Pomiń

IKEA wraz z UNHCR i UNICEF umeblowała „Blue Dots” – bezpieczne przestrzenie dla osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy

Przestrzeń Blue Dots we Wrocławiu
IKEA Retail w Polsce we współpracy z UNHCR, Agencją ONZ ds. Uchodźców i UNICEF, Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, zaprojektowała i wyposażyła Blue Dots (Niebieskie Punkty). Są to centra wsparcia w Polsce oraz innych krajach zlokalizowane wzdłuż głównych przejść granicznych i szlaków tranzytowych.

Blue Dots to miejsca wsparcia, które zapewniają osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie ochronę i dostęp do niezbędnych informacji. Pomoc w tych punktach kierowana jest do osób szczególnie zagrożonych. 

Według UNHCR, ponad 6,4 miliona osób z Ukrainy zostało do tej pory zarejestrowanych w całej Europie. Spośród nich, 3,8 miliona zostało objętych ochroną tymczasową lub jej podobnymi formami. Około 6,6 miliona osób zostało przesiedlonych na terenie Ukrainy, a liczba ta wciąż rośnie ze względu na trwające działania wojenne na wschodzie i południu kraju.

„Zdecydowana większość osób, które uciekły przed brutalną wojną w Ukrainie to kobiety i dzieci, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. W Blue Dots otrzymują natychmiastowe wsparcie i wskazówki dotyczące dostępu do usług oferowanych przez polski rząd i inne lokalne podmioty, które wykazały się niezwykłą solidarnością. Dzięki stałemu wsparciu ze strony IKEA, możemy przyjąć osoby zmuszone do opuszczenia swoich domów w komfortowej przestrzeni, gdzie mogą czuć się bezpiecznie. IKEA cały czas ma ogromny wpływ - w Polsce i na całym świecie - pomagając nam chronić, wspierać i usamodzielniać uchodźców, którym udzielamy pomocy” - mówi Kevin Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce

Współpraca UNHCR, UNICEF i biznesu 

Po wybuchu wojny w Ukrainie, dzięki współpracy IKEA Retail w Polsce, UNHCR i UNICEF punkty Blue Dots zostały otwarte w Rzeszowie, Przemyślu, Medyce, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdyni, Krakowie i Nadarzynie. 

„Dzięki bardzo dobrej współpracy IKEA i naszych partnerów, możemy projektować wygodne przestrzenie Blue Dots, w których uchodźcy i uchodźczynie narażone na podwyższone ryzyko mogą znaleźć wytchnienie, czuć się bezpiecznie i mieć dostęp do rzetelnych informacji. Mogą też liczyć na profesjonalną poradę i wsparcie psychologiczne. To m.in. w tych przestrzeniach dochodzą do siebie i zbierają siły po traumatycznych wydarzeniach związanych z wojną” – mówi Wiktoria Płocha, Liderka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

Skala pomocy, której udzielają Blue Dots osobom poszukującym bezpieczeństwa, jest zależna od lokalizacji danego punktu. Standardowo w zakresie działalności każdego centrum znajduje się: pomoc psychologiczna, udzielanie niezbędnych informacji, porad prawnych czy wsparcie pierwszej potrzeby. Ośrodki Blue Dots stawiają sobie również za cel identyfikowanie osób, które wymagają dodatkowego wsparcia oraz dalszej szczególnej opieki.  

„Rodziny poszukujące wsparcia w Blue Dots są często wyczerpane i dotknięte traumatycznym przeżyciem związanym z ucieczką przed wojną" - mówi Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator ds. Reagowania Kryzysowego UNICEF w Polsce. „Oferowane przestrzenie muszą być bezpieczne i komfortowe, oprócz zapewnienia im wsparcia i informacji, których pilnie potrzebują. Jesteśmy wdzięczni naszemu globalnemu i lokalnemu partnerowi IKEA za włożenie serca i wykorzystanie swoich umiejętności w staranne zaprojektowanie tych przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uchodźczych dzieci.”

Bezpośredni wkład IKEA Retail w projektowanie i wyposażenie Blue Dots 

W tworzenie Blue Dots bezpośrednio zaangażowali się pracownicy i pracowniczki IKEA w Polsce. Początkowo zapoznawali się oni z daną lokalizacją oraz miejscem, by w drugim kroku określić szczegółowe potrzeby takiego punktu i zaprojektować odpowiadającą im przestrzeń. 

