Pomiń

Nasza kampania „Zabawa to Poważna Sprawa”

W ramach kampanii IKEA Zabawa to Poważna Sprawa, chcemy pokazać ludziom, że zabawa to podstawowa potrzeba, a nie luksus. Zabawa jest niezwykle ważna, nie tylko dla dzieci, ale dla nas wszystkich. Dlaczego? Ponieważ podczas zabawy nawiązujemy relacje, tworzymy, odpoczywamy i ładujemy akumulatory, odrywamy się od rzeczywistości, a także odkrywamy świat i naszą kreatywność.

Dołącz do kampanii IKEA, aby nawiązywać relacje, tworzyć, odpoczywać i ładować akumulatory, odrywać się od rzeczywistości, a także odkrywać świat i swoją kreatywność.
Dołącz do kampanii IKEA, aby nawiązywać relacje, tworzyć, odpoczywać i ładować akumulatory, odrywać się od rzeczywistości, a także odkrywać świat i swoją kreatywność.
Szukasz pomysłów na to, jak fajnie bawić się ze swoimi dziećmi? Dołącz do kampanii IKEA Zabawa to Poważna Sprawa!

Znamy się na zabawie

Mamy bzika na punkcie zabawy. Przestudiowaliśmy i przeanalizowaliśmy różne aspekty zabawy, takie jak okoliczności sprzyjające zabawie, czynniki, które w niej przeszkadzają, oraz różnice kulturowe w podejściu do zabawy. Nasze najnowsze wyniki badań opublikowaliśmy w Raporcie IKEA dotyczącym zabawy 2017, który razem z naszymi poprzednimi raportami stanowi najobszerniejszą na świecie pracę badawczą na ten temat.

Stworzyliśmy też miniprzewodnik z propozycjami gier i zabaw do wykorzystania z dziećmi, by zainspirować każdego do częstszej zabawy w domu. Zabawa jest ważna dla nas wszystkich i dlatego chcemy pokazać ludziom, że niezależnie od tego, kim jesteśmy, możemy z łatwością zacząć się bawić, wszędzie, każdego dnia.

Zabawa pomaga rozwijać ważne umiejętności – zainspiruj się!

Dziecięca zabawa - fundamentalne prawo, podstawowa potrzeba

Zabawa pomaga rozwijać ważne umiejętności, takie jak praca zespołowa, podejmowanie ryzyka czy odporność na stres. Zabawa jest tak ważna, że Konwencja ONZ o Prawach Dziecka stwierdza, że każde dziecko ma do niej prawo. A jednak miliony dzieci na całym świecie pozbawiane są swojego fundamentalnego prawa do zabawy i rozwoju w bezpiecznym środowisku.

W ramach naszej kampanii "Zabawa To Poważna Sprawa", IKEA Foundation nawiązała współpracę z sześcioma wiodącymi organizacjami "Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF i War Child"; by nawet dzieciom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej zapewnić bezpieczne miejsce do zabawy, rozwoju i po prostu bycia dziećmi. Dzięki ich działaniom, 150 000 dzieci może teraz korzystać ze swojego prawa do zabawy.

    Program IWitness Global Citizens

    Program ten daje pracownikom IKEA możliwość przekonania się na własne oczy, w jaki sposób wykorzystywane są środki zebrane w ramach kampanii społecznych IKEA, dzięki którym dzieci z najbiedniejszych społeczności na świecie zyskują szansę na lepsze życie. Pracownicy odwiedzają miejsca, gdzie prowadzone są różne projekty partnerów IKEA Foundation i dzielą się swoimi wrażeniami na blogu IKEA Foundations Global Citizens.