ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วัฒนธรรมและค่านิยมหลักของอิเกีย

วัฒนธรรมและค่านิยมหลักของอิเกีย
วัฒนธรรมและค่านิยมหลักของอิเกีย

เราเชื่อว่าทุกคนมีดี

พนักงานอิเกียมาจากพื้นเพที่ต่างกัน แต่ทุกคนต่างก็ติดดิน ตรงไปตรงมา และหลงใหลการแต่งบ้านเหมือนกัน เราอาจไม่ใช่คนเชื้อชาติเดียวกัน พูดกันคนละภาษา และนับถือศาสนาต่างกัน แต่พวกเราทุกคนมีอุดมการณ์เดียวกันนั่นคือ การมุ่งมั่น "สรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุก ๆ วัน" เราทำตามวิสัยทัศน์นี้ได้ ก็ด้วยการทำงานตามค่านิยมของเรานั่นเอง ค่านิยมอิเกียเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานที่ให้คุณค่ากับการร่วมแรงร่วมใจกันมาเป็นที่หนึ่ง เปิดกว้างพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น และกระตือรือร้นที่จะพัฒนา แม้งานจะหนัก แต่เราก็ทำงานกันอย่างสนุก อิเกียยังต้องการคนที่ยึดมั่นอุดมการณ์และค่านิยมเดียวกันอีกมากมาร่วมสร้างครอบครัวอิเกียของเราให้สมบูรณ์

ค้นหาแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของพนักงานของเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  ลองฟังเพื่อนพนักงานเล่าสู่กันฟังว่าทำไมถึงชอบทำงานที่อิเกีย


  ค่านิยมของอิเกีย

  พนักงานทุกคนมีศักยภาพในตนเอง โดยมีค่านิยมอิเกียเป็นแนวทางที่เราใช้ในการทำงานร่วมกัน

  Ingvar Kamprad ผู้ก่อตั้งอิเกีย นิยามวัฒนธรรมของอิเกียไว้อย่างไร ลองอ่านดูได้ที่ หนังสือ The Testament of a Furniture Dealer

  ความร่วมแรงร่วมใจ

  ความร่วมแรงร่วมใจคือหัวใจของการทำงานที่อิเกีย เราเป็นทีมที่แข็งแกร่งได้ ก็เพราะเราเชื่อใจกันและพร้อมจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันเสมอ

  ความเอาใจใส่ที่เรามีต่อคนและโลก

  เราอยากเป็นแรงขับเคลื่อนที่นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชุมชน เรามีโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทั้งมีความหมายและยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ ด้วยการลงมือทำเสียตั้งแต่วันนี้

  คำนึงถึงคุณค่าและความประหยัด

  ทุกคนควรได้อยู่ในบ้านที่ทั้งสวยงามและสะดวกสบาย อิเกียจึงท้าทายทั้งตนเองและคู่แข่งของเราให้ผลิตสินค้าจำนวนมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยลง และคงคุณภาพของสินค้าไว้ให้ดีเหมือนเดิม

  ความเรียบง่าย

  ความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และติดดิน เป็นมรดกอย่างหนึ่งจาก Småland ที่ตกทอดมาถึงเรา ความเรียบง่าย คือ การเป็นตัวของตัวเองและอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด เราปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นกันเอง และให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติมากกว่าจะยึดถือทฤษฎีต่าง ๆ อุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางการทำงานของเราคือพิธีรีตองและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน

  การพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่

  เรายังคงมองหาแนวทางที่ดีกว่าเดิมต่อไป สิ่งใดก็ตามที่เราทำอยู่ในวันนี้ เราจะทำให้ดีขึ้นได้อีกนิดในวันพรุ่งนี้ เราพยายามค้นหาแนวทางที่จะตอบโจทย์ความท้าทายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้อยู่เสมอ ความท้าทายเหล่านี้เองที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ และเราก็ยังคงมองหาแนวทางใหม่ ๆ ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

  กล้าจะต่างอย่างมีความหมาย

  อิเกียต่างจากบริษัทอื่นและเราเองก็ไม่ต้องการจะเป็นเหมือนใคร เราชอบตั้งคำถามกับแนวทางเดิม ๆ กล้าคิดนอกกรอบ กล้าทดลองปฏิบัติ และพร้อมยอมรับความผิดพลาด ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงเหตุผลที่เหมาะสมเสมอ

  การแบ่งและรับความรับผิดชอบ

  เราเชื่อในการมอบอำนาจตัดสินใจแก่เพื่อนร่วมงาน การแบ่งและแบกรับความรับผิดชอบเป็นวิธีที่คนจะเติบโตและพัฒนาตนเองต่อไปได้ จะแบ่งและรับความรับผิดชอบเกิดต้องเกิดจากความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การคิดบวก และการมองไปข้างหน้าร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาอิเกีย

  การปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

  เราความเป็นผู้นำจากการกระทำ ไม่ใช่ด้วยตำแหน่งหน้าที่ เราจึงคัดเลือกพนักงานจากค่านิยมก่อนเสมอ แล้วจึงพิจารณาเรื่องความสามารถและประสบการณ์ เพราะเราต้องการคนที่ "พูดจริง ทำจริง" และปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เรายังเชื่อว่าการปฏิบัติตนให้ดีที่สุดและดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาให้มากที่สุดเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

  เรื่องราวอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