a coordinated look, too.