Gå til hovedinnholdet

IKEA nabofond

IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene og å bidra til et bedre liv hjemme. Hjemmefølelsen er følelsen av å høre til, og for noen er den vel så sterk utenfor husets fire vegger. IKEA nabofond har som formål å bidra til et bedre liv i lokalmiljøene våre. Gjennom samarbeid og lokale initiativ ønsker vi at flere skal oppleve et sted å høre til.

Har organisasjonen din en ide som bidrar til dette? Da kan du søke IKEA nabofond om støtte i form av produkter fra hele sortimentet vårt (inkludert mat), interiørkompetanse og øvrige tjenester til en verdi av 100.000,–.

Alle varehusene våre deler ut IKEA nabofond-støtte en gang pr år.

Søknadsperioden er 1. januar til 1. mars. Følg med på det lokale varehuset ditt. 

En jury fra hvert varehus, inkludert eksterne representanter fra nabolaget og også IKEA Family-medlemmene våre, finner de beste forslagene, og støtten utdeles fortløpende etter behov.

 • Hva innebærer støtten fra IKEA nabofond? 

  Vi ønsker å støtte nærmiljøet vårt med det vi kan best, nemlig med møbler og interiørkompetanse. Støtten gis derfor i form av IKEA-produkter fra varehuset og i form av arbeidstimer fra våre interiørdesignere, ikke i form av finansielle gaver. 

  Hvem kan søke IKEA nabofond? 

  IKEA er opptatt av å være for de mange menneskene, og ikke for de få. Derfor ønsker vi at IKEA nabofond skal nå flest mulig, og støtte miljøtiltak som kan være til glede og nytte for mange mennesker. Tiltakene IKEA nabofond støtter må reflektere IKEAs verdigrunnlag.

  Hva gir IKEA nabofond støtte til?

  Vi støtter prosjekter der målet er å støtte de som skaper et bedre hjem utenfor hjemmet. Vi støtter prosjekter som kan støtte de som føler seg alene, eller ekskludert eller mangler et hjem. IKEA nabofond er åpent for alle som skaper et viktig møtepunkt i lokalmiljøet for de som trenger det. Søkeren må velge hvilket IKEA-varehus en søker støtte fra. Søkeren forutsettes å ha tilknytning til et organisasjons-/foretaksnummer.

  Hva gir IKEA nabofond ikke støtte til?

  Organisasjoner / institusjoner eller arrangementer / aktiviteter som oppleves som partipolitiske, religiøse, diskriminerende og som ikke er åpne for alle mennesker i samfunnet. Enkeltpersoner/aktører/ aktiviteter der hovedformålet er å tjene penger. Vi kan dessverre ikke gi støtte til kommunale eller andre offentlige institusjoner, som f.eks. barnehager.

   

 • Søknadsfrist og fordeling

  Rammene for støtte IKEA nabofond har totalt 700.000 kroner til rådighet i året, hvor det tildeles 100.000 kroner fra hvert av våre 7 varehus. Støtten som gis, skal være anvendt innen ett år fra prosjektet er valgt ut fra det lokale tildelingsutvalget i IKEA nabofond. IKEA nabofond har en hovedutdeling hvert år, med søknadsfrist 1. mars.  

  De utvalgte prosjektene som er valgt ut til å motta støtte fra IKEA nabofond vil offentliggjøres på denne nettsiden, og blir informert om dette direkte fra varehusene.

  Tildelingsutvalg

  Innsendte søknader vurderes av et lokalt tildelingsutvalg. Hvert varehus har satt ned et eget utvalg, bestående av IKEA-medarbeidere og minst ett ekstern aktør fra varehusets nærmiljø. Dette utvalget velger ut 1 vinner og nominerer 2-3 lokale søknader som kan stemmes på av IKEA Family-medlemmene våre. Alle søknader kan derfor bli offentliggjort på vår nettside.

  Kontaktpersonene for prosjektene vil bli kontaktet i forkant. Vi har dessverre ikke alltid mulighet til å kontakte søkere som ikke har mottatt støtte. Alle søkere vil få en tilbakemelding om de har fått tildeling eller ikke. Innen ett år fra støtten er mottatt, forplikter mottaker seg til å skrive noen ord om, og sende noen bilder fra, resultatet av støtten fra IKEA nabofond. IKEA vil kunne bruke dette i sin kommunikasjon.  

