Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Leveranciers: onze partners in beter zakendoen

Onze leveranciers en dienstverleners vervullen een cruciale rol in het creëren van een beter dagelijks leven voor zo veel mogelijk mensen. Samen gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze activiteiten op milieu- en sociaal verantwoorde wijze te organiseren en te laten groeien. We pakken samen uitdagingen aan en streven naar verandering ten goede.

Twee mannen met zwart T-shirt en rode werkhandschoenen laden platte pakketten van IKEA van een kar op een vrachtwagen.

Gemeenschappelijke waarden: de weg naar een meer ethisch verantwoorde bevoorradingsketen

We kiezen leveranciers die zichzelf herkennen in onze waarden en onze ambitie om ‘people & planet positive’ te worden. We weten dat verantwoord zakendoen alleen lukt als alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Dat geldt voor iedereen, en dus ook voor leveranciers van diensten, levensmiddelen, transport, interieurproducten en onderdelen.

Bestuurder van een IKEA vrachtwagen zit achter het stuur, met een elleboog die uitsteekt uit het open raam.

IWAY – gedragscode voor leveranciers

IWAY is de wijze van IKEA om op verantwoorde manier producten, diensten, materialen en componenten aan te kopen. De code vermeldt duidelijke verwachtingen en werkwijzen op het vlak van milieu, sociale aangelegenheden en arbeidsvoorwaarden, en ook aangaande dierenwelzijn. IWAY is verplicht van toepassing voor alle leveranciers en dienstverleners die met IKEA samenwerken.

Vier Aziatisch uitziende medewerkers in fluohesjes verpakken producten in een assemblagelijn in de fabriek van een IKEA leverancier.

Instrument om mensenrechten te incorporeren

Onze gedragscode staat in het teken van waardig en betekenisvol werk voor iedere medewerker in de IKEA waardeketen en draagt bij tot verandering ten goede in lokale gemeenschappen. IWAY behandelt kwesties als kinderarbeid, dwangarbeid, verantwoorde rekrutering, salaris, werkuren en de competentieontwikkeling bij medewerkers.

Bij een IKEA leverancier ergens in Azië zitten twee mensen aan een bureau te kijken terwijl een derde een formulier invult.

Samen werken, samen streven

Door te werken aan langetermijnrelaties met onze leveranciers kunnen we positieve sociale en milieu-impact bereiken. Dialoog en samenwerking staan altijd centraal in onze aanpak. Wanneer zich problemen voordoen, lossen we die samen met onze leveranciers op.

Twee mannen staan bij een machine in een fabriek, de ene heeft een laptop vast en de andere heeft een koptelefoon op.

We moedigen leveranciers aan om nog meer te doen

We verwachten van onze leveranciers dat ze voldoen aan de ‘Must’- en ‘Basic’-vereisten van IWAY, maar dat is voor ons slechts het absolute minimum. We moedigen hen aan om zich verder te ontwikkelen en de verplichte vereisten te overstijgen. Het is immers de bedoeling altijd naar betere resultaten te streven, en naar een positievere impact op het bedrijf, het milieu en de lokale gemeenschappen.

Meer hierover op de internationale website van het merk IKEA
Vorkheftruckbestuurder zit achter het stuur en draagt een fluohesje over haar donkerblauwe IKEA uniform.
Meer hierover op de internationale website van het merk IKEA