Behandling av personopplysninger i IKEA FAMILY 

IKEA FAMILY-medlemmer kan stole på oss

Vi i IKEA er opptatt av at du som IKEA FAMILY-medlem skal være trygg på at vi behandler dine personopplysninger på en sikker måte, i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger i forbindelse med ditt IKEA Family-medlemskap, samt hvilke rettigheter du har.

Behandlingsansvarlig

IKEA AS (Org. nr. 914 787 521), med registrert kontor på Nesbruveien 42, 1396 Billingstad, er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles til de formålene som fremgår under i denne erklæringen.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

De personopplysningene vi samler inn fra deg direkte

Når du oppretter en medlemskonto og melder deg inn som IKEA FAMILY-medlem mottar vi en rekke personopplysninger direkte fra deg, herunder:

 • Navn
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Postadresse
 • Postnummer
 • Bosted (by)

De opplysningene vi samler inn fra deg indirekte   

Ved å benytte deg av ditt IKEA FAMILY-medlemskap lagrer vi også din kjøpshistorikk. Dette innebærer at vi lagrer alle dine kvitteringer digitalt på din Family-profil. Dermed mottar vi opplysninger om de produktene du handler, beløp, dato for kjøp og betalingsmåte.   

Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre online IKEA FAMILY-tjenester, herunder når du besøker din IKEA FAMILY-profil og ellers gjennomfører kjøp via vår nettside. Dette inkluderer personopplysninger som hvilke dato og tid du besøkte våre nettsider, hva slags mobil/PC du benyttet deg av ved ditt besøk på nettsiden, hvilket operativsystem og nettleser du bruker, samt IP-adresser.

De personopplysningene vi samler inn fra andre kilder

Vi kan også motta personopplysninger fra andre kilder, slik som offentlig tilgjengelige registre.

Hva bruker vi dine personopplysninger til?

I forbindelse med ditt IKEA FAMILY-medlemskap bruker IKEA dine personopplysninger til følgende formål:

Administrere medlemsforholdet

Det er nødvendig for oss behandle dine personopplysninger for å kunne tilby deg et medlemskap i IKEA FAMILY, og således for å kunne tilby deg våre medlemsgoder, slik som rabatter på våre produkter. Vi anvender blant annet din e-postadresse eller ditt medlemsnummer for å identifisere deg når du logger deg inn på din IKEA FAMILY-profil. Dine kjøpshistorikk kan også benyttes for å håndtere eventuelle klager eller reklamasjoner, eller for å kontrollere om du har kjøpt varer med eventuelle mangler. Dette inkluderer at vi benytte informasjon om deg til å hente ut tidligere kjøpskvitteringer, og dermed hjelpe deg på mest mulig måte.

Vi vil også kunne benytte dine personopplysninger til å kommunisere med deg i forbindelse med gjennomføringen av dine kjøp og eventuelle andre tjenester som vi leverer til deg. 

Analyse

Når du melder deg inn som IKEA FAMILY-medlem vil be om ditt samtykke til å bruke dine personopplysninger til analyseformål. Det er frivillig å avgi samtykke, og du vil kunne bli et IKEA FAMILYmedlem selv om du velger å ikke gi ditt samtykke. Du kan også trekke ditt samtykke tilbake på et senere tidspunkt. Dette kan du enkelt gjøre ved å logge inn på din IKEA FAMILY-profil, og hake av for «tilpasset kommunikasjon». Du vil fortsatt forbli et Family-medlem, med de samme medlemsgodene.

Vi kan på bakgrunn av en analyse av dine kjøp og andre personopplysninger tilpasse våre tilbud til deg. Dette slik at du kan motta mer relevant og personlige fordeler. Våre analyser baserer seg i hovedsak på de demografiske personopplysningene som du har delt med oss, herunder kjønn, alder og adresse, samt anonymiserte opplysninger, men vi vil også kunne benytte informasjon fra din registrerte kjøpshistorikk for å bedre forstå dine preferanser og være mer relevant for deg.