Vinnere av IKEA nabofond 2023

IKEA Ringsaker

Vinneren som ble stemt frem av IKEA Family-medlemmer er Nes Sportsklubb Skigruppa. Nes Sportsklubb/Skigruppe er en frivillig organisasjon driftet på dugnadsarbeid. Skigruppa tilbyr (i deres øyne) "nærdistriktets" flotteste alpinbakke, Øvernløypa (Beliggende på Nesbygda i Ringsaker), med to spennende nedfarter og mange muligheter. Bakken driftes på dugnad gjennom Skigruppa til Nes Sportsklubb. Dette gir en unik atmosfære og et flott samhold. Skigruppa fokuserer på trivsel, mestring og inkludering. De har gratis tilbud til flere lokale aktører gjennom forskjellige støtteordninger og holder fokus på å holde kostnadene for heiskort så lav som mulig slik at flere kan oppleve skibakken. Skiklubben tilbyr i tillegg varmestue og kiosk med ulike salgsvarer. De bruker støtte fra IKEAs nabofond til en modernisering og oppussing av spisedelen av Heisbua i Øvernløypa. Foto: Beathe Lindbye, Ringsaker blad

Representant fra Nes Sportsklubb og IKEA. Foto: Beathe Lindbye, Ringsaker blad

Den andre vinneren valgt av en lokal jury er Stiftelsen Renåvangen. Stiftelsen Renåvangen har en lang historie med å hjelpe mennesker som sliter med rusavhengighet. De har utviklet en rekke innovative og effektive behandlingsprogrammer som har hjulpet mange mennesker til å komme seg på veien til bedring og tilbake til et sunt og lykkelig liv. En viktig del av denne prosessen er å støtte familiene til de som er i behandling. Å ha et trygt og komfortabelt sted for barna å besøke sine foreldre under behandlingen kan være avgjørende for å opprettholde familiebåndene og hjelpe til med helbredelsesprosessen.    Stiftelsen Renåvangen har allerede vist seg å være en organisasjon som bryr seg om å støtte familiene til de som er i behandling. Oppussingen av besøksrommet vil gi barna en trygg og behagelig plass å være sammen med foreldrene sine, og det vil også bidra til å skape en mer positiv og støttende atmosfære for hele familien.    IKEA Ringsaker ønsker å bidra til dette og gi enda mer støtte til familiene som trenger det mest og har av den grunn bestemt at årets nabofond støtte skal gå til Stiftelsen Renåvangen og oppussing av besøksrom for barn.

Renåvangen ansatte.

IKEA Åsane

Den første vinneren (på bildet) valgt av en lokal jury er Bærekraftige liv Løvstakken. Dette er en frivillig ideell organisasjon som baserer aktiviteter på frivillighet. De jobber for å redusere sitt økologiske fotavtrykket samtidig som de vil øke livskvaliteten i sitt lokalmiljø. I lokalet sitt har de symaskiner, tre- og metallverksted og en avdeling med bruktutsalg av klær. De jobber nå med å få på plass en enkel og billig kafedrift for å kunne tilby en lavterskel møteplass for nærmiljøet. De kommer til å bruke midler fra IKEA nabofond til å oppgradere kjøkkenet med hvitevarer og fellesområder. De ønsker å skaffe seg hev-senk bord til symaskiner, taklamper, planter og generelt løfte lokalene. Den andre vinneren som ble valgt av IKEA Family-medlemmer er Epona Rideklubb. De jobber med å gi et tilbud for alle type ryttere, også de som ikke er interessert i å konkurrere, og har også et tilbud for personer med særskilte behov. Dette er en klubb som er basert på dugnad og sunne verdier og de ønsker å lage et koselig klubbrom med garderobeløsninger fra IKEA.

Vinnere av IKEA nabofond.

IKEA Forus

Vinnerne valgt av en lokal jury er Riska FK, Sola Atelier, Skeie Skolekorps og Frakkgjerd Skolekorps. Alle disse organisasjoner gjør et viktig arbeid for å skape et sunt, inkluderende samlingssted for barn og unge i lokalmiljøet vårt. Sola Atelier satser på integrering av ukrainske flyktninger og norske barn og unge.

