Hoppa till huvudinnehåll

Vårt sökande efter hemligheten bakom ett balanserat liv hemma

Med ett balanserat synsätt på psykiskt välmående kan du få ut mer av livet, och vi tror att grunden ligger i hemmet. I ett hem som ger sinnesro. Vi ville dock veta mer. Så inför årets IKEA Life at Home-rapport bad vi tusentals människor runt om i världen att berätta om sina erfarenheter inom fem viktiga områden som gäller psykiskt välmående och hemmet.

Relationer

Familjerelationerna hemma har stärkts… men en del vänskapsband har blivit lidande.

Pandemin har fört många av oss närmare varandra, 42 % säger till exempel att relationerna med den närmaste familjen har stärkts det senaste året. En del vänskapsband har också blomstrat, men andra har inte klarat sig lika bra. Faktum är att en av fem personer vi frågade säger att deras vänskapsrelationer har påverkats negativt. Det här kan bero på att restriktioner har gjort oss mer kräsna gällande vilka vänskapsband vi underhåller. När det gäller psykiskt välmående är kvalitet viktigare än kvantitet.

Hur ser drömhemmet ut?

31 % av alla människor säger att boende nära vänner och familj har blivit viktigare för dem de senaste 12 månaderna.


Gemenskap

Våra relationer i den närmaste gemenskapen ger stöd både känslomässigt och praktiskt.

Oavsett om det gäller det lokala kvarteret eller WhatsApp-grupper så är gemenskaper viktiga för oss. De uppfyller en mängd praktiska, sociala och känslomässiga behov – och vi använder oss av dem allt mer. 73 % av alla människor i världen säger att de har tillbringat mer tid i sina egna kvarter de senaste 12 månaderna. 62 % säger att deras mentala välmående har gynnats av att känna tillhörighet i de egna kvarteren.

"
Det är trevligt att kunna prata med varandra om saker och ting. När du känner dina grannar väl är det enklare att ställa upp för dem om det behövs och tvärtom.
"

Abdul, Storbritannien


Utrymmen

Vi mår bättre när vi ordnar om våra utrymmen hemma så att de passar våra behov.

I år har vi sett en stor förändring i hur vi använder och tänker på våra hem. Förr i tiden gav våra fyra murar en tillflykt från våra yttre liv. Nu är livet mer flytande, och då anpassar vi våra utrymmen efter det. 60 % säger att de har varit tvungna att ändra hur hemmet är organiserat för att kunna göra de aktiviteter de vill eller måste göra hemma.

Känner du dig mer positiv till ditt hem?

Hälften (47 %) av dem som gjort mest för att organisera om sina hem säger ja jämfört med en av tre (33 %) som ansträngt sig väldigt lite eller inte alls.


Ritualer

Positiva dagliga rutiner hjälper oss att få ut mer av tiden hemma.

Under 2020 och 2021 har hemmet fått en ny roll. Nu är det inte bara en plats för avkoppling utan även för aktiviteter och produktivitet. För att hitta balans blir vi mer medvetna om hur vi använder våra hem, och vi skapar tid och utrymme för att göra allt vi behöver göra. I det här ingår aktiviteter vi bara gör för oss själva. En fjärdedel (26 %) av människorna globalt säger att det är viktigt att ägna sig åt hobbyer eller personliga projekt för att kunna upprätthålla ett psykiskt välmående hemma.

"
Varje måndag eller tisdag är min dag där jag går ut och arbetar med mina växter. Jag sätter på mig hörlurarna, kanske lyssnar jag på en ljudbok, och så sätter jag bara igång. Jag älskar att göra det … det får mig verkligen centrerad.
"

Liliana, USA


Framtidens hem

Vi tänker på en hälsosammare och lyckligare framtid för oss själva, våra familjer och världen.

Livet brukade vara förutsägbart. Nu måste alla vara anpassningsbara. Det finns inget nytt normalläge och framtiden är i konstant förändring. Det här har fått många att ompröva sin relation till hemmet. Stadslivet och pendlingsavstånd är mindre viktiga än tidigare. Nu letar människor efter renare, grönare och mer vårdande platser där de kan känna sig trygga. 84 % säger att det är viktigt att ha kontroll över platsen där de bor.

Är du optimistisk gällande framtiden?

48 % av alla i gruppen 18–34 år säger ja jämfört med 30 % i gruppen 55+.

Läs mer

I ett av världens största forskningsprojekt i sitt slag bad vi fler än 34 000 personer att berätta om sina åsikter och insikter kring psykiskt välmående och livet hemma. Läs hela rapporten om du vill se vad vi fick lära oss.

Utforska IKEA Life at Home-rapporten

Läs mer om livet hemma