Price Range (baht)
-
VIVAN curtains, 1 pair, beige Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.60 kg
VIVAN
curtains, 1 pair
THB 499
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.60 kg
VIVAN curtains, 1 pair, black Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.60 kg
VIVAN
curtains, 1 pair
THB 499
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.60 kg
VIVAN curtains, 1 pair, grey Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.60 kg
VIVAN
curtains, 1 pair
THB 499
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.60 kg
GULSPORRE curtains, 1 pair, grey, white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.82 kg
GULSPORRE
curtains, 1 pair
THB 690
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.82 kg
NORDIS sheer curtains, 1 pair, white Length: 250 cm Width: 145 cm Package quantity: 2 pieces
NORDIS
sheer curtains, 1 pair
THB 1,190
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Package quantity: 2 pieces
HILLMARI curtains, 1 pair, white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 2.30 kg
HILLMARI
curtains, 1 pair
THB 690
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 2.30 kg
MARIAM curtains, 1 pair, green Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 2.30 kg
MARIAM
curtains, 1 pair
THB 990
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 2.30 kg
SANELA curtains, 1 pair, grey Length: 250 cm Width: 140 cm Weight: 2.18 kg
SANELA
curtains, 1 pair
THB 2,890
Length: 250 cm, Width: 140 cm, Weight: 2.18 kg
SANELA curtains, 1 pair, light turquoise Length: 250 cm Width: 140 cm Weight: 2.18 kg
SANELA
curtains, 1 pair
THB 2,890
Length: 250 cm, Width: 140 cm, Weight: 2.18 kg
SANELA curtains, 1 pair, dark brown Length: 250 cm Width: 140 cm Weight: 2.18 kg
SANELA
curtains, 1 pair
THB 2,890
Length: 250 cm, Width: 140 cm, Weight: 2.18 kg
SANELA curtains, 1 pair, red Length: 250 cm Width: 140 cm Weight: 2.18 kg
SANELA
curtains, 1 pair
THB 2,790
Length: 250 cm, Width: 140 cm, Weight: 2.18 kg
MERETE curtains, 1 pair, beige Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 2.30 kg
MERETE
curtains, 1 pair
THB 1,490
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 2.30 kg
AINA curtains, 1 pair, natural colour Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.60 kg
AINA
curtains, 1 pair
THB 2,490
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.60 kg
AINA curtains, 1 pair, pink Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.60 kg
AINA
curtains, 1 pair
THB 2,490
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.60 kg
AINA curtains, 1 pair, white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.60 kg
AINA
curtains, 1 pair
THB 2,490
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.60 kg
AINA curtains, 1 pair, grey Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.60 kg
AINA
curtains, 1 pair
THB 2,490
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.60 kg
ALVINE SPETS net curtains, 1 pair, off-white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.50 kg
ALVINE SPETS
net curtains, 1 pair
THB 399
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.50 kg
BOLLKAKTUS curtains, 1 pair, pink, white/black Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 2.30 kg
BOLLKAKTUS
curtains, 1 pair
THB 1,490
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 2.30 kg
BORGHILD sheer curtains, 1 pair, white Length: 250 cm Width: 145 cm Area: 3.63 m²
BORGHILD
sheer curtains, 1 pair
THB 990
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Area: 3.63 m²
EIVOR curtains, 1 pair, white/black Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.00 kg
EIVOR
curtains, 1 pair
THB 690
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.00 kg
FERLE curtains, 1 pair, grey, white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.00 kg
FERLE
curtains, 1 pair
THB 399
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.00 kg
GLANSNÄVA curtain liners, 1 pair, light grey Length: 240 cm Width: 143 cm Weight: 1.50 kg
GLANSNÄVA
curtain liners, 1 pair
THB 990
Length: 240 cm, Width: 143 cm, Weight: 1.50 kg
INGERLISE curtains, 1 pair, lilac, white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 2.30 kg
INGERLISE
curtains, 1 pair
THB 990
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 2.30 kg
INGERLISE curtains, 1 pair, beige, white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 2.30 kg
INGERLISE
curtains, 1 pair
THB 990
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 2.30 kg
LANGÖR curtains, 1 pair, red/black, white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 2.30 kg
LANGÖR
curtains, 1 pair
THB 1,490
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 2.30 kg
LILL net curtains, 1 pair, white Length: 250 cm Width: 280 cm Weight: 0.40 kg
LILL
net curtains, 1 pair
THB 159
Length: 250 cm, Width: 280 cm, Weight: 0.40 kg
MALIN FIGUR curtains, 1 pair, multicolour Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.00 kg
MALIN FIGUR
curtains, 1 pair
THB 1,990
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.00 kg
MARJUN block-out curtains, 1 pair, grey Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 2.77 kg
MARJUN
block-out curtains, 1 pair
THB 2,790
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 2.77 kg
MATILDA sheer curtains, 1 pair, white Length: 250 cm Width: 140 cm Weight: 0.50 kg
MATILDA
sheer curtains, 1 pair
THB 890
Length: 250 cm, Width: 140 cm, Weight: 0.50 kg
MERETE curtains, 1 pair, bleached white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 2.30 kg
MERETE
curtains, 1 pair
THB 1,490
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 2.30 kg
MURGRÖNA curtains, 1 pair, multicolour, white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.80 kg
New
MURGRÖNA
curtains, 1 pair
THB 1,490
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.80 kg
MYRTEN net curtains, 1 pair, white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.84 kg
MYRTEN
net curtains, 1 pair
THB 690
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.84 kg
NINNI FIGUR sheer curtains, 1 pair, white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.00 kg
NINNI FIGUR
sheer curtains, 1 pair
THB 1,390
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.00 kg
NINNI RUND curtains, 1 pair, light beige Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.00 kg
NINNI RUND
curtains, 1 pair
THB 2,790
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.00 kg
PÄRLBUSKE curtains, 1 pair Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.96 kg
PÄRLBUSKE
curtains, 1 pair
THB 1,790
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.96 kg
PÄRLBUSKE curtains, 1 pair Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.96 kg
PÄRLBUSKE
curtains, 1 pair
THB 1,790
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.96 kg
PÄRLBUSKE curtains, 1 pair Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.96 kg
PÄRLBUSKE
curtains, 1 pair
THB 1,790
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.96 kg
SANELA curtains, 1 pair, dark turquoise Length: 250 cm Width: 140 cm Weight: 2.18 kg
New
SANELA
curtains, 1 pair
THB 2,890
Length: 250 cm, Width: 140 cm, Weight: 2.18 kg
SANELA curtains, 1 pair, dark pink Length: 250 cm Width: 140 cm Weight: 2.18 kg
New
SANELA
curtains, 1 pair
THB 2,890
Length: 250 cm, Width: 140 cm, Weight: 2.18 kg
TERESIA sheer curtains, 1 pair, turquoise Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.38 kg
TERESIA
sheer curtains, 1 pair
THB 399
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.38 kg
TERESIA sheer curtains, 1 pair, white Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.38 kg
TERESIA
sheer curtains, 1 pair
THB 399
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.38 kg
VILBORG curtains, 1 pair, beige Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 2.30 kg
VILBORG
curtains, 1 pair
THB 2,490
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 2.30 kg
VIVAN curtains, 1 pair, light pink Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.70 kg
New
VIVAN
curtains, 1 pair
THB 499
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.70 kg
VIVAN curtains, 1 pair, dark orange Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 0.70 kg
New
VIVAN
curtains, 1 pair
THB 499
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 0.70 kg
WERNA block-out curtains, 1 pair, dark blue Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.00 kg
WERNA
block-out curtains, 1 pair
THB 1,990
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.00 kg
WERNA block-out curtains, 1 pair, dark lilac Length: 250 cm Width: 145 cm Weight: 1.00 kg
WERNA
block-out curtains, 1 pair
THB 1,990
Length: 250 cm, Width: 145 cm, Weight: 1.00 kg
  • ม่านที่เข้ากับสไตล์บ้านและสไตล์คุณ

