Overslaan en naar hoofdinhoud gaan

Gebruiksvoorwaarden

OVER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We vragen je om deze voorwaarden aandachtig te lezen voor je onze website gebruikt. Ze vertellen je hoe je onze website kan gebruiken. Door onze website te blijven gebruiken, aanvaard je deze algemene voorwaarden.

JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij verwerken alle persoonsgegevens die je ons op onze website verstrekt volgens de voorwaarden van ons privacybeleid. Zorg ervoor dat alle informatie die je ons op de website verstrekt, met inbegrip van je gebruikersnaam en wachtwoord, veilig en vertrouwelijk blijven.

DE INFORMATIE OP ONZE WEBSITE

Wij doen ons best om te verzekeren dat onze website altijd werkt zoals het hoort, maar we garanderen niet dat hij altijd beschikbaar of toegankelijk zal zijn en wij zijn (met de hier vermelde uitzonderingen) niet aansprakelijk voor schade, verliezen of kosten als gevolg een gebrek aan beschikbaarheid of toegankelijkheid van onze website. Als onze prijzen verkeerd worden weergegeven, behouden wij ons het recht voor om ze te corrigeren en je het product niet te verkopen tegen de prijs die je oorspronkelijk op onze website hebt gezien.

LINKS EN DELEN

Alle links of mogelijkheden tot delen (via sociale media, blogs en vergelijkbare sites en communicatiediensten) op onze website dienen uitsluitend om het je gemakkelijk te maken. De links op de website zijn niet door ons goedgekeurd of aanbevolen en wij hebben geen banden met de gelinkte websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan onze website gelinkte websites en evenmin voor de wettelijke gevolgen van contracten die jij afsluit met de derden die de gelinkte websites aanbieden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verliezen, schade, uitgaven, kosten of aansprakelijkheden die je door het gebruik van dergelijke websites zou oplopen.

Als je inhoud op andere platformen deelt, kunnen de organisaties die het delen mogelijk maken hun eigen algemene voorwaarden toepassen. Lees de algemene voorwaarden van elke site waarop je inhoud wilt delen. Sommige algemene voorwaarden kunnen je verbieden om onze inhoud te delen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen, schade, uitgaven, kosten, vertragingen of andere aansprakelijkheden (met inbegrip van maar niet beperkt tot financiële verliezen zoals verlies van baten) als gevolg van een gebeurtenis waarover wij geen redelijke controle uitoefenen (met inbegrip van maar niet beperkt tot transmissie-, communicatie- of computerstoringen, storingen van andere voorzieningen, of je onvermogen om toegang te krijgen tot de website wegens om het even welke reden of defect, fout of vertraging in de verzending of ontvangst van kennisgevingen, mededelingen of instructies via een elektronisch medium).

COPYRIGHT

De inhoud van alle delen van de website is eigendom van IKEA. Dit omvat het copyright op alle teksten, beschrijvingen en afbeeldingen. Het omvat ook onze handelsmerken en logo's.

Je mag uittreksels van onze website op een lokale harde schijf downloaden en ze afdrukken voor je persoonlijke gebruik. Je mag ook gedownloade uittreksels voor andere mensen kopiëren, op voorwaarde dat je er geen winst mee maakt.

De reproductie van het geheel of een gedeelte van de inhoud in om het even welke vorm is verboden, behalve voor persoonlijk gebruik. Niets van de inhoud van onze website mag worden gekopieerd of op andere manieren opgenomen of bewaard op een andere website, een elektronisch terugzoeksysteem, een publicatie of een ander werk in om het even welke vorm (vast medium, elektronisch of ander).

Als je onze inhoud voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden wilt gebruiken (met inbegrip van het framen van de website) moet je eerst onze toestemming verkrijgen.

BLIJF BIJ

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van onze website en producten op elk ogenblik te wijzigen. Elke wijziging van onze wettelijke voorwaarden zal onmiddellijk ingaan wanneer wij ze op de website publiceren, en zal van kracht zijn voor elk toekomstig gebruik van onze website. Je moet de algemene voorwaarden en onze andere beleidsregels die we op de website publiceren regelmatig nakijken, want ze kunnen sinds je laatste bezoek veranderd zijn.

WAT JE OP ONZE WEBSITE NIET MAG DOEN

Wanneer je onze website gebruikt, mag je het volgende niet doen: (1) beveiligingsfuncties van de site of functies die het kopiëren van op de site beschikbare inhoud verhinderen of beperken, verstoren of uitschakelen; (2) in je accountgegevens valse informatie verstrekken; (3) de identiteit van een andere persoon gebruiken zonder diens toelating, of voorwenden dat je in opdracht van een persoon, entiteit of organisatie handelt; (4) deze site gebruiken nadat wij je hebben geschorst of je de toegang hebben ontzegd; (5) junkmail, spam of herhalende berichten verzenden; (6) illegale of onwettige handelingen plegen; (7) de website wijzigen, belemmeren, onderscheppen, verstoren of hacken; (8) de site misbruiken door er bewust virussen, trojans, worms, logic bombs of andere malware op te plaatsen of door andere handelingen te plegen die de website of de uitrusting van zijn gebruikers beschadigen of nadelige gevolgen hebben voor het gebruik van de website door anderen; (9) gegevens van de site verzamelen op andere manieren dan deze voorwaarden toelaten; (10) beledigende, dreigende, obscene, onware, schokkende of kwetsende inhoud inzenden of bijdragen; (11) andere gebruikers van de site, leden van ons personeel of andere personen beledigen, kwetsen of pesten; (12) inhoud inzenden of bijdragen zonder de toestemming van zijn eigenaar, of op een andere manier inbreuk maken op het copyright, de handelsmerken of andere rechten van derden; (13) informatie of commentaar inzenden of bijdragen over andere personen die onwaar is, privé, vertrouwelijk of lasterlijk (met inbegrip van het persoonlijk beschuldigen van anderen van onbewezen misdaden of ernstige vergrijpen die hun reputatie in de ogen van de lezers van het commentaar zou schaden).

Als je een inbreuk maakt op een of meer van deze voorwaarden, kunnen wij je tijdelijk of blijvend beletten om de website te gebruiken. Wij kunnen ook andere maatregelen nemen, zoals maar niet beperkt tot aangifte doen bij de politie of een andere overheid, je een waarschuwing geven, je gerechtelijk vervolgen en vergoeding eisen voor alle kosten die we daarvoor doen.

VRAGEN?

Als je vragen over deze website en zijn inhoud hebt, kan je ons altijd contacteren.