Analyser basert på anonymisert data, vil vi kunne gjøre uten ditt samtykke.

Markedsføring

Generell markedsføring

Når du registrerer deg som IKEA FAMILY-medlem kan du velge om du vil motta nyhetsbrev per e-post og/eller SMS. Vi vil sende deg generell informasjon om IKEA- FAMILY tilbud, arrangementer, og inspirasjon løpende. Vi vil også via våre nyhetsbrev gi deg som IKEA FAMILY-medlem mulighet til å delta på inspirerende seminarer og konkurranser. 

I forbindelse med utsending av vår IKEA-katalog hver høst, kjøper vi adresser fra Bring (tidligere Posten), såkalt adressert reklame. Derfor kan det hende du får en katalog i posten, selv om du har en «nei takk til uadressert reklame» på postkassen din. Dersom du ikke ønsker å motta adressert reklame generelt, kan du reservere deg mot dette på Altinn på denne lenken. Hvis du ikke har mottatt katalogen, og ønsker den, kan du få den tilsendt i etterkant ved å registre dette på IKEA.no. Vi ber da om navn og fullstendig postadresse for å sende den til deg, og vi spør også etter e-post-adresse og telefonnummer i tilfelle det oppstår problemer med leveringen. 

Tilpasset markedsføring

Dersom du har takket ja til analysering av din profil og din kjøpshistorikk, vil vi tilby deg personlige tilbud, skreddersydd til dine preferanser og behov. For å kunne gjøre dette, må vi ha ditt samtykke. Vi vil da benytte analyser basert på din brukerprofil og kjøpshistorikk. For å gi ditt samtykke logger du deg inn på din IKEA FAMILY profil og haker av i boksen for «tilpasset kommunikasjon». For å trekke tilbake til samtykke, fjerner du haken. Du kan lese mer om bruk av dine personopplysninger til analyseformål under.

 

Forbedre og utvikle våre tjenester

Dine personopplysningene kan i anonymisert form bli benyttet til å forbedre, videreutvikle og optimalisere våre tjenester og produkter, herunder kundeklubben IKEA FAMILY, vårt nettsted og vårt vareutvalg.

De personopplysningene du deler med oss i forbindelse med eventuelle spørreundersøkelser og andre evalueringer vil også kunne bli benyttet til å forbedre våre tjenester og produkter.

Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Etter personvernlovgivningen plikter IKEA å basere sin behandling av personopplysninger på et lovlig behandlingsgrunnlag. Vår behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i et eller flere av de følgende grunnlagene: 

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle medlemsavtale med deg, herunder nødvendig for å kunne administrere kundeklubben IKEA FAMILYog ditt medlemsforhold, og således for å kunne tilby deg de tjenester som fremgår av vår medlemsavtale.

 

 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som forfølges av oss, betinget av at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran og krever vern av dine personopplysninger.

 

 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til ett eller flere spesifikke formål, for eksempel til at vi oppretter en kundekonto for å kunne gi deg tilbud tilpasset dine behov.

 

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse. F.eks. krever bokføringsloven at vi lagrer kvitteringer.

Deler vi dine personopplysninger med andre?

Vi kan dele dine personopplysninger med andre selskaper i IKEA-konsernet. Vi vil også kunne dele dine personopplysninger med våre underleverandører dersom det er nødvendig for å levere den avtalte tjenesten. Vi vil imidlertid aldri selge eller utlevere dine personlige opplysninger til en tredjepart for bruk av informasjon til andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi sikrer at dine personlige data er beskyttet når de sendes utenfor IKEA-konsernet til betrodde samarbeidspartnere.