    หน้าต่างเป็นส่วนสำคัญของห้อง เพราะเป็นจุดที่แสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามา และช่วยแบ่งระหว่างชุดเฟอร์นิเจอร์ที่สไตล์ต่างกัน การติดม่านหน้าต่างมีผลต่อรูปทรงและอารมณ์การแต่งห้อง ดังนั้น การจะเลือกผ้าม่านให้ถูกใจจึงต้องคำนึงถึงกิจกรรมภายในห้องเช่นกันว่าห้องนั้นๆ มีไว้ให้เด็กๆ เล่น ใช้รับรองเพื่อนๆ หรือเป็นห้องส่วนตัวที่คุณใช้หลบหนีความวุ่นวาย แต่ไม่ว่าคุณจะมองหาม่านห้องนอน ห้องนั่งเล่น หรือห้องเด็ก แค่แวะมาที่ IKEA ก็รับรองว่าได้ครบ

  • ม่าน IKEA มีให้เลือกหลายแบบ

    เลือกใช้ม่าน IKEA เพื่อการแต่งบ้านให้สวยสมบูรณ์แบบ หากคุณชื่นชอบม่านอารมณ์คลาสสิก น่าจะถูกใจม่านรุ่นเวียน ด้วยเนื้อผ้าบางเบาที่กรองแสงได้อย่างนุ่มนวล และไม่บางเกินไปจนขาดความเป็นส่วนตัว หรือจะเลือกใช้ม่านรุ่นเอมมี่ ควิสท์ รุ่นอิเกีย สตอคโฮล์ม บลอด หรือรุ่นยาเน็ต ที่ล้วนแต่ทำให้ห้องสวยน่ามองทั้งสิ้น แต่ถ้าคุณชอบสีสันกระจ่างตา ขอแนะนำม่านรุ่นมอลิน ฟิกูร์ ที่ทำให้ห้องดูสวยสไตล์โมเดิร์น