Etter en spennende avstemming på IKEA.no, var det til slutt den ideelle organisasjonen Kreftomsorg Rogaland som fikk flest stemmer og dermed fikk hoved-tildelingen på 50.000,– i gavekort fra IKEA Forus.  Ved utdeling av nabofondet møtte vi fem fantastiske damer som daglig jobber med psykososial helsehjelp gjennom terapeutiske samtaler til kreftsyke, pårørende og etterlatte. 

 

Kreftomsorg Rogaland ble startet i 2006, og har i dag 10 ansatte fordelt på tre kontorer, Stavanger, Haugesund og Bryne.  I fjor hadde kontoret i Stavanger over 2.000 samtaler.   Kreftomsorg Rogaland får ingen statlig støtte, men drifter kun på gaver og donasjoner.  Derfor kom gaven fra IKEA nabofond godt med. 

 

De ønsker å bruke pengene til å gjøre samtalerommene mer barnevennlige og til en trygg og god plass for mennesker i en vanskelig situasjon. 


IKEA Sørlandet

Vinneren valgt av en lokal jury er Joker Fritidsklubb i Birkeland. Dette er en ungdomsklubb lokalisert i Birkeland som blir besøkt av 50-60 ungdommer hver onsdag og fredag. Ungdomsklubben er viktig å være med å bidra til å skape et hjem utenfor hjemmet i området. De har behov for alt av type møbler, da dette er noe de normalt må hente fra gi bort sider, og som i høy grad allerede er uslitt. Her vil det blir fokus på å sikre et tydelig fokus i prosjektstyring for å sikre at budsjettet holder til mest mulig opp mot kvaliteten det gir. 

IKEA Family medlemmer valgte Tømmestø Ungdomsklubb, en ny livsnøytral ungdomsklubb i ytre Randesund bydel, hvor det er sterkt behov for et bedre tilbud utenfor hjemmet. Helst bør det være enda litt kulere enn de tør å ønske seg hjemme på rommet sitt. Så de fikk hjelp fra IKEA til å gjøre Tømmerstø Ungdomsklubb til det kuleste ungdomsstedet i Kristiansand. Et sted hvor barn og unge har lyst til å være.

IKEA Slependen

Vinneren valgt av en lokal jury er Aktive sammen. Dette er en frivillig organisasjon som har fokus på å bidra til å aktivisere og sosialisere barn og deres foresatte, som faller utenfor i samfunnet på grunn av ulike barrierer. Aktive Sammen ønsker å forebygge isolasjon og sosiale problemer, og gjennom matdonasjoner, samtalegrupper, fellesmiddager, dags- og ukesturer, aktivitetsuker, arrangementer i forbindelse med høytider og åpent hus vil Aktive Sammen skape en arena for utvidelse av nettverket for brukerne av tjenestene. Huset de disponerer har et slitt og lite funksjonelt kjøkken, og vi skal derfor bidra med utbedring av kjøkken, samt spiseplass. 

IKEA Family-medlemmene våre stemte frem Hjertely som vinneren. Hjertely har som formål å utvikle et aktivitetstilbudet i bydelen Åssiden som skaper meningsfulle møteplasser for ungdom. I forlengelse av dette er det et konkret mål at ungdommene (og unge voksne) selv skal være med å utvikle tilbudet og motta lønn for gjennomføring. Dette vil gi ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen eller har potensiale for å være varig utenfor arbeidslivet en arena for mestring og relevant arbeidserfaring. De ønsker videre å tilrettelegge for at flyktninger, særlig enslige mindreårige og unge voksne, kan få språkopplæring utover introduksjonsprogrammet, og utnytte den arbeidserfaringen de har fra sitt hjemland til å bidra til et lokalt fritidstilbud.

Med et bidrag fra IKEA nabofondet vil de kunne servere gratis mat til ungdommene, og lette det økonomiske trykket for vanskeligstilte familier.  

IKEA Leangen

Vinneren valgt av en lokal jury er A-Larm Trøndelag. A-larm støtter brukere og pårørende innen rusfeltet med å iverksette og opprettholde egne recovery prosesser. Dette innebærer økt livskvalitet, opplevelse av mestring, tilhørighet og integrering i samfunnet. A-Larm støtter brukere og pårørende ved å tilby et rusfritt samlingssted. Et sted som gir rom for refleksjon, erfaringsdeling, støtte og en trygg atmosfære. Med støtte fra IKEA nabofond skal de innrede ressurssenter for brukere og pårørende innen rusfeltet. 

IKEA Family-medlemmene våre stemte frem Steinkjer Fotballklubb. De har et nyoppusset klubbhus som trenger inventar. 