„Podczas przygotowywania przestrzeni pod Blue Dots, na samym początku wymiarowaliśmy powierzchnię lokalu i doradzaliśmy, jak ją zorganizować. Następnie tworzyliśmy projekt i dostarczaliśmy potrzebne produkty oraz zapewnialiśmy ich bezpieczny montaż. Przestrzenie te są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Dla nas to bardzo ważne, aby zapewniały one możliwość bezpiecznej rozmowy z psychologiem, a także, by przebywające w nich dzieci miały miejsce do zabawy. Zaprojektowaliśmy przestrzenie dla najmłodszych, które są przytulne, a jednocześnie bardzo wesołe. Użyliśmy jednak niskich mebli, aby rodzice czy opiekunowie mogli mieć zawsze oko na swoje pociechy” – dodaje Wiktoria Płocha, Liderka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce

Wieloletnia współpraca IKEA, UNHCR i UNICEF na rzecz dzieci i osób uchodźczych 

Wspólne tworzenie Blue Dots to część większej darowizny dla UNHCR i UNICEF przekazywanej przez różne podmioty związane z IKEA na rzecz osób uchodźczych. Obejmuje ona wsparcie rzeczowe w postaci produktów, ekspertyzę projektową oraz wsparcie logistyczne ze strony Ingka Group, a także pomoc pieniężną ze strony Inter IKEA Group i IKEA Foundation. 

W latach 2014-2015 pod hasłem „Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców” IKEA Foundation przekazywała na rzecz UNHCR 1 euro od każdego produktu oświetleniowego LED sprzedanego w sklepach IKEA. Środki z kampanii trafiły m.in. do obozów dla uchodźców i uchodźczyń w Bangladeszu, Czadzie, Sudanie, Etiopii i Jordanii.

IKEA i UNICEF współpracują ze sobą od ponad dwudziestu lat na rzecz ochrony praw dzieci na całym świecie. Dotychczas IKEA wspierała programy UNICEF dotyczące wody i urządzeń sanitarnych, żywienia i edukacji, a także działania organizacji w sytuacjach kryzysowych m.in. w ramach programu prowadzonego również w polskich sklepach IKEA „1 euro to majątek – Pluszaki dla edukacji”.

Od 2014 roku IKEA wspomaga też osoby z doświadczeniem uchodźczym w różnych aspektach działalności i współdziała z takimi partnerami, jak UNHCR. Celem tej współpracy jest zmiana postrzegania uchodźców i uchodźczyń, by patrzeć na nich nie przez pryzmat stereotypów, a dostrzegać w nich ludzi, którzy – tak jak każdy z nas – zasługują na bezpieczny dom.

Od wybuchu wojny w lutym br. IKEA Retail w Polsce niesie najpotrzebniejszą pomoc dla osób z Ukrainy. Do tej pory przekazano na ich rzecz ponad 735 tys. produktów. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu wszystkich jednostek IKEA pomoc trafiła już do blisko 236 tys. osób. 


O UNHCR: 

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) jest jedyną organizacją upoważnioną do udzielania międzynarodowej ochrony osobom wysiedlonym na całym świecie. Działając obecnie w 137 krajach, UNHCR promuje podstawowe prawa uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, wewnętrznie przesiedlonych oraz osób pozbawionych obywatelstwa. W Polsce, w związku z sytuacją w Ukrainie, UNHCR znacznie rozszerzyło swoją działalność. Zespół składający się z około 100 osób podejmuje czynności w następujących obszarach: komunikacja ze społecznością, udzielanie pomocy pieniężnej, zapewnienie ochrony uchodźcom, udzielanie pomocy humanitarnej i ratującej życie, ochrona przed handlem ludźmi i wykorzystywaniem na tle seksualnym.

UNHCR przewodzi nadrzędnej strukturze koordynacji działań na rzecz uchodźców w Polsce, wspierając czynności prowadzone przez rząd.

W maju 2022 roku UNHCR zainaugurował polski wątek Regionalnego Planu Reagowania na Uchodźców, który obejmuje 87 partnerów (głównie organizacje pozarządowe). Zwróciliśmy się o łączny budżet w wysokości ponad 740 mln USD. Plan ma na celu uzupełnienie, wsparcie i wzmocnienie krajowej odpowiedzi na kryzys uchodźczy w Polsce. Aktualne informacje na temat działań są dostępne na Portalu Danych UNHCR Polska, w tym na poszczególnych stronach poświęconych konkretnym sektorom/grupom roboczym.

O UNICEF:

UNICEF prowadzi działania w najtrudniejszych miejscach na świecie, aby dotrzeć do najbardziej pokrzywdzonych dzieci i nastolatków - oraz w celu ochrony praw każdego dziecka, niezależnie od miejsca. W ponad 190 krajach i regionach robimy wszystko, aby pomóc dzieciom przetrwać, rozwijać się i realizować swój potencjał od wczesnego dzieciństwa do okresu dojrzewania.  

