ช่วงราคาระหว่าง
-

Single Beds

Good days start with a good night’s sleep

Jump-start your day with a good night’s sleep. With the comfort and quality you get from our sturdy single beds, you’ll wake up refreshed and ready to roll. To make more of your space, go for a bed with built-in storage or one that you can slide boxes underneath. And we have everything else, like a mattress or a duvet, to complete your bed in style.

IKEA Single Beds
ดุกเก้น โครงเตียง, ขาว ความยาว: 215 ซม. ความกว้าง: 126 ซม. ความสูงปลายเตียง: 68 ซม.
ดุกเก้น
โครงเตียง
THB 4,790
ความยาว: 215 ซม., ความกว้าง: 126 ซม., ความสูงปลายเตียง: 68 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดุกเก้น โครงเตียง, เทา ความยาว: 215 ซม. ความกว้าง: 126 ซม. ความสูงปลายเตียง: 68 ซม.
ดุกเก้น
โครงเตียง
THB 6,290
ความยาว: 215 ซม., ความกว้าง: 126 ซม., ความสูงปลายเตียง: 68 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทาร์ฟวา โครงเตียง, ไม้สน ความยาว: 207 ซม. ความกว้าง: 128 ซม. ความสูงปลายเตียง: 32 ซม.
ทาร์ฟวา
โครงเตียง
THB 3,790
ความยาว: 207 ซม., ความกว้าง: 128 ซม., ความสูงปลายเตียง: 32 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฟเยลเซ่ โครงเตียง, ไม้สน ความยาว: 207 ซม. ความกว้าง: 97 ซม. ความสูงปลายเตียง: 33 ซม.
ฟเยลเซ่
โครงเตียง
THB 1,790
ความยาว: 207 ซม., ความกว้าง: 97 ซม., ความสูงปลายเตียง: 33 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
มาล์ม โครงเตียงพื้นสูง ความยาว: 209 ซม. ความกว้าง: 135 ซม. ความสูงปลายเตียง: 38 ซม.
มาล์ม
โครงเตียงพื้นสูง
THB 5,790
ความยาว: 209 ซม., ความกว้าง: 135 ซม., ความสูงปลายเตียง: 38 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
มาล์ม โครงเตียงพื้นสูง ความยาว: 209 ซม. ความกว้าง: 135 ซม. ความสูงปลายเตียง: 38 ซม.
มาล์ม
โครงเตียงพื้นสูง
THB 5,190
ความยาว: 209 ซม., ความกว้าง: 135 ซม., ความสูงปลายเตียง: 38 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, ไวท์สเตน ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 134 ซม. ความสูงปลายเตียง: 68 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
THB 8,790
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 134 ซม., ความสูงปลายเตียง: 68 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮมเนส โครงเตียง, น้ำตาลดำ ความยาว: 211 ซม. ความกว้าง: 104 ซม. ความสูงปลายเตียง: 68 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียง
THB 7,090
ความยาว: 211 ซม., ความกว้าง: 104 ซม., ความสูงปลายเตียง: 68 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บรืนเน่ มุ้งผ้า, ขาว ความยาว: 230 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 56 ซม.
บรืนเน่
มุ้งผ้า
THB 249
ความยาว: 230 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 56 ซม.
  • Single beds & frames – high comfort, low price

    Welcome to our choice of single beds in lots of styles and colours and in different materials, like wood, veneer or metal. They’ll help make your eight hours a night comfortable so you can wake up refreshed and relaxed and ready for a new day. Some of our single beds have smart, convenient features like built-in storage drawers for extra pillows or sheets or duvets. Or you can use the space underneath the bed for handy under bed storage boxes. And with a lot of our single beds, you can even add a headboard with shelves or with pull-out storage to put your bedside reading or alarm clock on.

  • Single beds in lots of styles

    Many of our single beds belong to series in different styles, so you can go for a set of co-ordinated furniture in the style of your bed. Look out for series names like MALM or HEMNES or BIRKELAND. We have lots of other home furnishings that go with our single beds, too, from shelves to bed linen to lamps. When you want a good night’s sleep, you need the mattress, duvet and pillow that suit you, too. We have a big choice of these. And you can use our online mattress guide and quilt and pillow guide to help find what’s right for you and the way you sleep.