Steinkjer Fotballklubb organiserer omlag 850 barn og unge. De tilbyr kveldsmat hver mandag for kun 20,–, og omlag 200 er innom for å benytte seg av tilbudet. 

De er en sosial møteplass for medlemmer, ildsjeler og foresatte. I tillegg til aldersbestemte lag, har Steinkjer Fotballklubb et eget lag med særskilt tilrettelegging. 

 

IKEA Furuset

I år ble det faktisk to vinnere som kan glede seg over 50.000,– fra IKEA nabofond. Høybråten og Stovner Idrettslag og Lindeberg Sportsklubb, er to flotte klubber i lokalmiljøet vårt, som bidrar til felleskap og samhold blant barn og unge. Vi følger opp med FØR og ETTER- bilder, så følg med videre! 

Gratulerer til alle vinnere av IKEA nabofond 2023!  

 • IKEA Åsane:
  Vinneren er Flaktveit idrettslag! I tillegg til deres 1000 medlemmer er Flaktveit idrettslags lokaler brukt av mange andre som en åpen hall, junior klubb og for egenorganiserte aktiviteter. Vi tror at interiørhjelp og møbler til innredning av fellesarealer kommer til å skape mye glede og engasjement i nabolaget til IKEA Åsane.

  IKEA Ringsaker:
  Vinneren er Matsentralen Innlandet! Oppfriskning av møte- og klasserom er et godt eksempel på hvordan, Matsentralen Innlandet, kan bidra til å bevisstgjøre barna om næringskjeden, svinn, fattigdom og matlaging. Et lokale der barn og ungdom kan møtes og trives, vil gi trygghet, glede, samhold og engasjement for barn og ungdom i kommunen. Vi tror dette vil skape mindre skam, søppel og fattigdom – og mer matglede!

  IKEA Sørlandet:
  Vinnerne er A-larm og Krossen Skole Grim! Å skape et miljø med kjøkken hvor man kan ha ulike aktiviteter for brukere og pårørende innen rusfeltet, er et godt eksempel på hvordan A-larm kan bidra til at ungdommer og unge voksende kan gjennomføre aktiviteter og oppleve mestring.
  Den andre vinneren er Krossen Skole Grim! De kan bidra til å skape forståelse og lærdom sammen med barna rundt gjenbruk og bærekraftige valg.

  IKEA Slependen:
  Vinnerne er BUA Andebu, Ungdomsklubbene og UKM i øvre eiker, Lommedalen IL og Ullern Frivilligsentral/Kirkens bymisjon. Vinnerne ble valgt fordi de bidrar til å inkludere minoritetsgrupper i nabolaget ved å tilby engasjerende aktiviteter i tillegg til å skape en møteplass i nærmiljøet.

  IKEA Leangen:
  Vinnerne er Utleira IL, Ungdomsklubben Cobra og Vinne IL! Disse vinnerne er viktige bidragsytere i nærmiljøet til å støtte de med tynne lommebøker og skaper inkluderende møteplasser i nærmiljøet.

  Oslo Planning Studio:
  Vinnerne er Tøyen Legoklubb, Dysleksi Oslo og Sinsen Konsertorkester! Disse støtter barn og kreativ utvikling samt inkludering av barn som er litt annerledes.

  IKEA Furuset:
  Vinneren er SIMOF! De gjør et arbeid for å skape et trygt og inkluderende miljø for barn og unge i Groruddalen og er derfor årets vinner av nabofondet. Ved å støtte SIMOF ser vi at vi hjelper med å skape rom for barn og unge hvor de treffes og har et sosialt utbytte. I tillegg ser vi at lokalene til ungdommen verken er særlig innbydene eller hyggelig. Her kan vi hjelpe dem med en bedre utforming av lokalene og med møbler de sårt trenger.

  IKEA Forus:
  Vinnerne er SeMeg, Norsk Folkehjelp Jæren, Haugesund KFUM-KFUK, Einherjar eSport, Julebygda Idrettslag, Haugesund ishockeyklubb, IL Skjalg og Bryne tennisklubb. IKEA Forus valgte å støtte flere partnere med fokus på å skape gode og trygge samlingssteder for barn og organisasjoner som hjelper barn og unge i sårbare situasjoner. 

  Gratulerer til alle vinnere av IKEA Nabofond 2022!