Jako największy na świecie dostawca szczepionek, chronimy zdrowie i prawidłowe odżywianie dzieci, zapewniamy dostęp do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych, wysokiej jakości edukację i rozwijanie umiejętności, zapobieganie i leczenie HIV u matek i dzieci oraz chronimy dzieci i młodzież przed przemocą i wykorzystywaniem.

Przed, w trakcie i po zakończeniu kryzysów humanitarnych UNICEF jest na miejscu, niosąc ratującą życie pomoc i nadzieję dzieciom i rodzinom. Niepolityczni i bezstronni, nigdy nie jesteśmy neutralni, gdy chodzi o obronę praw dzieci i zabezpieczenie ich życia i przyszłości. 

Materiały do pobrania

Mapa Blue Dots IKEA

Węzły wsparcia Blue Dots - infografika

Pobierz obraz (405.61 KB)

Blue Dots - Wrocław - zdjęcie 1

Blue Dots - Wrocław - zdjęcie 1

Pobierz obraz (226.1 KB)

Blue Dots - Wrocław - zdjęcie 2

Blue Dots - Wrocław - zdjęcie 2

Pobierz obraz (200.67 KB)

Punkt Blue Dots IKEA UNICEF UNHCR Medyka

Blue Dots - Medyka - zdjęcie 1

Pobierz obraz (292.28 KB)

Punkt Blue Dots Medyka IKEA UNHCR UNICEF

Blue Dots - Medyka - zdjęcie 2

Pobierz obraz (212.58 KB)

Punkt Blue Dots Medyka IKEA UNHCR UNICEF

Blue Dots - Medyka - zdjęcie 3

Pobierz obraz (222.93 KB)

Punkt Blue Dots Nadarzyn IKEA UNICEF UNHCR

Blue Dots - Nadarzyn - zdjęcie 1

Pobierz obraz (342.86 KB)

Blue Dots - Nadarzyn - zdjęcie 2

Pobierz obraz (220.25 KB)

Blue Dots - Poznań - zdjęcie 1

Blue Dots - Poznań - zdjęcie 1

Pobierz obraz (281.09 KB)

Blue Dots - Poznań - zdjęcie 2

Blue Dots - Poznań - zdjęcie 2

Pobierz obraz (280.17 KB)

Blue Dots - Poznań - zdjęcie 3

Blue Dots - Poznań - zdjęcie 3

Pobierz obraz (261.11 KB)

Blue Dots - Poznań - zdjęcie 4

Blue Dots - Poznań - zdjęcie 4

Pobierz obraz (302.82 KB)

Blue Dots - Przemyśl - zdjęcie 1

Blue Dots - Przemyśl - zdjęcie 1

Pobierz obraz (206.2 KB)

Blue Dots - Przemyśl - zdjęcie 2

Blue Dots - Przemyśl - zdjęcie 2

Pobierz obraz (202.02 KB)

Blue Dots - Rzeszów - zdjęcie 1

Blue Dots - Rzeszów - zdjęcie 1

Pobierz obraz (157.31 KB)

Blue Dots - Rzeszów - zdjęcie 2

Blue Dots - Rzeszów - zdjęcie 2

Pobierz obraz (141.88 KB)

Blue Dots - Rzeszów - zdjęcie 3

Blue Dots - Rzeszów - zdjęcie 3

Pobierz obraz (119.57 KB)

Blue Dots - Kraków - zdjęcie 1

Blue Dots - Kraków - zdjęcie 1

Pobierz obraz (209.67 KB)

Blue Dots - Kraków - zdjęcie 2

Blue Dots - Kraków - zdjęcie 2

Pobierz obraz (230.7 KB)

Blue Dots - Kraków - zdjęcie 3

Blue Dots - Kraków - zdjęcie 3

Pobierz obraz (166.99 KB)

Blue Dots - Kraków - zdjęcie 4

Blue Dots - Kraków - zdjęcie 4

Pobierz obraz (272.11 KB)

Blue Dots - Warszawa - zdjęcie 1

Blue Dots - Warszawa - zdjęcie 1

Pobierz obraz (108.78 KB)

Blue Dots - Warszawa - zdjęcie 2

Blue Dots - Warszawa - zdjęcie 2

Pobierz obraz (69.2 KB)

Blue Dots - Warszawa - zdjęcie 3

Blue Dots - Warszawa - zdjęcie 3

Pobierz obraz (72.91 KB)