Et selskap som behandler personopplysninger på vegne av oss, kalles en databehandler. Når vi bruker databehandler sørger vi for å inngå en såkalt databehandleravtale. En databehandleravtale er en avtale som regulerer hvordan databehandleren kan behandle de personopplysningene som de får tilgang til. Hver underleverandør er forpliktet til å sørge for at dataene behandles i samsvar med loven. Nederst i personvernerklæringen kan du få oversikt hvilke sentrale selskaper vi deler din informasjon med. 


Dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt, vil vi også måtte dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter.

Siden vi er et globalt selskap, kan vi bli pålagt å bistå internasjonale myndigheter med informasjon. Dette knytter seg eksempelvis til eksportkontroll, økonomiske sanksjoner, sanksjoner, anti-korrupsjonsarbeid etc. 

Deler vi dine opplysninger med land utenfor EU/EØS-området?

Hvor lenge lagres dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av personopplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier. Dersom du melder deg ut av IKEA FAMILY, slettes all tilhørende data umiddelbart. Vi sletter også medlemskapet og tilhørende data, dersom medlemskapet er inaktivt i 3 år.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tilpassede tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet, samt rutiner for å verifisere innsyns- og andre rettighetsforespørsler.

 

Sikkerhet i forbindelse med betaling og levering

Når du handler på IKEA.no, må vi forsikre oss om at alle opplysninger rundt betaling og levering er kvalitetssikret. Innenfor disse områdene samarbeider vi med betrodde tredjeparter som ACI Worldwide og Viatel. Opplysningene dine blir lagret til vi er sikre på at handelen er trygt gjennomført. Det er Bring Express som er samarbeidspartneren vår innenfor transport, og som sørger for at alle bestillinger blir levert til riktig adresse. Montera AS er samarbeidspartneren vår for montering. Disse partnerne har bare tilgang til den informasjonen de trenger for å utføre tjenestene de leverer. 

Dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatt av at de personopplysningene som vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at dine opplysningene ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette gjelder også dersom du ønsker at dine personopplysninger skal slettes.

Når det gjelder krav om sletting, gjelder ikke dette for de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg. 

Videre har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen. 

Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting kan når som helst ta kontakt med oss. Vi svarer deg senest innen 30 dager etter at du har tatt kontakt, og det er kostnadsfritt for deg. For å sikre at vi sender informasjonen ut til riktig person, vennligst bruk innsynsbegjæringen for verifisering her hvis du ønsker å få tilsendt informasjonen vi har lagret på deg, og send inn til: Customer_Information_Request.no@ikea.com 

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du sende IKEA en klage. Du kan også klage til Datatilsynet.

Behandling av dine personopplysninger ved bruk av sosiale medier
Vi bruker sosiale medier for å holde deg oppdatert om de nyeste trendene og produktene og for å tilby smarte løsninger. Du kan følge oss på Facebook, Instagram, YouTube og andre kanaler. Hvis du velger å "like" eller dele informasjon fra IKEA gjennom disse tjenestene, bør du gjennomgå personvernreglene for den tjenesten. 

Vi mottar også personopplysninger direkte og indirekte fra deg når du besøker vår Facebook-side, f.eks. når du følger oss på Facebook, kontakter oss på Facebooks chat-løsning, eller når du deler, liker eller kommenterer våre Facebook-innlegg. For slike personopplysninger er vi felles behandlingsansvarlig med Facebook. Du kan lese mer om hvordan Facebook behandler dine personopplysninger her

Cookies

Vi bruker informasjonskapsler ("cookies") og lignende teknologier på våre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i vår cookie-erklæring her.

Kameraovervåking

Vi kan bruke kameraovervåking i varehusene våre av sikkerhetshensyn. Vi sletter alle opptak senest 7 dager etter at opptakene er gjort. Dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, kan opptakene oppbevares inntil 30 dager.

 

Endringer i personvernerklæringen

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Du vil alltid finne den oppdaterte versjonen på IKEA.no

Kontakt oss

Si gjerne ifra dersom du har andre spørsmål knyttet til IKEAs retningslinjer for personvern. Du kan nå oss på telefon 915 02 340.