Gå til hovedinnholdet
Meny

IKEA nabofond

IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene og å bidra til et bedre liv hjemme. Hjemmefølelsen er følelsen av å høre til, og for noen er den vel så sterk utenfor husets fire vegger. IKEA nabofond har som formål å bidra til et bedre liv i lokalmiljøene våre. Gjennom samarbeid og lokale initiativ ønsker vi at flere skal oppleve et sted å høre til.

Har din organisasjon en ide som bidrar til dette? Da kan du søke IKEA nabofond om støtte i form av produkter fra hele sortimentet vårt (inkludert mat!), interiørkompetanse og øvrige tjenester til en verdi av 100.000,–.

Alle varehusene våre, og Oslo Planning Studio, deler ut IKEA nabofond-støtte en gang pr år.

Søknadsperioden er 1. januar til 1. mars.

En jury fra hvert varehus, inkludert eksterne representanter fra nabolaget, finner de beste forslagene, og støtten utdeles fortløpende etter behov.

 • Hva innebærer støtten fra IKEA nabofond? 

  Vi ønsker å støtte nærmiljøet vårt med det vi kan best, nemlig med møbler og interiørkompetanse. Støtten gis derfor i form av IKEA-produkter fra varehuset og i form av arbeidstimer fra våre interiørdesignere, ikke i form av finansielle gaver. 

  Hvem kan søke IKEA nabofond? 

  IKEA er opptatt av å være for de mange menneskene, og ikke for de få. Derfor ønsker vi at IKEA nabofond skal nå flest mulig barn, og støtte miljøtiltak som kan være til glede og nytte for mange mennesker. Tiltakene IKEA nabofond støtter må reflektere IKEAs verdigrunnlag.

  Hva gir IKEA nabofond støtte til?

  Vi støtter prosjekter der målet er å støtte de som skaper et bedre hjem utenfor hjemmet. Vi støtter prosjekter som kan støtte som føler seg alene, eller ekskludert eller mangler et hjem. IKEA nabofond er åpent for alle som skaper et viktig møtepunkt i lokalmiljøet for de som trenger det. Søkeren må velge hvilket IKEA-varehus en søker støtte fra. Søkeren forutsettes å ha tilknytning til et organisasjons-/foretaksnummer.

  Hva gir IKEA nabofond ikke støtte til?

  Organisasjoner / institusjoner eller arrangementer / aktiviteter som oppleves som partipolitiske, religiøse, diskriminerende og som ikke er åpne for alle mennesker i samfunnet. Enkeltpersoner/aktører/ aktiviteter der hovedformålet er å tjene penger. Vi kan dessverre ikke gi støtte til kommunale eller andre offentlige institusjoner, som f.eks. barnehager.

  Søknadsfrist og fordeling

  Rammene for støtte IKEA nabofond har totalt 800.000 kroner til rådighet i året, hvor det tildeles 100.000 kroner fra hvert av våre 7 varehus og 1 planning studio. Støtten som gis, skal være anvendt innen ett år fra prosjektet er valgt ut fra det lokale tildelingsutvalget i IKEA nabofond. IKEA nabofond har en hovedutdeling hvert år, med søknadsfrist 1. mars.  

  De utvalgte prosjektene som er valgt ut til å motta støtte fra IKEA nabofond vil offentliggjøres på denne nettsiden.

  Tildelingsutvalg

  Innsendte søknader vurderes av et lokalt tildelingsutvalg. Hvert varehus har satt ned et eget utvalg, bestående av IKEA-medarbeidere og minst ett ekstern aktør fra varehusets nærmiljø.

  Kontaktpersonene for prosjektene vil bli kontaktet i forkant. Vi har dessverre ikke alltid mulighet til å kontakte søkere som ikke har mottatt støtte. Alle søkere vil få en tilbakemelding om de har fått tildeling eller ikke. Innen ett år fra støtten er mottatt, forplikter mottaker seg til å skrive noen ord om, og sende noen bilder fra, resultatet av støtten fra IKEA nabofond. IKEA vil kunne bruke dette i sin kommunikasjon.  

Vinnere av IKEA Nabofond 2022

 

IKEA Åsane:
Vinneren er Flaktveit idrettslag! I tillegg til deres 1000 medlemmer er Flaktveit idrettslags lokaler brukt av mange andre som en åpen hall, junior klubb og for egenorganiserte aktiviteter. Vi tror at interiørhjelp og møbler til innredning av fellesarealer kommer til å skape mye glede og engasjement i nabolaget til IKEA Åsane.

IKEA Ringsaker:
Vinneren er Matsentralen Innlandet! Oppfriskning av møte- og klasserom er et godt eksempel på hvordan, Matsentralen Innlandet, kan bidra til å bevisstgjøre barna om næringskjeden, svinn, fattigdom og matlaging. Et lokale der barn og ungdom kan møtes og trives, vil gi trygghet, glede, samhold og engasjement for barn og ungdom i kommunen. Vi tror dette vil skape mindre skam, søppel og fattigdom – og mer matglede!

IKEA Sørlandet:
Vinnerne er A-larm og Krossen Skole Grim! Å skape et miljø med kjøkken hvor man kan ha ulike aktiviteter for brukere og pårørende innen rusfeltet, er et godt eksempel på hvordan A-larm kan bidra til at ungdommer og unge voksende kan gjennomføre aktiviteter og oppleve mestring.
Den andre vinneren er Krossen Skole Grim! De kan bidra til å skape forståelse og lærdom sammen med barna rundt gjenbruk og bærekraftige valg.

IKEA Slependen:
Vinnerne er BUA Andebu, Ungdomsklubbene og UKM i øvre eiker, Lommedalen IL og Ullern Frivilligsentral/Kirkens bymisjon. Vinnerne ble valgt fordi de bidrar til å inkludere minoritetsgrupper i nabolaget ved å tilby engasjerende aktiviteter i tillegg til å skape en møteplass i nærmiljøet.

IKEA Leangen:
Vinnerne er Utleira IL, Ungdomsklubben Cobra og Vinne IL! Disse vinnerne er viktige bidragsytere i nærmiljøet til å støtte de med tynne lommebøker og skaper inkluderende møteplasser i nærmiljøet.

Oslo Planning Studio:
Vinnerne er Tøyen Legoklubb, Dysleksi Oslo og Sinsen Konsertorkester! Disse støtter barn og kreativ utvikling samt inkludering av barn som er litt annerledes.

IKEA Furuset:
Vinneren er SIMOF! De gjør et arbeid for å skape et trygt og inkluderende miljø for barn og unge i Groruddalen og er derfor årets vinner av nabofondet. Ved å støtte SIMOF ser vi at vi hjelper med å skape rom for barn og unge hvor de treffes og har et sosialt utbytte. I tillegg ser vi at lokalene til ungdommen verken er særlig innbydene eller hyggelig. Her kan vi hjelpe dem med en bedre utforming av lokalene og med møbler de sårt trenger.

IKEA Forus:
Vinnerne er SeMeg, Norsk Folkehjelp Jæren, Haugesund KFUM-KFUK, Einherjar eSport, Julebygda Idrettslag, Haugesund ishockeyklubb, IL Skjalg og Bryne tennisklubb. IKEA Forus valgte å støtte flere partnere med fokus på å skape gode og trygge samlingssteder for barn og organisasjoner som hjelper barn og unge i sårbare situasjoner. 

Gratulerer til alle vinnere av IKEA Nabofond 2022! 

Bilder av gjennomføringen av prosjektene vil bli publisert i løpet av våren.