Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Gekozen projecten

Het IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding heeft in 2019 13 projecten geselecteerd voor de opvang van baby's en kleine kinderen uit kansarme gezinnen die in sociale woningen gehuisvest zijn. Alle projecten samen ontvangen in totaal €95.000 steun van het Fonds.

De voor 2019 geselecteerde projecten zijn representatief voor de verscheidenheid aan initiatieven in het veld. Lees hier meer over de geselecteerde organisaties (crèches, sociale huisvestingsmaatschappijen...), hun geografische ligging en aanpak.

IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding
IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding

Opening van een bijkomend onthaal in de 'Lieu pour jouer' en aanwerving van nieuwe begeleiders

Woluwe-Saint-Lambert

Een ontmoetingsplaats aanbieden voor niet-schoolgaande, kansarme (15%) of migrantenkinderen (70%) tussen 0-4 jaar om hen te helpen bruggen te bouwen tussen een familiale en een sociale omgeving door interactie met volwassenen. Hiervoor willen we ook nieuwe medewerkers aanwerven.

Ontmoetingsplaats voor kinderen (0-5 jaar) en ouders waar workshops worden georganiseerd voor kleine kinderen rond kunst, cultuur, motorische en zintuigelijke vaardigheden voor kleine kinderen, en ondersteunende activiteiten voor ouders.

Bruxelles/Haren

Onki, die al meer dan 10 jaar kinderopvang organiseert voor kansarme kinderen in Heusden, heeft eindelijk de mogelijkheid om uit te breiden.  Voor dit project slaan Onki en “Hupsakee”, de Welzijnsdienst van de gemeente, de handen ineen. Dankzij de verhuizing kan Onki meer kinderen ontvangen en een groter aantal gezinnen die in het centrum van Heusden wonen thuis ondersteunen.

Oprichting van een praatklas voor baby's en begeleiders in Noord-Charleroi

Charleroi

Het initiatief “Proef huis”, opgestart in 2018, organiseert activiteiten voor ouders en kinderen die in de sociale wijk Ter Hilst in Hasselt wonen. Om hen te ontvangen wil het initiatief een oude woning opfrissen en inrichten met leuk en educatief materiaal. Hier kunnen de kleintjes van 0 tot 3 jaar hun vaardigheden ontwikkelen en genieten van aangepaste activiteiten.

Luisteren, ontspannen en plezier maken!

Farciennes

De bibliotheek “Au Temps de Lire” wil een speelotheek/onthaalruimte inrichten voor kinderen en ouders uit kansarme milieus. Daar kunnen verschillende generaties en culturen elkaar ontmoeten en zo een sociale band ontwikkelen tussen gezinnen uit verschillende milieus. Door te spelen brengen we mensen dichter bij elkaar en geven we kinderen de kans om zich te uiten en te ontwikkelen.

De 5 zintuigen van ALLE kleintjes stimuleren in een welzijnsruimte!

Momignies

Een ruimte inrichten die de 5 zintuigen van kinderen stimuleert, vooral van kinderen die bijzondere aandacht vereisen.

Het onthaal verbeteren van kleine kinderen die geconfronteerd werden met huiselijk of familiaal geweld

Liège

Het kinderdagverblijf “Het Molentje” ontvangt talloze kinderen uit kwetsbare gezinnen met een beperkt sociaal netwerk. Daarom legt het de nadruk op het onthaal van de ouders. De crèche wil een ruimte inrichten voor spontane ontmoetingen, informele activiteiten (taalverwerving) of kennismakingsbezoeken waarbij de werking van de crèche wordt uitgelegd.
 

Speelbabbel

Herenthout

Organiseren van een wekelijkse speelbabbel in het buurthuis voor baby´s en peuters van 0-4 jaar samen met hun ouders, om vragen over de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen te beantwoorden, en om verschillende thema´s aan te kaarten in workshops en info-momenten; daarnaast is het een zeer laagdrempelige manier voor jonge gezinnen om andere gezinnen en buurtbewoners uit de wijk te ontmoeten.

Peuterspeelpunt en MoederTaal: ontmoeting voor jonge ouders met kinderen tot 3 jaar

Mol

Organiseren van een ontmoetingsplaats voor ouders met kindjes tot 3 jaar, om peuters te leren wennen aan andere kinderen en een andere omgeving, en om de stap naar de kleuterschool te verkleinen en vragen van de ouders op te lossen; daarnaast is er voor anderstalige mama´s Nederlandse les en opvoedingsondersteuning, gegeven door een ploeg vrijwilligers.

K-bas - Warme transitie naar de kleuterschool door voorschoolse ontmoeting tussen school, ouder en kind

Mechelen

Maken van tassen met educatieve materialen voor kwetsbare kinderen in 2 Mechelse aandachtswijken, om thuis spelenderwijs kennis te maken met thema´s zoals grenzen stellen, multimediagebruik en om aldus de overgang naar de kleuterschool voor te bereiden; afgewerkte tassen worden geschonken aan de school om ze verder uit te lenen aan andere ouders.

Een gezellig huisje in de rij!

Hasselt

Installeren van een kleinschalige proefcrèche in een (sociaal) huurhuis in Hasselt, om ouders en kinderen te laten beleven wat het nut is van kinderopvang en kleuterklassen: een warme, kwaliteitsvolle en stimulerende leeromgeving bieden aan jonge kinderen.

´Spelenderwijs naar groei´: vanuit ontmoeting en spel tegemoet komen aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind zodat het samen met zijn gezin (blijvend) de weg kan vinden naar de opvangvoorziening

Genk

Voort uitbouwen van een laagdrempelige kind-ouderwerking om kinderen via spel en plezier te stimuleren in hun ontwikkeling en ouders te ondersteunen in diverse levensdomeinen (sociaal netwerk, taal, pedagogische ondersteuning); en vergroten van de toeleiding van gezinnen naar kinderopvang.

Kayahana. Van Kaya; het Swahili voor dorp verwijzend naar ‘it takes a village to raise a child’ en Ohana; het Hawaiiaans voor ‘familie’. Onze boodschap: we zijn een stukje dorp voor elke gezin en een plek waar je mag zijn wie je bent

Gent

Oprichten van opvanglocaties voor kleine kinderen rondom sociale woonwijken in Gent; inschakelen van buurtpartners en organiseren van rondleidingen, uitlenen van speelkoffers en delen van de opgebouwde expertise, om kwetsbare ouders via een positieve beeldvorming te bereiken.

Koala: De opstart van een laagdrempelige gezinswerking in sociale woonwijk Sint-Maartensdal (Leuven), met als doel de kinderen uit de wijk van in de wieg meer kansen te geven

Leuven

Via een laagdrempelige gezinswerking kwaliteitsvolle basisvoorzieningen aanbieden aan kwetsbare kinderen in een sociale woonwijk in Leuven, omdat dit een blijvende, positieve impact op hun sociale, emotionele, fysieke ontwikkeling en op de latere schoolresultaten kan hebben en ze aldus uit de kansarmoede kunnen geraken.